Přednáška "Africké cesty Emila Holuba" | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Přednáška "Africké cesty Emila Holuba"


Termín: 06.02.2018 17:00 - 06.02.2018 18:30
Místo: Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8, Kolín
PhDr. Martin Šámal 
Dr. Emil Holub je jedním z nejznámějších českých cestovatelů. Uskutečnil dvě cesty po jižní Africe a strávil zde celkem jedenáct let života. Poznal ještě původní Afriku a citlivě vnímal, jak rychle se tento kontinent mění vlivem Evropanů. Do Evropy přivezl nebývalé množství etnografických a přírodovědeckých sbírek, které dnes zdobí sbírky nejvýznamnějších evropských muzeí. Holub z nich uspořádal dvě velkolepé výstavy ve Vídni a v Praze a nechybělo mnoho a byly představeny na světové výstavě v Chicagu. 
Prostřednictvím své publikační, výstavní a přednáškové činnosti utvářel obraz Afriky, jejích obyvatel a kultury. Jeho cestopis Sedm let v jižní Africe sklidil uznání a obdiv po celé Evropě a dobový tisk jej přirovnával k dílu Charlese Darwina. 
Afrika se stala naplněním Holubova života, ale také jeho prokletím. Zkoumání černého kontinentu obětoval doslova vše, své pohodlí, finanční zajištění, osobní život i své zdraví. Vydobyl si slávu a uznání prakticky po celém světě, přesto nakonec zemřel jako chudý, takřka zlomený člověk. 

Zadal: Regionální muzeum v Kolíně