Bartolomějské návrší - Chrám sv. Bartoloměje | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Bartolomějské návrší - Chrám sv. Bartoloměje


Informace

Bartolomějské návrší v Kolíně se poprvé v historii otevřelo veřejnosti. Chrám sv. Bartoloměje je dominantou města, za pozornost ale nově stojí celý areál rozprostírající se kolem kostela. Nenechte si ujít kostnici s bohatou ornamentální výzdobou či budovu bývalé farní školy s interaktivní expozicí, vyhlídku ze zvonice a zelené parkány. Otevřením 20. září 2020 získal Kolín unikátní ucelené zákoutí v historickém centru města, které nabídne návštěvníkům nové pohledy na kolínskou dominantu.

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je dominantou a nejcennější historickou památkou Kolína. Stavba chrámu byla zahájena krátce po založení královského města v polovině 13. století. Je pravděpodobné, že raně gotický chrám vyrostl na místě staršího kostela, který mohl mít souvislost se starším osídlením této lokality v raném středověku. Stavebníkem chrámu byl král Přemysl Otakar II. V 60. letech 13. století byl vybudován nezachovalý raně gotický chór a obvodové zdi síňového trojlodí. V 70. letech 13. století následovala druhá etapa výstavby, při níž bylo trojlodí podle pozměněného projektu zaklenuto. Zřejmě až kolem roku 1300 byly dokončeny věže při západním průčelí.

Roku 1349 kostel těžce poškodil požár. K jeho obnově byl císařem Karlem IV. povolán slavný architekt Petr Parléř. V letech 1360 - 1378 uskutečnil na místě původního presbytáře stavbu katedrálního chóru. Vrcholně gotické úpravy kostela však pokračovaly až do konce 14. století.

V roce 1504 siluetu chrámu doplnila pozdně gotická zvonice, vybudovaná stavitelem Bartošem. Roku 1733 nechal děkan Antonín Formandl vybudovat v sousedství kostela barokní kostnici. Její interiér s výzdobou sestavenou z lidských ostatků byl koncipován jako dobově oblíbené „Memento mori“. V roce 1796 byl chrám znovu zpustošen požárem, k jeho důkladné obnově došlo až v polovině 19. století z iniciativy kaplana a pozdějšího kolínského děkana Jana Svobody. V roce 1878 byl založen “Spolek na dostavění děkanského chrámu v Kolíně“, který zahájil rekonstrukci kostela, vedenou podle tehdejších představ o památkové péči. Autorem projektu obnovy, dokončené roku 1910, byl Josef Mocker.

Interiér chrámu obsahuje řadu cenných uměleckých památek. Z nejvýznamnějších je třeba připomenout gotické pastoforium (schránka pro uložení Nejsvětější svátosti), z doby kolem roku 1370 od Petra Parléře, cínovou křtitelnici od kutnohorského mistra Ondřeje Ptáčka z roku 1495, barokní oltáře sv. Barbory a sv. Kříže se sochařskou výzdobou od Ignáce Rohrbacha, obraz „Umučení sv. Bartoloměje“ od Petra Brandla z roku 1734, soubor pozdně barokních obrazů od Josefa Kramolína a reliéfy Křížové cesty od Františka Bílka z let 1910 – 1913.

 

Průvodcovské služby v chrámu sv. Bartoloměje a ostatních objektech zajišťuje Regionální muzeum v Kolíně.

Prodej vstupenek v pokladně Regionálního muzea v Kolíně v Červinkovském domě (Brandlova 27), naproti chrámu sv. Bartoloměje.

www.bartolomejskenavrsi.cz

 


  •  

 


Kontakty

Email: info@bartolomejskenavrsi.cz
WWW: www.bartolomejskenavrsi.cz
Kancelář: Regionální muzeum v Kolíně
Ulice: Brandlova 27
Město: Kolín 1
Telefon: +420 321723922


Akce

Přílohy

RSS