III. Po zálabském břehu Labe | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

III. Po zálabském břehu Labe

PDF E-mail Print

Od Práchovny doputujeme po pár stovkách metrů do Veltrubské ulice, která je v dnešní době poměrně frekventovaná. Ta nás dovede na samý okraj města, kde se v zástavbě bytovek po levé straně skrývá nový židovský hřbitov. Byl vybudován v letech 1886-1887. Nenalezneme zde tolik náhrobních kamenů v tradičních formách, náhrobky jsou většinou již ovlivněny nežidovskou hřbitovní tvorbou - nejen v materiálu a výzdobě, ale také v nápisech, kde se kromě hebrejštiny stále častěji objevuje i němčina, v menší míře pak čeština. Zavítá-li návštěvník dovnitř, nalezne hroby celé řady vážených členů kolínské židovské obce. Na prvním místě jsou dva rabíni: Josef Gugenheimer a jeho syn Rafael. Pozornost jistě upoutá i majestátní náhrobek velkostatkáře Bernarda Mandelíka. Svůj hrob zde má i místní obchodník Filip Kafka, strýc známého spisovatele Franze Kafky. Pozorný návštěvník objeví i jména dalších známých rodů – Petschků, Saudků či Poláčků. Nachází se zde také památník obětem holocaustu, jenž byl slavnostně odhalen v roce 1950.

Malý kousek od hřbitova, u fotbalového stadionu AFK, pak začíná naučná stezka Borky. Trasa o celkové délce asi 4,6 km má deset zastavení. V zamokřených místech, což jsou zbytky původně mnohem rozsáhlejších lužních lesů, najdeme olšiny, na písčitých vyvýšeninách borové porosty s hojnými duby. Z dalších druhů stromů jsou zastoupeny jasan, lípa, javor a modřín, v mokřinách najdeme i břízu, jilm a habr. Ze zástupců živočišné říše jsou kromě hmyzu početní zejména ptáci. V tomto typu smíšeného lesa lze napočítat až 80 druhů, okolí řeky je totiž i vhodným zimovištěm. Cesta vede také kolem psího útulku. Zajímavostí jsou i písečné přesypy, naváté v době ledové. Dnes je kryjí převážně chudé borové lesíky. Naučná stezka je kruhová a její absolvování trvá podle rychlosti chůze a četnosti zastávek asi 2 až 2,5 hodiny.

David Bárta/Městské informační centrum


Poslední úprava: 15.06.2012 12:31:15, Petra Kučerová