VI. Karlovo náměstí | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

VI. Karlovo náměstí

PDF E-mail Print

Dnes se zastavíme na nejstarším kolínském „rynku“. Nejdůležitější zde stojící budovou je radnice. Ta v současné podobě sestává ze dvou domů rozdílného stáří. Starší z obou budov, takzvaný Kolerovský dům, slouží nejvyšším představitelům města již od konce patnáctého století. Jak přesně vypadala radnice během následujících století, nevíme, nicméně její stav zřejmě nebyl příliš uspokojivý, protože v roce 1886 byl vypsán konkurs na celkovou rekonstrukci . Autorem vítězného návrhu byl Jan Vejrych. Práce skončily roku 1889. Bohaté výzdoby se dočkalo především průčelí. Mezi okny třetího poschodí zhotovil Adolf Liebscher pět fresek s náměty čerpajícími z dějin města. Od stejného autora pocházejí i obrazy českých králů Přemysla Otakara II. a Jiřího z Poděbrad, které jsou umístěny na štítu věže. Nad nimi stojí  dvě sochy, alegorická zpodobnění Síly a Moudrosti, od Josefa Maudera.

Druhá část radnice, jež je o jedno poschodí nižší, sloužila původně jako kasárna, a to až do roku 1864, kdy byla stálá vojenská posádka přemístěna do Hradce Králové. Opuštěné prostory sloužily jako sídlo řemeslnické školy, sklady, občas se zde hrálo divadlo. O definitivním využití bývalých kasáren nakonec rozhodla potřeba rozšíření stávajících prostor radnice. V roce 1897 byla vypsána soutěž na přestavbu tohoto domu. Za nejlepší byl opět uznán návrh Jana Vejrycha, a proto také průčelí obou domů tvoří jeden celek.  I tato fasáda byla bohatě vyzdobena a osazena dvěma sochami. Sochu Spravedlnosti vytvořil Ludvík Wurzel, postava rytíře v brnění na samém štítu je z dílny Vilíma Amorta.

Dominantou centrální plochy je mariánský sloup, vztyčený roku 1682 na památku obětem morové epidemie, která město zachvátila o dva roky dříve. Sloup s Pannou Marií Immaculatou na vrcholu byl po skončení sedmileté války doplněn o čtyři sochy světců, ochránců města: sv. Gotharda, sv. Floriána, sv. Jana a sv. Pavla. Na sklonku devatenáctého století přibyla ještě balustráda. V těsné blízkosti sloupu se nachází původně barokní kašna, přebudovaná do dnešní podoby v roce 1870.

Náměstí a přilehlé uličky nabízí ještě hodně zajímavých objektů. Povídání o nich si však necháme zase na příště.


Poslední úprava: 15.06.2012 12:26:42, Petra Kučerová