Synagoga | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Synagoga


Informace

Kolínská synagoga, jejíž stavba byla dokončena roku 1696, patří k nejstarším a nejcennějším památkám svého druhu na území Čech. Do centrální síně modlitebny se půlkruhovými arkádami otevírají boční prostory, které v patře obsahují ochozy pro ženy. V budově je zachován původní raně barokní svatostánek (aron ha kodeš) z konce sedmnáctého století. Synagoga sloužila náboženským účelům až do zániku kolínské židovské obce v roce 1953.

Nyní slouží synagoga ke slavnostním účelům, koncertům apod. Všichni zájemci o pronájem synagogy jsou povinni se řídit novým Provozním řádem synagogy. Objednávky v písemné formě směrujte do Městského informačního centra v Kolíně, Na Hradbách 157, Kolín I. Znění provozního řádu a objednávku naleznete v přílohách.

Objednávky na akce se požadují minimálně měsíc předem a je nutné dodržet veškeré podmínky Provozního řádu synagogy.

 

PŘÍSTUP DO SYNAGOGY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 
Kolínská synagoga je mimo Prahu nejstarší a nejcennější památka svého druhu v Čechách a také největší synagoga vzniklá do 18. století. Tato nádherná barokní stavba ze 17. století je přístupná po celý rok skrze Městské informační centrum Kolín.
 
Běžné vstupné činí 40 Kč, zvýhodněné 20 Kč.

Kontakty

Kancelář: Městské informační centrum
Ulice: Na Hradbách 157
Město: Kolín I
PSČ: 280 02
Telefon: +420 321 712 021
Telefon: +420 774 138 197
Email: mic@mukolin.cz
WWW: www.infocentrum-kolin.cz


Akce

Fotky

RSS