O městě | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de

Pozvánka na opakovanou dražbu

09.07.2015

Ve čtvrtek 10. září pořádá město Kolín dvě dražby.

Důležité upozornění pro žadatele o dotaci z rozpočtu města Kolína

09.07.2015

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, došlo ke změně pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtů územně samosprávných celků.

VÝZVA k nahlášení reklamací distribuce Zpravodaje

01.08.2014

Vážení občané, v zájmu zkvalitnění distribuce Zpravodaje města Kolína Vás tímto vyzýváme k nahlášení míst, kam Zpravodaj města Kolína (měsíčník vydávaný MěÚ Kolín) dostáváte nepravidelně či není dodáván vůbec.

Odbavení zájemců o pas či občanku urychlí online rezervační systém

21.11.2012

Pro rychlejší a pohodlnější odbavování žadatelů o občanské průkazy, a cestovní doklady byl zprovozněn vyvolávací a rezervační systém umožňující odbavení s elektronickou rezervací termínu schůzky.

Pokyny pro pořadatele kulturních a sportovních akcí pro veřejnost v Kolíně

14.09.2012

Žádáme všechny pořadatele kulturních a sportovních akcí pro veřejnost v Kolíně, aby o konání akce informovali Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Kolín, Ing. Veronika Jiráčková, e-mail: veronika.jirackova@mukolin.cz, tel. 321 748 249. Při pořádání akce ve spolupráci s městem Kolín (dotace, záštita aj.) je nutné na propagační materiály akce (web, tiskoviny – plakát, leták, …) umístit ...

Aktuality


Kolín je pilotním městem v projektu Enazor.cz- podpora e-participace na místní úrovni

29.07.2015 16:10Aktualizováno

Cílem projektu je vytvořit, pilotně ověřit a nabídnout balíček nástrojů, které významně usnadní participaci občanů na rozhodování své obce prostřednictvím informačních technologií, a obcím zajistí dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel.

Lávka na ostrov je i přes závady v provozu

29.07.2015 08:44Aktualizováno

V současné době je lávka rozhodnutím Stavebního úřadu v Kolíně v předčasném užívání s podmínkou provozu pouze pro pěší a cyklisty. Finální izolační pochozí protiskluzová vrstva (poslední ze tří izolačních vrstev) betonové ...

Otevření Práchovny

29.07.2015 07:00

Vyhlídková věž Práchovna bude v srpnu otevřena v pátek 7.8. a 21.8. a od 14:30 do 16:30. Vstupné na věž je 20 Kč.

Blokové čištění parkoviště v ul. Rim. Soboty

27.07.2015 08:29

V pátek 31. 7. 2015 se uskuteční blokové čištění na parkovišti u Policie ČR v ul. Rimavské Soboty, v Kolíně II.

Změna provozní doby MěÚ Kolín dne 31.8.2015

24.07.2015 11:10

V pondělí 31.8.2015 bude Městský úřad Kolín z provozních důvodů otevřen pouze do 12 hodin.

Rekonstrukce vodárny směřuje ke kolaudaci

24.07.2015 11:09Aktualizováno

I přes problémy s rekonstrukcí vodárenské věže je po posledním kontrolním dni znám termín kolaudace. Ta se uskuteční 30. 7. 2015.

< 1 2 3 4 ... 15 >