O městě | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de

Vyhláška č. 6/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku...

11.01.2016

S novým rokem pro lepší přehled znovu uveřejňujeme plné znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Důležité upozornění pro žadatele o dotaci z rozpočtu města Kolína

09.07.2015

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, došlo ke změně pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtů územně samosprávných celků.

VÝZVA k nahlášení reklamací distribuce Zpravodaje

01.08.2014

Vážení občané, v zájmu zkvalitnění distribuce Zpravodaje města Kolína Vás tímto vyzýváme k nahlášení míst, kam Zpravodaj města Kolína (měsíčník vydávaný MěÚ Kolín) dostáváte nepravidelně či není dodáván vůbec.

Odbavení zájemců o pas či občanku urychlí online rezervační systém

21.11.2012

Pro rychlejší a pohodlnější odbavování žadatelů o občanské průkazy, a cestovní doklady byl zprovozněn vyvolávací a rezervační systém umožňující odbavení s elektronickou rezervací termínu schůzky.

Pokyny pro pořadatele kulturních a sportovních akcí pro veřejnost v Kolíně

14.09.2012

Žádáme všechny pořadatele kulturních a sportovních akcí pro veřejnost v Kolíně, aby o konání akce informovali Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Kolín, tel. 321 748 249, tel. 321 748 248, email: odbor.skolstvi@mukolin.cz Při pořádání akce ve spolupráci s městem Kolín (dotace, záštita ...

Aktuality


Mikulášská (nejen) pro děti s DDM Kolín

05.12.2016 09:39

Město Kolín pořádá společně s Domovem dětí a mládeže Kolín mikulášské odpoledne.

Mikulášská jízda autobusem MAD Kolín

05.12.2016 09:31

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. a město Kolín pořádá dne 5.12.2016 Mikulášskou jízdu autobusem MAD Kolín.

Jízdní řády MAD v Kolíně platné od 5.12.2016

05.12.2016 09:19Aktualizováno

Dnes vzešly v platnost nové jízdní řády městské autobusové dopravy v Kolíně. Věnujte pozornost linkám 1, 6, 9 a 13.

Pohádkové Vánoce - koncert Městské hudby Fr. Kmocha

05.12.2016 07:46Aktualizováno

V sobotu 10. prosince od 19 hodin se v Městském divadle Kolín koná vánoční koncert Městské hudby Františka Kmocha POHÁDKOVÉ VÁNOCE.

KPFK na Zámecké letos naposledy

05.12.2016 07:38

V neděli 11. prosince se uskuteční na kolínské Zámecké poslední letošní Nedělní taneční odpoledne pořádané Klubem přátel Františka Kmocha. S rokem 2016 se společně se svými příznivci rozloučí SENDRAŽANKA, přítomné potěší ...

Výsledky dotazníkového šetření BEZPEČNÝ KOLÍN 2016

02.12.2016 11:51Aktualizováno

Pro dotazníkové šetření byl využit webový dotazník, který byl propagován v městském zpravodaji, na stránkách města i na webu Bezpečný Kolín včetně facebookových profilů. Stejně jako v minulém roce byl koncipován šířeji. Kromě otázek, které směřovaly na pocit bezpečí, ...

< 1 2 3 4 ... 25 >