Městská policie klade důraz na bezpečí obyvatel Kolína | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Městská policie klade důraz na bezpečí obyvatel Kolína

V rámci programu prevence kriminality na období 2013 až 2015 Městská policie Kolín od 1. 7. 2013 radikálně změnila svou vnitřní strukturu. Bylo vytvořeno nové desetičlenné oddělení okrskové služby s cílem maximálně zvýšit bezpečí obyvatel Kolína, neboť v jiných městech se ukazuje, že okrskový systém funguje velmi efektivně. Kolín se tak připojuje k městům, která akceptovala tento progresivní trend v práci městské policie.
08.07.2013 08:36
Počet zhlédnutí: 4728
PDF E-mail Print

Oddělení okrskové služby, jehož působení by mělo být především preventivního charakteru, bude tvořeno pěti smíšenými dvojicemi, každá z nich bude působit v přiděleném okrsku. Tato změna nebude vyžadovat navýšení rozpočtu MP, reorganizace byla provedena za použití stávajících finančních prostředků. Do dění v okrsku budou zapojeni  i občané a zastupitelé města Kolína, aby vznikl trvalý tlak na efektivní potírání negativních jevů, které město Kolín sužují nejvíce.
Strážníci se při pravidelných kontrolních akcích zaměří zejména na potírání vandalismu, dohled nad nepřizpůsobivými lidmi v parcích, na nádražích či večerních diskotékách, dále pak na ochranu městského a soukromého majetku, ochranu veřejné zeleně a pořádek na veřejných prostranstvích. Náplní jejich práce bude též řešení situací v oblasti dopravy, především však tvrdé postihování takových řidičů, kteří svým bezohledným jednáním přímo ohrožují život a zdraví občanů. V neposlední řadě je třeba zmínit dohled nad dodržováním obecně závazných předpisů města, především vyhlášky zakazující konzumaci alkoholických nápojů na veřejnosti. Do akcí zaměřených na potírání výše uvedených negativních jevů zapojí městská policie větší počet strážníků.
K naplnění programu prevence kriminality dále patří například vybavení kolínských mateřských škol bezpečnostními vestami pro děti, kurzy karate pro ženy a v nejrizikovějších lokalitách vybavení seniorských bytů řetízkovým zabezpečením. To vše bude realizováno do konce roku 2013. 

Pro snazší komunikaci města s jeho obyvateli i pro zlepšení jejich informovanosti byl zřízen web www.bezpecnykolin.cz.

 

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu