Důležité upozornění pro žadatele o dotaci z rozpočtu města Kolína | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Důležité upozornění pro žadatele o dotaci z rozpočtu města Kolína

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, došlo ke změně pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtů územně samosprávných celků.
09.07.2015 08:22
(Aktualizováno: 10.7.2015 08:22)
Počet zhlédnutí: 9764
PDF E-mail Print

 Konkrétně se jedná o tyto změny:

  • vyhlašování programu poskytování dotací (vyhlašuje se veřejně na úřední desce a obsahuje povinné náležitosti)
  • uzavírání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací (uzavírají se s úspěšným žadatelem a obsahují povinné náležitosti
  • zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací - zveřejňují se pouze smlouvy nad 50 tis. Kč od 1.7.2015

Vzhledem k výše uvedenému je město Kolín povinno upravit dosud platná pravidla k poskytování dotací v souladu s výše uvedeným zákonem. Na všechny dotace schválené Radou města Kolína a dosud nevyplacené je nutné uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. Všichni žadatelé budou jednotlivě osloveni Odborem školství, kultury a sportu a budou seznámeni s dalším postupem.

V současné době  usilovně pracujeme na změně kritérií jednotlivých komisí tak, aby splňovala požadavky plynoucí ze zákona. Jakmile budou projednána Radou města Kolína, budeme Vás informovat.

MěÚ Kolín
Odbor školství, kultury a sportu