„Stolpersteine – Kolín“ | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

„Stolpersteine – Kolín“

Žáci Střední odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního Kolín pokračují v práci na projektu „Stolpersteine – Kolín“.
21.01.2016 13:24
(Aktualizováno: 21.1.2016 13:24)
Počet zhlédnutí: 2108
PDF E-mail Print

Žáci školy pod vedením Ing. Lindnerové a Mgr. Nehasilové již od roku 2007 vyhledávají informace o kolínských obětech holocaustu. V roce 2008 byly položeny první pamětní kameny „Stolpersteine“ do dlažby před dům, kde oběti žily. Pamětní kameny mají být symbolem – symbolem proti zapomenutí, symbolem boje proti nebezpečí neonacismu, symbolem proti utlačování menšin. Projekt je podporován městem Kolín, Středočeským krajem, Česko-německým fondem budoucnosti i sdružením Northwood and Pinner Liberal Synagogue  v Londýně. V letošním roce žáci SOŠ a SOU stavební Kolín vytvořili k projektu webové stránky, jejichž návštěvníci mohou získat podrobnější informace o projektu a místech uložení jednotlivých pamětních kamenů. Webová stránka je doplněná o interaktivní mapu (http://stolpersteine.ss-stavebnikolin.cz/).

Projekt je také obohacen pracovním listem - mapou města, do které jsou zakreslena místa uložení pamětních kamenů. Má tištěnou podobu, zároveň obsahuje i metodické pokyny pro práci s ním a bude k dispozici návštěvníkům Kolína v Městském informačním centru Kolín i pedagogům kolínských základních a středních škol, vznikl ve spolupráci Mgr. Švařilové, Mgr. Junkové a pana Petra Černého. Pracovní listy včetně metodického pokynu boudou v českém i anglickém jazyce.

Realizace projektu by nebyla možná bez práce zkušených a obětavých pedagogů a stejně zapálených angažovaných žáků SOŠ a SOU stavební Kolín, dále bez podpory vedení města Kolín i PhDr. Miroslavy Jouzové, Ph.D.

Mgr. Jindřich Synek, ředitel SOŠ a SOU stavební Kolín

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Obrázky

Stoplpersteine Kolín_mapa