Osobnosti měsíce srpna | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Osobnosti měsíce srpna

V srpnu si připomínáme výročí tří osobností spojených s městem Kolín.
31.07.2017 14:18
Počet zhlédnutí: 145
PDF E-mail Print

Vincenc Červinka (1877-1942)

Dne 02.08. uplyne 140 let od narození kolínského rodáka Vinence Červinky. Byl to novinář, publicista, redaktor, umělecký překladatel, divadelní a literární kritik. Studoval na kolínském gymnáziu. Překládal ruské klasiky i současné ruské spisovatele. Byl propagátorem slovanské vzájemnosti. Autor řady aktuálně politických publikací, zejména s ruskou tematikou /z cest po Sibiři/. Od r. 1901 redaktor týdeníku Zlatá Praha, od r. 1907 Národních listů, redaktor Ottovy Ruské knihovny. V letech 1918-21 byl předsedou Syndikátu čs. tisku. 1919-20 podnikl cestu kolem světa, při níž navštívil čs. legie na Sibiři. Jako účastník domácího protirakouského odboje byl v roce 1915 zatčen a roku 1916 odsouzen v procesu s K. Kramářem a A. Rašínem k trestu smrti, který mu byl změněn na dlouholetý žalář. V roce 1917 amnestován.


Vilém Mathesius (1882-1945)

Dne 03.08. uplyne 135 let od narození  profesora Viléma Mathesiuse, jazykovědce a literárního historika První profesor anglistiky na Univerzitě Karlově. Zabýval se mluvnicí, fonologií a stylistikou angličtiny a češtiny, obecnou jazykovědou a jazykovou kulturou i obecnými otázkami kultury. Představitel funkčního synchronního rozboru jazykových jevů, jeden ze zakladatelů konfrontačního přístupu ke geneticky různým jazykům. Průkopnický význam mají i jeho práce o slovosledu a o aktuálním členění větném. V roce 1926 spoluzakladatel Pražského lingvistického kroužku. Autor dějin literatury anglické a dalších publikací. Studoval na kolínském gymnáziu. Bratr Bohumila Mathesia.


Růžena Šlemrová (1888-1962)

Dne 24.08. uplyne 55 let od úmrtí české filmové a divadelní herečky Růženy Šlemrové. Mládí prožila v Kolíně, kde byl její otec Bedřich Mach v letech 1891-1908 profesorem na gymnáziu. Zde začala jako ochotnice také svou divadelní dráhu. V letech 1909-1945 a 1947-1948 členka Vinohradského divadla. Malá československá encyklopedie uvádí rok narození 1886, Ottův slovník naučný nové doby 1889.

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a propagace