Osobnosti měsíce září | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Osobnosti měsíce září

V září si připomínáme jubilea několika osobností spojených s Kolínem.
12.09.2017 07:04
Počet zhlédnutí: 103
PDF E-mail Print

Kateřina Kubíčková-Zvelebilová (*1962)

Dne 07.09. oslaví své 55. narozeniny paní PhDr. Kateřina Kubíčková-Zvelebilová, malířka a fotografka. Absolventka Filozofické fakulty UK Praha, obor překladatelství a tlumočnictví. Malbu studovala u svého otce Jana Kubíčka. Věnuje se malbě, fotografii a kolážím menších rozměrů. Účastník kolektivní výstavy obrazů Výtvarné umění na Kolínsku.

 

Jaroslav Vrchlický (1853-1912)

Dne 09.09. uplyne 105 let od úmrtí básníka a spisovatele Jaroslava Vrchlického.Redaktor, literární kritik, univerzitní profesor. V letech 1859 - 1963 žil u strýce Antonína Koláře, faráře v Ovčárech, kde navštěvoval čtyřletou školu. Po jejím ukončení chodil rok do hlavní školy v Kolíně. Do Ovčár se vždy rád vracel. Vzpomínky na dětství se objevovaly i v jeho poezii a korespondenci.

 

Eva Bešťáková (*1932)

Dne 12.09. oslaví své 85. narozeniny kolínská rodačka paní Eva Bešťáková. PhDr., spisovatelka. Dříve pracovala jako redaktorka, učitelka a knihovnice. Absolventka kolínského gymnázia. Autorka povídek a pohádek. Dlouho působila v Hradci Králové, nyní žije v Kolíně. V současné době se věnuje hlavně tvorbě pro děti.

Jiří Hrala (1931-2002)

Dne 13.09. před 15 lety zemřel archeolog a kolínský rodák Jiřího Hrala. PhDr. CSc. Archeolog, specialista na mladší dobu bronzovou až halštatskou v oblasti
popelnicových polí. Zajímal se též o kulturu Thráků, Skytů a knovízskou kulturu. V letech 1984-1990 prováděl výzkum v oblasti Velim-Skalka, který je popsán ve stejnojmenné knize. Pracoval v Archeologickém ústavu, redigoval časopisy Archeologické rozhledy a Archeologica Pragensia, pořádal výstavy a věnoval se další výzkumné činnosti. Je autorem několika desítek odborných publikací.

 

Otakar Štorch-Marien (1897-1974)

Dne 16.09. tomu bude 120 let od narození básníka a spisovatele Otakara Štorch-Mariena. Mládí a studijní léta prožil v Kolíně. Nakladatel Aventina. Významně se podílel na rozvoji českého písemnictví. Redigoval Musaion, Rozpravy Aventina, v Melantrichu literárně uměleckou revui Světový zdroj. Studoval na kolínském gymnáziu. Po maturitě v roce 1916 působil aktivně v Kolínském klubu mladých společně s R. Mazuchem, Z. Rykrem, J. Funkem a L. Radimským. Kolínu věnoval úvodní kapitoly svých tří knih vzpomínek a román U zlaté bohyně.

 

Josef Švarc (*1952)

Dne 22.09. oslaví své 65. narozeniny malíř pan Josef Švarc. Malíř žijící v Polepech u Kolína. Absolvent Střední grafické školy v Praze, dlouholetý zaměstnanec kolínských tiskáren, kde pracoval jako litograf. Vystavoval samostatně doma i v zahraničí. Jeho díla se nacházejí v soukromých sbírkách a  galeriích v USA, Francii, Německu, Švýcarsku a Itálii.

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a propagace