Osobnosti měsíce října | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Osobnosti měsíce října

V měsíci říjnu si připomínáme výročí řady významných osobností spojených s Kolínem.
05.10.2017 07:23
(Aktualizováno: 5.10.2017 07:23)
Počet zhlédnutí: 153
PDF E-mail Print

Václav Radimský (1867-1946)

Dne 06.10. uplyne 150 let od narození kolínského rodáka Václava Radimského. Byl významný představitel českého a francouzského impresionizmu 19. a první poloviny 20. století. Studoval krajinomalbu ve Vídni a v Mnichově. Roku 1889 odešel do Francie. Pohyboval se ve skupině malířů, které kolem sebe shromáždil Claude Monet.  Pod jeho vlivem si umělec osvojil impresionistickou malbu a Monet v něm probudil i celoživotní zájem o krajinu. Po vypuknutí první světové války byl jako příslušník nepřátelského národa zatčen a uvězněn v Rouenu. Radimský byl záložním důstojníkem Rakousko-Uherské armády. Až po zásahu ministerského předsedy Francie Georgese Clemenceau, který vlastnil Radimského obraz a byl jeho obdivovatelem, byl propuštěn. Byl mu však zkonfiskován všechen majetek. Rozčarován postojem Francie se v roce 1918 vrátil do vlasti a usadil se na rodném statku v Pašince u Kolína, kde žil a maloval až do své smrti v roce 1946, kdy zemřel na zápal plic. Obřadní síň kolínské radnice je vyzdobena Radimského triptychem „Pohled na Kolín“ o grandiózních rozměrech tři krát osm a půl metrů, společně s dalšími dvěma obrazy.

 

František Havelec (1837-1879)

Dne 08.10. uplyne 180 let od narození notáře a advokáta Františka Havelce. Byl spoluzakladatel četných akciových společností, první předseda správní rady Úvěrní banky /1870-79/, zasloužilý veřejný pracovník, zemský a říšský poslanec, publicista. Zakládající člen a dlouholetý místostarosta Sokola Kolín. Do Kolína přišel v roce 1861, kdy zde začal vykonávat notářskou praxi u Kašpara Kincla. V roce 1866 převzal advokátní kancelář po Václavu Chrudimském. Jeden ze zakládajících členů Muzejní jednoty v Kolíně. Zemřel na srdeční vadu, kterou trpěl již od dětství.

 

František Karel Foltýn (1937-2000)

Dne 08.10. si připomeneme 80 let od narození malíře Františka Karla Foltýna. Ve své výtvarné činnosti se věnoval problémům Země a ztvárňování vztahu všech stvoření na ní žijících. K tomuto tématu se také vyslovil ve své knížce o Polabí. Byl dobrovolným pracovníkem Státní ochrany přírody. Absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Působil v Býchorech u Kolína. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze, ve Středočeské galerii, v kolínském muzeu a v soukromých sbírkách.


Pavel Rajdl (*1942)

Dne 21.10. oslaví své životní jubileum 75 let pan Pavel Rajdl, výtvarný pedagog a učitel na Základní umělecké škole v Kolíně. Absolvent výtvarného oboru na Pedagogické fakultě UK v Praze (1959-1963). Žák prof. Martina Salcmana, Cyrila Boudy a Ladislava Leitgeba. V letech 1966-1970 studoval scénografii a dějiny umění na DAMU a Lidové konzervatoři v Praze.  Zpočátku se věnoval malbě a grafice, od r. 1974 keramice. Zaměřuje se na volnou keramickou plastiku ve figurálním pojetí, keramický reliéf v interiéru a keramická řešení pro architekturu. V posledních letech se opět vrací k malbě a kombinuje ji s keramikou. Člen Sdružení Středočeských výtvarníků Unie výtvarných umělců. Vystavuje doma i v zahraničí. V Kolíně vede Galerii V zahradě, kterou založil v r. 1992. Od r. 1994 organizuje bienále Keramická setkání, v r. 2006 položil základ expozice současné keramiky ve výstavních prostorech pod kolínskou synagogou.


Václav Formánek (1895-1952)

Dne 24.10. uplyne 65 let od úmrtí kolínského velkostatkáře Václava Formánka. Hospodařil na nejúrodnější půdě v Polabí, milovník a mecenáš kultury. Jedna z nejvýznamnějších kolínských osobností. Vnuk prof. Skuherského, příbuzný F.L. Riegra, J.S. Machara, V. Morstadta. Pokračovatel rodové tradice. Zemřel bez dědiců. Většinu svého kulturního bohatství odkázal kolínskému muzeu.


Jan Kamarýt (1922-1992)

Dne 26.10. uplyne 25 let od úmrtí Jana Kamarýta, regionálního historika a spisovatele, kostelníka při chrámu sv. Bartoloměje. Byl spoluautorem  těchto knih: Kolínský chrám, Kolínské zvony, Jak v Kolíně bejvávalo a mnohaletý seriál fotografií "Zmizelý Kolín“.

 

Antonín Funke (1864-1947)

Dne 29.10. tomu bude 70 let od úmrtí Antonína Funkeho, advokáta, politického a kulturního činitele. Dlouholetý předseda strany mladočechů, poslanec městského a okresního zastupitelstva, člen kolínské městské rady. Spoluzakladatel továrny Kolinea, zasedal v redakční radě bývalých Kolínských listů. Vynikal svoji nezištnou prací, inteligencí a sociálním cítěním. Po převratu člen sociální komise města Kolína, bytové komise a jiných. Dlouhá léta pracoval v kolínském Sokolu. Působil i v divadelním spolku Tyl a pěveckém spolku. Přispíval také do Věstníku Klubu čs. turistů. Dříve než se usadil v Kolíně, byl advokátem v Táboře, Praze a Skutči. Absolvent kolínského gymnázia.

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a propagace