I letos vyzýváme k předložení návrhů na udělení Ceny města Kolína | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

I letos vyzýváme k předložení návrhů na udělení Ceny města Kolína

Cena města se uděluje za účelem ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života města, které významně přispěly k jeho rozvoji a šíření jeho dobrého jména, jakož i k ocenění mimořádných projevů odvahy při záchraně lidských životů. Návrh na udělení ceny může předložit občan s trvalým pobytem na území města, právnická osoba či kolektiv osob se sídlem na území města, a to písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Kolín do 31. ledna 2018.
12.12.2017 07:07
(Aktualizováno: 4.1.2018 07:07)
Počet zhlédnutí: 181
PDF E-mail Print

Písemný návrh na ocenění musí obsahovat jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta nebo název právnické osoby či kolektivu, adresu bydliště nebo sídla navrhovaného kandidáta, datum narození kandidáta (u fyzických osob) nebo identifikační číslo kandidáta (u právnických osob), obor činnosti a stručné zdůvodnění nominace (popis přínosu pro město Kolín) a příjmení, jméno a podpis navrhovatele, kontakt (e-mail, telefon, adresa navrhovatele). Všechny údaje obsažené v podání jsou považovány za důvěrné (zák. č. 101/2000, o ochraně osobních údajů).  Další podrobnosti naleznete na http://www.mukolin.cz/cz/o-meste/zakladni-informace/cena-mesta/.

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a propagace