Za odbornými zkušenostmi do zahraničí | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Za odbornými zkušenostmi do zahraničí

Za odbornými zkušenostmi do zahraničí Na konci měsíce května opět vyjede skupinka žáků naší školy za zkušenostmi do zahraničí – tentokrát se jedná o žáky třetího ročníku oboru stavebnictví.
16.05.2018 11:50
Počet zhlédnutí: 251
PDF E-mail Print

Na konci měsíce května opět vyjede skupinka žáků naší školy za zkušenostmi do zahraničí – tentokrát se jedná o žáky třetího ročníku oboru stavebnictví. Šest našich žáků bude sbírat odborné zkušenosti ve Spojené škole v Banské Bystrici. Jedná se již o druhou skupinu žáků, která tuto školu navštíví. Tato poslední etapa zahraničních stáží zakončí dvouletý projekt naší školy „Odborné stáže žáků SOŠ a SOU stavební Kolín v zahraničí“ v rámci programu ERASMUS+, KA1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců,

Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Žáci budou mít možnost seznámit se s prostředím partnerské školy, rozšířit si své odborné znalosti v projektování v nových projektovacích  programech, navázat nové kontakty. Ve volném čase pak v rámci exkurzí poznají odborné firmy v regionu, seznámí se s novými technologiemi, podniknou výlety do okolí a poznají přírodní krásy země našich sousedů.

Tento projekt přispívá k rozvoji a zvyšování kvality odborného vzdělávání, podporuje zájem žáků o obor, podporuje rozvoj osobnosti a vybavení žáků pozitivními lidskými a občanskými postoji, vede ke snižování nerovnosti ve vzdělávání, ke snížení neúspěšnosti žáků, dále k maximálnímu rozvíjení potenciálu žáků, působí preventivně v problematice předčasného ukončování studia v důsledku neprospěchu a nezájmu o obor.

Odborné stáže v zahraničí jsou u našich žáků velice oblíbené. Bohužel nemůžeme do zahraničí vyslat na odborné stáže všechny žáky, kteří by se rádi této akce zúčastnili. Doufáme, že i v příštím období budeme moci umožnit našich žákům účast na podobných aktivitách v zahraničí.

 

Ing. Lindnerová Šárka

zástupkyně ředitele SOŠ a SOU stavební Kolín

 

Veronika Jiráčková
Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební