Krajský úřad vydal informaci k opravě Nového mostu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Krajský úřad vydal informaci k opravě Nového mostu

Tisková zpráva v plném znění:
18.05.2018 12:43
Počet zhlédnutí: 841
PDF E-mail Print

Středočeský kraj připravuje opravu mostu přes Labe v Kolíně, koncept i definitivní stavební dokumentaci projedná s městem 

Středočeský kraj připravuje celkovou revitalizaci mostu ev. č. 125-034 přes Labe v Kolíně. Oprava tohoto mostu se podle krajských silničářů ukázala být nezbytnou po provedených pravidelných prohlídkách. Podle předběžných odhadů nákladů si oprava vyžádá více než sto milionů korun.

„Revitalizace nového mostu v Kolíně rozhodně bude patřit k nejdůležitějším investicím, které kraj jako správce komunikací a mostních objektů na svém území připravuje. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi vytížené dopravní spojení, které by mohlo během výstavby způsobit řidičům i městu komplikace v dopravě, budeme s představiteli města včas koordinovat jednání o uzavírkách tak, aby byli Kolíňané na tuto skutečnost připraveni,“ informovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) s tím, že je to standardní postup, uplatňovaný u všech takto velkých a náročných dopravních staveb. O nezbytnosti opravy mostu a její přípravě bylo město Kolín krajskými silničáři informováno s předstihem už před dvěma lety při provádění oprav schodiště a mostních závěrů.

Před vydáním čistopisu projektové dokumentace pro stavební povolení budou proto svolávány tzv. výrobní výbory, jejichž jednání se zúčastní zástupci města Kolína, odboru dopravy Středočeského kraje i Policie ČR. „Svolávat takováto jednání před dokončením konceptu projektové dokumentace, z něhož bude vycházet způsob rekonstrukce a předpokládané termíny úplných či částečných uzavírek silnice II/125 vedoucí přes mostní objekt, by bylo předčasné,“ podotkl ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Zdeněk Dvořák.

Jak dále upřesnil, v současné době jsou již provedeny všechny potřebné průzkumy a byl vydán koncept zprávy z komplexního diagnostického průzkumu mostu.  Zadány již byly i práce na projektové přípravě celkové rekonstrukce mostu. „V nejbližších dnech také očekáváme výsledek přepočtu současné zatížitelnosti mostu. Podle předběžných výsledků ale zatím nepředpokládáme nutnost výrazného omezení běžné i nákladní dopravy. Omezeno by tak bylo pouze přejíždění mostu nadměrnými náklady s extrémní hmotností souprav,“ zmínil Z. Dvořák.

Koncept celkového řešení opravy mostu, který bude respektovat výsledky provedené diagnostiky a předchozích průzkumů, bude zhotovitelem projektových prací předložen Krajské správě a údržbě silnic SK nejpozději v září 2018. Do tohoto termínu rovněž bude projednán a schválen předběžný harmonogram provádění stavebních prací i návrh dopravně inženýrských opatření. Doba rekonstrukčních prací se vzhledem k požadované minimalizaci omezení dopravy předpokládá na 18 měsíců (včetně zimní technologické přestávky).

KSÚS předpokládá, že stavba bude probíhat ve dvou fázích. V první bude opravena cca polovina mostu v druhé polovině roku 2019. Dokončení druhé fáze by mohlo proběhnout v roce 2020. „Tento odhad vychází ze smluvních podmínek zhotovitele projektových prací a inženýrské činnosti, kdy předpokládáme podání žádosti o stavební povolení nejpozději na konci prosince roku 2018,“ uvedl ředitel krajských silničářů Zdeněk Dvořák. Nabytí právní moci stavebního povolení KSÚS očekává do začátku dubna 2019. Následně bude vydána zadávací dokumentace a zahájena soutěž na zhotovitele stavby. Oprava mostu by tak mohla být zahájena již červenci roku 2019.

„V případě komplikací ve stavebním řízením, výběrovým řízením na zhotovitele, případně při uzavírání smluv o dočasných či trvalých záborech pozemků nutných k provedení stavby, však může dojít ke kritickému posunutí termínu zahájení realizace. Pokud by takováto situace nastala, pak by se termín zahájení dostal do klimaticky nevhodných podmínek a začátek realizace by musel být posunut na začátek stavební sezóny roku 2020,“ závěrem upozornil ředitel Zdeněk Dvořák.

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu