Rekonstrukce ulice Pražská | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Rekonstrukce ulice Pražská

Společnost GEOSAN GROUP, a.s. vyhrála výběrové řízení na investiční akci Revitalizace ulice Pražské v Kolíně. Dle smlouvy o dílo má být investice dokončena nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště. Bohužel ze strany zhotovitele (firmy Geosan) aktuálně práce neprobíhají dle předloženého harmonogramu, ačkoliv ze strany zadavatele - města Kolína byly splněny podmínky potřebné pro plynulou realizaci stavby.
07.06.2018 08:10
Počet zhlédnutí: 1198
PDF E-mail Print

Podle informací zhotovitele dne 7.6.2018 bude započato se zhotovením sond, které upřesní polohy dotčených sítí, na základě sond předpokládá zhotovitel začátek výkopových prací na kanalizaci v průběhu týdne od 11.6. Zhotovitel byl upozorněn, že v případě nedodržení termínu dle smlouvy bude město uplatňovat veškeré sankce, které mu smlouva umožňuje. Ty mohou dle smlouvy o dílo být ve výši téměř 40 tisíc Kč za každý den po nedodržení termínu.

Omlouváme se za komplikace, které intenzivně řešíme.

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu