Jaroslav Horálek / retrospektiva / 1954 - 1991 | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Jaroslav Horálek / retrospektiva / 1954 - 1991

Vernisáž v pondělí 18. 3. 2019 v 18 hodin Úvodní slovo dr. Eva Neumannová Výstava potrvá do 9. 5. 2019
12.02.2019 14:32
Počet zhlédnutí: 30
PDF E-mail Print

JAROSLAV HORÁLEK

Osobitá a nezaměnitelná tvorba Jaroslava Horálka (1954-1991), která je až na několik drobných prezentací léta uložena v tichu rodinného depozitáře, bude pro diváckou veřejnost skutečným překvapením.

Horálek přísluší svým dílem k tzv. generaci osmdesátých let, která musela obtížně, v izolaci od světového dění, hledat cestu k vlastnímu pravdivému uměleckému výrazu. Intenzívní zájem o člověka, lidskou bytost trpící i milující, žijící touhami i zklamáním, později vystřídal zájmem o krajinu, o prostor lidského pobývání v tomto světě. Horálkova tvorba přechází od raných figurálních obrazů okouzlených expresionismem k barevně impulzívním, většinou abstrahovaným rostlinným a živočišným motivům a krajinám. Barva se pro autora stává vrcholným výrazovým prostředkem, malba promlouvá barvou a světlem. Zářivé a matné plochy zobrazují reálné tvary náznakem, tušenými obrysy, nikoli podle přírodní logiky, nýbrž podle malířova vnitřního záměru.

Výstava uvede soubor obrazů, jež jsou víc než reálnými krajinami uměleckou meditací o rozdílnosti i splynutí přírody a člověka. Jeho malířské gesto dosahuje nevídané intenzity výrazu, sálá z něj energie, vroucnost i pokora. Dramaticky tu vyvstává komplikovaný neprostupný svět, v němž jsme se ocitli, a který je Horálkovi především přírodním děním, plynoucí živou událostí, která nás vyzývá k odhalování a odkrývání skrytých momentů existence.

Eva Neumannová

Pavel Rajdl
Studiová scéna Pod Točnou

Obrázky

174. Baroko, 220x 200, olej na plátně, 1991 Horálek pozv