Kontrolní den na stavbě "Přístavba ZŠ Mnichovická v Kolíně V" | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Kontrolní den na stavbě "Přístavba ZŠ Mnichovická v Kolíně V"

02.09.2019 10:37
(Aktualizováno: 2.9.2019 10:37)
Počet zhlédnutí: 194
PDF E-mail Print
  • probíhají práce na přeložce ZTI pod výtahovou šachtu, práce na založení výtahové šachty, dále na vyzdívce schodišťové zdi ve 2.NP a úpravě kanalizačních rozvodů ve 2.NP jako příprava pro napojení 3.NP

  • probíhá jednání ohledně připomínek zhotovitele s generálním projektantem k projektové dokumentaci (statika, profese SILP, SLAP, ÚT, VZT, výtah)

  • během prohlídky stavby bylo domluveno s vedením školy zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaným osobám - v pondělí bude zahájen nový školní rok
  • proběhlo jednání k projektu vytápění / MaR – nutné dopracovat v návaznosti na požadavky provozovatele a ENESY
  • zhotovitel zajistí DIO a zábory veřejného prostranství v okolí staveniště do příštího kontrolního dne  
  • příští kontrolní den proběhne ve středu 4.9.2019 od 8.00 hodin
MěÚ Kolín
ZŠ Mnichovická – přístavba

Obrázky

P1130275 Mnichovicka_KD_28.8