Revitalizace chrámu sv. Bartooloměje - 28.11. | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Revitalizace chrámu sv. Bartooloměje - 28.11.

Práce na rekonstrukce budov a prostoru kolem chrámu sv. Bartoloměje pokračují.
28.11.2019 08:46
Počet zhlédnutí: 328
PDF E-mail Print

Zvonice- v prostoru dřevěného schodiště probíhají úklidové práce, aby bylo možné provést konzervační olejové nátěry. V místnosti budoucí expozice probíhá spárování stávající cihelné podlahy.

Kostnice- bylo dokončeno restaurování stropní malby. Ve věžičce kostnice budou nainstalovány nové vitrážové okna  a následně proběhne demontáž lešení, aby mohla být zahájena sanace podlahy.

Stará škola - po výměně poškozených střešních trámů a latí byla zahájena pokládka střešní krytiny na západní části objektu. Na jižní straně objektu probíhá sanace zdiva, aby bylo možné provést jeho omítnutí. Ve vnitřní části objektu stále probíhá rekonstrukce vnitřních rozvodů.

Parkán - byla ukončena výsadba keřů a dřevin, dokončují se jednotlivé konstrukční vrstvy pěšin, aby bylo možné začít s pokládkou mlatových povrchů. Dále bylo dokončena výstavba toalet a výměna vstupních vrat v suterénní části muzea, přes který bude zajištěn bezbariérový přístup na parkán.

Parter - v severní části parteru byly zahájeny výkopové práce podél opěrné zdi, aby bylo možné provést opravu trhlin a statické zajištění této opěrné zdi.

 

Odbor investic a územního plánování

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Obrázky

Bartoloměj