Rekonstrukce pavilonu P přinesla od 6.1.2020 dopravní omezení v areálu nemocnice | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Rekonstrukce pavilonu P přinesla od 6.1.2020 dopravní omezení v areálu nemocnice

Od 6.1.2020 je v kolínské nemocnici zahájena velká rekonstrukce pavilonu „P“ (bývalá patologie) na novou ústavní lékárnu, která bude otevřena i pro veřejnost. Délka stavby se předpokládá v trvání 10 měsíců. Vzhledem ke zrušení stávajícího výjezdu z nemocnice to obnáší omezení dopravního provozu v areálu nemocnice, omezení možnosti parkování a nutnost zvýšené opatrnosti při projíždění i průchodu areálem.
10.01.2020 09:45
(Aktualizováno: 10.1.2020 09:45)
Počet zhlédnutí: 461
PDF E-mail Print

Veřejnost může do areálu vjíždět hlavním vjezdem z ulice Žižkova, jako obvykle. Omezení parkování v přední části areálu se týká především zaměstnanců nemocnice, ostatních pak v nezbytných případech. K dispozici je možnost využití veřejného parkoviště naproti nemocnici. Cílem je omezit, minimalizovat dopravní provoz v areálu nemocnice. Z tohoto důvodu jsou zavedeny poplatky pro parkování pro zaměstnance v přední (východní) části nemocnice a zvýšen poplatek za parkování pro ostatní návštěvníky nemocnice. Doba bezplatného parkování se prodloužila z 20 na 30 minut a poplatek za parkování za každou započatou hodinu je zvýšen z 30 na 50 korun.

Výjezd z areálu je prioritně směrován k „točně autobusů“, kde je umístěno pracoviště pro výběr parkovného. Směr průjezdu nemocnicí a pak i výjezdu je řádně označen (viz schéma pohybu vozidel). Výjezd u točny autobusů je v provozu v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. O sobotách a nedělích a ve zbylou denní a noční dobu a ve výjimečných případech je výjezd umožněn hlavní bránou.

Průjezd ke stávajícímu výjezdovému terminálu je pro vozidla uzavřen. Komunikace podél pavilonu „P“ je zabraná staveništěm, je zde ponechán pouze 1,5 m široký pás pro pěší a imobilní osoby s možností průchodu k zadním pavilonům (plicní odd., dialýza).

Zadní vjezd z ulice „U Nemocnice“ je otevřen pouze pro zaměstnance s možností bezplatného parkování na dvou zadních parkovištích pro ně vyhrazených. Pro veřejnost je vjezd zadní závorou zakázán. Tato zadní část areálu je oddělena oplocením a není možný průjezd do přední části areálu.

Nemocnice musí v první řadě zajistit bezpečný pohyb pacientů, klientů a ostatních návštěvníků nemocnice a pak také bezpečný průjezd všech vozidel integrovaného záchranného systému. Z těchto důvodů žádáme řidiče o striktní dodržování dopravního značení a respektování zákazů stání či zastavení. V opačném případě budou vozidla stojící na zákazech bez varování odtahována.

Vedení nemocnice žádá veřejnost i své zaměstnance o pochopení tohoto přechodného opatření. Je si vědomo, že dopravní situace jak v areálu nemocnice, tak i v jejím nejbližším okolí je velmi komplikovaná a proto – po předchozím jednání se zástupci Města Kolín – zahájilo přípravu výstavby nového centrálního parkoviště pro zaměstnance v západní části areálu (dnes oblast zahrádek). Cílem je zklidnit dopravu v areálu nemocnice tak, aby byl umožněn nerušený provoz nemocnice a bezpečný pohyb především pacientů, návštěvníků i zaměstnanců.

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Obrázky

Mapa arealu nemocnice

Přílohy

Mapa arealu nemocnice (1,6 MB)