Výsledky soutěže Revitalizace Pražské ulice v Kolíně | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Výsledky soutěže Revitalizace Pražské ulice v Kolíně

Vítězný návrh byl od architektů Ing. arch. Josefa Hlavatého a Ing. arch. Lenky Hlavaté.
18.06.2020 11:08
(Aktualizováno: 18.6.2020 11:08)
Počet zhlédnutí: 95
PDF E-mail Print

Hodnocení poroty:

Kultivovaný návrh, který porotu zaujal svou adekvátností, komplexností i přesvědčivou presentací. Porota hodnotí kladně prostorové uspořádání s obnovením historické stopy Sluneční ulice a zcelení navazujícího veřejného prostranství v jednu kompaktní plochu. Navržená mlatová plocha se sakurami vytváří jednoduchými výrazovými prostředky dostatečně atraktivní a příjemný prostor. Zvlášť vítáme umístění sochy. Zdařile je řešen i plácek na nároží s ulicí Kmochova. Celkově vhodně zvolené materiály, zeleň i její umístění. Lze předpokládat standardní náklady na údržbu. Dopravní řešení je principiálně správné, nicméně bude vyžadovat určité úpravy. Diskutabilní je zúžení uličního profilu v místech přechodů. Návrh nezohledňuje bezbariérové úpravy, které promluví do detailní podoby výdlažeb. Pozornost bude třeba věnovat řešení cyklistické dopravy v souvislosti s šířkou jízdního pruhu. Návrh kvalitativně výrazně převyšuje ostatní, proto porota rozhodla o navýšení odměny. Po zapracování připomínek porota doporučuje návrh k realizaci. 

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/revitalizace-ulice-prazske-v-koline

Gabriela Malá
Revitalizace Pražské ulice

Obrázky

Prazska_1_1 Prazska_1_2

Přílohy

Soutezni_protokol_Prazska_ulice (586,2 kB)