Zajištění péče o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí po dobu nouzového stavu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zajištění péče o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí po dobu nouzového stavu

13.10.2020 16:46
Počet zhlédnutí: 541
PDF E-mail Print

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým byl z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ vyhlášen na území České republiky nouzový stav a v souladu s rozhodnutím hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu, se pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kolín zřizuje od 14. 10. 2020 od 00.00 hod. školské zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

  • bezpečnostních sborů,
  • obecní policie,
  • poskytovatelů zdravotních služeb,
  • orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
  • příslušníky ozbrojených sil,
  • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Výkon péče o tyto děti zajišťuje Základní škola Kolín II., Bezručova 980, se sídlem Bezručova 980, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ 46 390 367. 

Výuka bude probíhat ve skupinách po 15 dětech v pracovní dny v čase od 6:30 do 17:00.

Úplata se v tomto případě nehradí, a to ani za stravování.

Zákonní zástupci dětí, kteří vykonávají výše uvedenou profesi, nemají po dobu pobytu v takto určené škole nebo školském zařízení nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).

V případě požadavku o zajištění péče o dítě zasílá zaměstnavatel uvedený ve výčtu profesí žádost o umístění dětí Odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje, Mgr. Blanka Ludačková, emai.: ludackovab@kr-s.cztel.: 702 147 703. Žádost o umístění je předána určené škole, která následně kontaktuje rodiče dítěte.

Případné dotazy, prosím, směřujte na výše uvedené telefonní číslo, popřípadě na Mgr. Petra Kesnera, vedoucího Odboru kultury a školství MěÚ Kolín, tel. 724 924 559. Více informací získáte rovněž na telefonním čísle 321 748 215 nebo 602 301 418 - Mgr. Jiřina Holubová, vedoucí sekretariátu vedení města.

Gabriela Malá
Koronavirus