Místní poplatek za nakládání s odpady ... připomínáme | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Místní poplatek za nakládání s odpady ... připomínáme

Opět uběhl rok a je tu povinnost zaplatit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
26.03.2021 09:57
(Aktualizováno: 26.3.2021 09:57)
Počet zhlédnutí: 5346
PDF E-mail Print

Poplatek zůstává pro rok 2021 ve stejné výši jako v roce 2020, tj. 696 Kč a je splatný do 31. 05. 2021.

V letošním roce již neobdržíte složenky, variabilní symbol vám zůstává stejný jako v roce loňském. Pokud jste si jej v minulém roce neuložili, sdělí vám jej na telefonním čísle 321 400 757, na e-mailu: martina.jaresova@mukolin.cz, alena.brantova@mukolin.cz nebo v kanceláři odpadového hospodářství v budově CEROP v areálu Kolínského zámku. Prosíme o upřednostnění platby převodem na účet 3662042/0800 či přes Portál občana.

Pokud jste poplatníkem, který má nárok na osvobození, je potřeba o osvobození požádat a doložit důvody pro osvobození. O osvobození lze požádat pouze ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození, nejpozději do konce splatnosti poplatku, tj. do 31. 05. 2021. Po této době nárok na osvobození zaniká. Žádost naleznete v příloze. Toto se netýká čerstvě narozených dětí a seniorů nad 85 let, kteří jsou osvobozeni automaticky.

Upozorňujeme, že někteří občané nemají ještě uhrazený poplatek za rok 2020. Učiňte tak neprodleně, neboť se nezaplacením vystavujete nepříjemnostem spojeným s exekučním vymáháním.

Znění Obecně závazné vyhlášky Města Kolína č. 4/2019

MěÚ Kolín
Informace k odpadovému hospodářství

Obrázky

POPLATEK odpady

Přílohy

Žádost o osvobození od Místního poplatku za provoz systému shromažďování (12,3 kB)