OZNÁMENÍ o dočasném řešení nevyhovujícího odvodnění podél silnice III/12540 – ul. Radovesnická Kolín a zpevnění přilehlého svahu. | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

OZNÁMENÍ o dočasném řešení nevyhovujícího odvodnění podél silnice III/12540 – ul. Radovesnická Kolín a zpevnění přilehlého svahu.

Vodohospodářské sdružení Kolín, jako investor akce „Štítary, ul. Radovesnická – rekonstrukce vodovodu“ oznamuje občanům postup prací vedoucích k dočasnému řešení nevyhovujícího odvodnění.
13.09.2021 08:11
(Aktualizováno: 14.9.2021 08:11)
Počet zhlédnutí: 225
PDF E-mail Print
  1. Dne 15. 9. 2021 budou zahájeny práce na obnově živičného povrchu vozovky v zájmovém území spočívající ve frézování vozovky a pokládky nového povrchu dle platné projektové dokumentace a podmínek vodoprávního povolení, včetně vlivem stavby olámaných okrajů a to odfrézováním v šíři jednoho metru.
  2. Zhotovitel rekonstrukce vodovodu provede vyčištění chodníkových vpustí a sedimentační koncové šachty pod mostem. 
  3. Zhotovitel provede úpravu zpevnění horní vrstvy obnaženého svahu vysázením rychle rostoucích rostlin – zimolezu.
  4. Práce budou ukončeny nejpozději 24. 9. 2021.
  5. Doprava bude v místě řízena semafory.

Současně Město Kolín spolu s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje zajišťuje vypracování odborného projektu pro úpravy potřebné ke zlepšení stávající situace včetně úseku napojení ulice U Hřiště a úseku pod obchvatem.

Bc. Dagmar Slánská, jednatelka, Vodohospodářské sdružení Kolín

 

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Obrázky

Štítary_Radovesnická ul