O městě | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de

Pozvánka na opakovanou dražbu

09.07.2015

Ve čtvrtek 10. září pořádá město Kolín dvě dražby.

Důležité upozornění pro žadatele o dotaci z rozpočtu města Kolína

09.07.2015

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, došlo ke změně pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtů územně samosprávných celků.

VÝZVA k nahlášení reklamací distribuce Zpravodaje

01.08.2014

Vážení občané, v zájmu zkvalitnění distribuce Zpravodaje města Kolína Vás tímto vyzýváme k nahlášení míst, kam Zpravodaj města Kolína (měsíčník vydávaný MěÚ Kolín) dostáváte nepravidelně či není dodáván vůbec.

Odbavení zájemců o pas či občanku urychlí online rezervační systém

21.11.2012

Pro rychlejší a pohodlnější odbavování žadatelů o občanské průkazy, a cestovní doklady byl zprovozněn vyvolávací a rezervační systém umožňující odbavení s elektronickou rezervací termínu schůzky.

Pokyny pro pořadatele kulturních a sportovních akcí pro veřejnost v Kolíně

14.09.2012

Žádáme všechny pořadatele kulturních a sportovních akcí pro veřejnost v Kolíně, aby o konání akce informovali Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Kolín, Ing. Veronika Jiráčková, e-mail: veronika.jirackova@mukolin.cz, tel. 321 748 249. Při pořádání akce ve spolupráci s městem Kolín (dotace, záštita aj.) je nutné na propagační materiály akce (web, tiskoviny – plakát, leták, …) umístit ...

Aktuality


Kolín je pilotním městem v projektu Enazor.cz- podpora e-participace na místní úrovni

29.07.2015 16:10Aktualizováno

Cílem projektu je vytvořit, pilotně ověřit a nabídnout balíček nástrojů, které významně usnadní participaci občanů na rozhodování své obce prostřednictvím informačních technologií, a obcím zajistí dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel.

Lávka na ostrov je i přes závady v provozu

29.07.2015 08:44Aktualizováno

V současné době je lávka rozhodnutím Stavebního úřadu v Kolíně v předčasném užívání s podmínkou provozu pouze pro pěší a cyklisty. Finální izolační pochozí protiskluzová vrstva (poslední ze tří izolačních vrstev) betonové ...

Otevřená ulice potřetí

29.07.2015 07:00Aktualizováno

O tom, že letní podvečer je nejlepší strávit venku, se můžete znovu přesvědčit ve středu 29. 7., kdy se v prostoru pod chrámem sv. Bartoloměje uskuteční další Otevřená ulice.

Otevření Práchovny

29.07.2015 07:00

Vyhlídková věž Práchovna bude v srpnu otevřena v pátek 7.8. a 21.8. a od 14:30 do 16:30. Vstupné na věž je 20 Kč.

Blokové čištění parkoviště v ul. Rim. Soboty

27.07.2015 08:29

V pátek 31. 7. 2015 se uskuteční blokové čištění na parkovišti u Policie ČR v ul. Rimavské Soboty, v Kolíně II.

Změna provozní doby MěÚ Kolín dne 31.8.2015

24.07.2015 11:10

V pondělí 31.8.2015 bude Městský úřad Kolín z provozních důvodů otevřen pouze do 12 hodin.

Rekonstrukce vodárny směřuje ke kolaudaci

24.07.2015 11:09Aktualizováno

I přes problémy s rekonstrukcí vodárenské věže je po posledním kontrolním dni znám termín kolaudace. Ta se uskuteční 30. 7. 2015.

Ve Středočeském kraji bylo vyhlášeno období déletrvajícího sucha

22.07.2015 15:39

K dnešnímu dni, 22. 7. 2015, vyhlásil hejtman Středočeského kraje tzv. období déletrvajícího sucha. V souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami vzniká v přírodním prostředí zvýšené nebezpečí vzniku požárů.

Kolínské kulturní léto pokračuje

21.07.2015 13:09Aktualizováno

Tentokráte Vás zveme na Kmochův ostrov, kde se v neděli 26.7. od 17 hodin uskuteční folk & bluegrassový večer v podání kapely Alishi & Mišmaš a kapely Pouta.

Otevření staré lávky

21.07.2015 08:09

Stará lávka přes rameno Labe na Kmochův ostrov je od úterý 21.07.2015 otevřena pro pěší a cyklisty.

Sledujete web bezpecnykolin.cz?

20.07.2015 15:27Aktualizováno

Policie ČR pokračuje v informovanosti řidičů. Na webu projektu Bezpečný Kolín (www.bezpecnykolin.cz) naleznete vždy na začátku týdne aktuální informaci o tom, kde policie (mimo další místa) kontroluje dodržování rychlosti. Nově na ...

Otevřená ulice podruhé

20.07.2015 14:57Aktualizováno

Ve středu 22.7. se podruhé Brandlova ulice u chrámu sv. Bartoloměje stane místem setkání nás Kolíňáků.

Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji

17.07.2015 12:56

V tomto týdnu proběhla pravidelná kontrola jakosti vody dle monitorovacího kalendáře na většině koupališť ve Středočeském kraji.

ČHMÚ vydal výstrahu

17.07.2015 12:40Aktualizováno

Od soboty 18.07.2015 od 12:00 do 21:00 platí vysoký stupeň nebezpečí týkající se vysokých teplot. Dále ČHMÚ upozorňuje na možnosti bouřek od pátku 17.07.2015 16:00 do neděle 19.07.2015 23:00.

Švédská velvyslankyně navštívila Kolín

15.07.2015 15:49Aktualizováno

Ve středu 15. července zavítala do Kolína její Excelence Annika Jagander, velvyslankyně Švédského království v České republice.

Povodí Labe postihlo suché období

15.07.2015 09:57Aktualizováno

S platností do odvolání vydal MěÚ Kolín, vodoprávní úřad, dne 13.07.2015 opatření obecné povahy, ve kterém omezuje nakládání s povrchovými vodami, což je omezení odběru povrchových vod z vodních toků v celém správním území ...

Prázdninový Zpravodaj města Kolína vyjde v srpnu

14.07.2015 13:32Aktualizováno

O letních prázdninách vychází pouze jedno číslo (dvojčíslo červenec-srpen), Zpravodaje města Kolína. Toto prázdninové číslo vyjde v polovině měsíce srpna.

Cyklostezka Kolín Veltrubská - Křičkova

14.07.2015 10:23Aktualizováno

V úterý 14. července byla za účasti dodavatelské firmy Silmex, vedení města Kolína i obcí Veltruby a Velký Osek slavnostně otevřena cyklostezka Kolín - Veltrubská II. etapa.

Uzavírka staré lávky

14.07.2015 09:14Aktualizováno

Stará lávka je do soboty 18.07.2015 bohužel ještě jednou uzavřena.

Brandlova ulice se stane každou středu v podvečer otevřenou ulicí

13.07.2015 14:37Aktualizováno

Letní Kolín dostane oživení v podobě otevřené ulice, která bude hostit kolínské sousedské podvečery.

< 1 2 3 4 ... 5 >