Smart city Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Smart city Kolín


Koncept smart city se snaží maximálně využít moderních technologií, především informačních, pro ovlivňování kvality života takovým způsobem, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými odvětvími (doprava, bezpečnost, energetika, správa budov, atd.) s ohledem na energetickou náročnost a kvalitu života občanů v daném městě.

 

V Kolíně aktuálně pracujeme například na:

- systému chytrého parkování (monitoring volných míst, navádění na vhodná parkoviště apod.)

- testování služby Odpady v rámci chytrého odpadového hospodářství

- bezkontaktním placení parkování, MHD, Oblastní nemocnice Kolín

- implementaci možnosti placení přes smartphone

- bezkontaktní karty jako identifikace studentů – platba stravného, jízdného, knihovny atd.

 

Více na:

http://www.proelektrotechniky.cz/vzdelavani/38.php

http://www.iprpraha.cz/clanek/308/smart-cities