O městě | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de

Kritéria pro poskytování dotací

30.12.2016

Rada města Kolína schválila nová kritéria pro poskytování dotací v roce 2017.

Vyhláška č. 6/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku...

11.01.2016

S novým rokem pro lepší přehled znovu uveřejňujeme plné znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Důležité upozornění pro žadatele o dotaci z rozpočtu města Kolína

09.07.2015

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, došlo ke změně pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtů územně samosprávných celků.

VÝZVA k nahlášení reklamací distribuce Zpravodaje

01.08.2014

Vážení občané, v zájmu zkvalitnění distribuce Zpravodaje města Kolína Vás tímto vyzýváme k nahlášení míst, kam Zpravodaj města Kolína (měsíčník vydávaný MěÚ Kolín) dostáváte nepravidelně či není dodáván vůbec.

Pokyny pro pořadatele kulturních a sportovních akcí pro veřejnost v Kolíně

14.09.2012

Žádáme všechny pořadatele kulturních a sportovních akcí pro veřejnost v Kolíně, aby o konání akce informovali Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Kolín, tel. 321 748 249, tel. 321 748 248, email: odbor.skolstvi@mukolin.cz Při pořádání akce ve spolupráci s městem Kolín (dotace, záštita ...

Aktuality


Den otevřených dveří na 6. ZŠ

14.02.2017 06:20Aktualizováno

6. ZŠ Ovčárecká a odloučené pracoviště v Sendražicích zvou na Den otevřených dveří ve středu 1. 3. 2017 mezi 8 a 17 hodinou.

Setkání radních s občany se uskuteční tentokrát na Zálabí

13.02.2017 12:30Aktualizováno

Další výjezdní zasedání Rady města Kolína se uskuteční v pondělí 27. února od 17 hodin na 5. základní škole Kolín, Mnichovická 62.

Cyklus přednášek na faře

10.02.2017 09:37

Město Kolín a Římskokatolická farnost Kolín pořádají cyklus přednášek o budování pozitivních vztahů a jak osvobodit přítomnost od vlivu minulosti.

Český statistický úřad organizuje opět šetření v domácnostech

03.02.2017 11:46

Od 4. února do 28. května 2017 se uskuteční na území ČR výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - Životní podmínky 2017, které navazuje na předchozí ročníky šetření.

Zahájení modernizace autobusového nádraží v Kolíně

03.02.2017 11:18

Informujeme veřejnost o zahájení realizace akce „Modernizace přestupního terminálu v Kolíně“, jedné z nejvýznamnějších investic města v posledních letech. Současný neutěšený stav neodpovídá komfortu a standardům cestování ...

Zahraniční misionáři v Kolíně

03.02.2017 07:42Aktualizováno

Dva Konžané Fabian Mawasala a Albert Ngamba, spolu s Indonézanem Tomasem Tulungem jsou aktuálně hosty kolínské farnosti. Při příležitosti své návštěvy je přijal, spolu s kolínským farářem Jánem Halamou, na kolínské radnici místostarosta ...

< 1 2 3 4 5 ... 27 >