O městě | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de

Kritéria pro poskytování dotací

30.12.2016

Rada města Kolína schválila nová kritéria pro poskytování dotací v roce 2017.

Vyhláška č. 6/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku...

11.01.2016

S novým rokem pro lepší přehled znovu uveřejňujeme plné znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Důležité upozornění pro žadatele o dotaci z rozpočtu města Kolína

09.07.2015

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, došlo ke změně pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtů územně samosprávných celků.

VÝZVA k nahlášení reklamací distribuce Zpravodaje

01.08.2014

Vážení občané, v zájmu zkvalitnění distribuce Zpravodaje města Kolína Vás tímto vyzýváme k nahlášení míst, kam Zpravodaj města Kolína (měsíčník vydávaný MěÚ Kolín) dostáváte nepravidelně či není dodáván vůbec.

Pokyny pro pořadatele kulturních a sportovních akcí pro veřejnost v Kolíně

14.09.2012

Žádáme všechny pořadatele kulturních a sportovních akcí pro veřejnost v Kolíně, aby o konání akce informovali Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Kolín, tel. 321 748 249, tel. 321 748 248, email: odbor.skolstvi@mukolin.cz Při pořádání akce ve spolupráci s městem Kolín (dotace, záštita ...

Aktuality


Uzavírka v ulici Rorejcova

20.03.2017 09:52

Informujeme veřejnost o dopravních omezeních během probíhající rekonstrukce kanalizačního řadu v ulici Rorejcova. Ulice je uzavřena v úseku od křižovatky u Futura ke Katastrálnímu úřadu. Vjezd na placené parkoviště je zajištěn ...

Kolín navštívil izraelský velvyslanec

19.03.2017 10:34Aktualizováno

Město Kolín navazuje na dlouhodobě dobré vztahy s velvyslanci této země a tak v sobotu 18. března, přivítal místostarosta Michael Kašpar Daniela Merona.

Zimní Hry pro radost si užilo přes 400 soutěžících

16.03.2017 10:08

Ve čtvrtek 16. března se ve sportovní hale v Borkách uskutečnil 11. ročník olympiády speciálních škol, kterou tradičně připravili pedagogové ze Základní, mateřské a praktické školy v Kolíně.

Ukliďme Kolín

15.03.2017 15:00Aktualizováno

Stejně jako loňský rok se i letos město Kolín připojuje k celorepublikové akci nazvané Ukliďme Česko.

Řešíme Komenského park...

15.03.2017 11:23Aktualizováno

Jedním z významných veřejných prostor města Kolína je jistě Komenského park.Jeho současná podoba je však z dlouhodobého hlediska nevyhovující. Komenského park již nenabízí vhodnou a možnou paletu aktivit, kterou by měl obyvatelům ...

Kolín je stále viditelnější

14.03.2017 13:18

V jednom z periodik pro samosprávy v ČR si aktuální vydání všímá Chytrých opatření v Kolíně.

< 1 2 3 4 5 6 ... 30 >