Občan | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Občan

PDF E-mail Print

Občanem města je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je ve městě hlášena k trvalému pobytu. Občan, který dosáhl věku 18 let, má právo volit a být volen do zastupitelstva města. Občan může dále hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zákonem o místním referendu, vyjadřovat na zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, vyjadřovat se k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu města za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. Občan má také právo nahlížet do rozpočtu města a do závěrečného účtu města za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města, do usnesení rady města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města a pořizovat si z nich výpisy a požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou města nebo zastupitelstvem města. 

Nezisková organizace Pacičky z.s. a v Čáslavi hledá do svého týmu chůvičku

29.07.2019 10:07

Nezisková organizace Pacičky z.s. a v Čáslavi v ulici Tyršova 48 budujeme novou dětskou skupinu, kde bude od 1. listopadu 2019 pečovat o děti od jednoho roku do předškolního věku. Jedná se o obdobu mateřské školky, jejíž vznik je podpořen ...

Pražská správa sociálního zabezpečení hledá do svých řad nové kolegyně a kolegy

02.05.2019 10:37

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE Odbor nemocenského pojištění Pražské správy sociálního zabezpečení hledá do svých řad nové kolegyně a kolegy, absolventy škol i uchazeče s praxí.

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

17.04.2019 17:21Aktualizováno

Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo ve spolupráci s Výborem pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace informaci pro spolky a bývalá občanská sdružení o povinnostech, které pro ně vyplývají z občanského zákoníku a ze zákona o veřejných rejstřících.

Nařízení města Kolína o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

17.04.2019 17:15Aktualizováno

Bylo vydáno Nařízení města Kolína číslo 1/2019 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

Pečující měli možnost navštívit další kurz šitý na jejich potřeby

11.04.2019 07:49

4. dubna se v Městském klubu seniorů opět sešli osoby pečující o své blízké a to na kurzu Praktické aspekty péče I. Kurz byl realizován ve spolupráci s Diakonií ČCE - Pečuj doma a města Kolína. Kurz vedla zkušená lektorka a ergoterapeutka ...

Společenské či rodinné hry - leží v prachu a přitom by mohly někomu pomoci

02.04.2019 12:45

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín pořádá sbírku nepoužívaných společenských/rodinných her (např. Člověče, nezlob se, Domino, Dáma a jiné), z kterých pouze ometáte prach, ale přesto by někomu mohly udělat radost.

< 1 2 3 4 ... 8 >