Občan | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Občan

PDF E-mail Print

Občanem města je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je ve městě hlášena k trvalému pobytu. Občan, který dosáhl věku 18 let, má právo volit a být volen do zastupitelstva města. Občan může dále hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zákonem o místním referendu, vyjadřovat na zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, vyjadřovat se k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu města za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. Občan má také právo nahlížet do rozpočtu města a do závěrečného účtu města za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města, do usnesení rady města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města a pořizovat si z nich výpisy a požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou města nebo zastupitelstvem města. 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent“ oddělení informatiky Kanceláře úřadu Městského úřadu Kolín.

14.02.2017 09:14

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín vyhlašuje dne 13.02.2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent“ oddělení informatiky Kanceláře úřadu Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „sociální pracovník“ Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín do plánovaných projektů.

09.02.2017 12:25

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vyhlašuje dne 10.02.2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „sociální pracovník“ Odboru ...

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „vedoucí přestupkového oddělení“ Odboru správních činností a přestupků Městského úřadu Kolín.

08.02.2017 11:50

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vyhlašuje dne 08.02.2017 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „vedoucí přestupkového oddělení“ ...

Cena vodného od 1.1.2017

02.12.2016 09:45

Cena vodného bude od 1. 1. 2017, po předchozím projednání a schválení vlastníkem, Vodohospodářským sdružením Kolín, uplatňována ve výši 33,26 Kč za 1 m3 bez DPH, s DPH 38,25 Kč za 1 m3.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP vzdělávání Kolín

04.10.2016 09:36

Dne 20. 9. 2016 se konalo třetí zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín (MAP). Zasedání se zúčastnilo 24 z 32 členů Řídícího výboru (ŘV) a šest hostů.

Probační a mediační služba nabízí místo probačního úředníka PMS Kolín

05.09.2016 13:14Aktualizováno

Probační úředník PMS Kolín na dobu určitou – do 31.12.2017 Požadujeme: ukončené středoškolské vzdělání v oblasti společenskovědní věk nejméně 21 let bezúhonnost řidičský průkaz skupiny B způsobilost k právním úkonům znalost práce na PC vysoké ...

< 1 2 3 4 ... 5 >