Občan | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Občan

PDF E-mail Print

Občanem města je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je ve městě hlášena k trvalému pobytu. Občan, který dosáhl věku 18 let, má právo volit a být volen do zastupitelstva města. Občan může dále hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zákonem o místním referendu, vyjadřovat na zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, vyjadřovat se k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu města za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. Občan má také právo nahlížet do rozpočtu města a do závěrečného účtu města za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města, do usnesení rady města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města a pořizovat si z nich výpisy a požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou města nebo zastupitelstvem města. 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „strážník“ Městské policie Kolín.

21.03.2017 09:29Aktualizováno

Město Kolín zastoupené starostou města vyhlašuje dne 16.01.2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „strážník“ Městské policie Kolín. Vznik pracovního poměru strážníka je podmíněn splněním předpokladů dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ...

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent územního plánování“ oddělení investic, rozvoje a územního plánování Odboru regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu Kolín.

21.03.2017 09:28

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 21.03.2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent územního plánování“ ...

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „sociální pracovník“ oddělení sociálně-právní ochrany Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín.

10.03.2017 11:56Aktualizováno

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vyhlašuje dne 10.03.2017 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „sociální pracovník“ ...

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „sociální pracovník náhradní rodinné péče“ Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín.

07.03.2017 14:45Aktualizováno

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vyhlašuje dne 07.03.2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „sociální pracovník náhradní ...

Místní poplatky ze psů

03.03.2017 10:10

Místní poplatky ze psů se vybírají podle Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2011 o místním poplatku, která nabyla účinnosti dne 16.02.2011. Celé znění vyhlášky je na stránkách města www.mukolin.cz v sekci Samospráva – Právní přepisy města.

Cena vodného od 1.1.2017

02.12.2016 09:45

Cena vodného bude od 1. 1. 2017, po předchozím projednání a schválení vlastníkem, Vodohospodářským sdružením Kolín, uplatňována ve výši 33,26 Kč za 1 m3 bez DPH, s DPH 38,25 Kč za 1 m3.

< 1 2 3 4 ... 5 >