Oznámení žadatelům o výpis z Rejstříku trestů fyzických osob | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení žadatelům o výpis z Rejstříku trestů fyzických osob

Žadatelé o výpis z Rejstříku trestů fyzických osob musí předložit platný osobní doklad opatřený fotografií (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince, vízový štítek cizince, či pobytový štítek cizince), spolu s formulářem "Žádost o výpis z Rejstříku trestů" a dále uhradit správní poplatek 100,- Kč.
22.07.2013 13:03
Počet zhlédnutí: 4602
PDF E-mail Print

V případě žadatele prokazujícího se novým občanským průkazem (neobsahující rodné příjmení) se k ověření identity žadatele využívá údajů ze základních registrů a z evidence obyvatel (rodné příjmení). K tomuto ověření je nutný písemný souhlas žadatele (podpis) na prohlášení, jež je nedílnou součástí žádosti o výpis z Rejstříku trestů.
 

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu