Modernizace přestupního terminálu v Kolíně | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Modernizace přestupního terminálu v Kolíně

Předmětem projektu je modernizace přestupního terminálu v Kolíně, ze kterého odjíždí spoje regionální a městské autobusové dopravy a železniční dopravy. Projekt zahrnuje realizaci vybudování parkovacích stání K + R v přímé vazbě na přestupní terminál.
14.06.2017 13:14
(Aktualizováno: 14.6.2017 13:14)
Počet zhlédnutí: 932
PDF E-mail Print

Projekt má za cíl podporovat návaznosti různých druhů dopravy a vymezovat plochy a koridory, nezbytné pro efektivní MHD, které umožňují účelné propojení ploch bydlení, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch s požadavky na kvalitní životní prostředí. Cílem projektu je rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v celém obsluhovaném území města a přilehlého území. Cílem projektu je snížení využívání individuální automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů přepravy, jakými jsou doprava veřejná, cyklistická či pěší. Dílčími cíli projektu je zajištění potřeb specifických skupin obyvatel v dopravě, zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, dále zajištění dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání a vytvoření podmínek pro mobilitu a optimalizaci sítě cyklostezek a cyklotras.

Výsledky projektu

Projekt očekává změny v  poklesu využívání individuální automobilové dopravy, v růstu přepravních výkonů hromadné dopravy a alternativních způsobů přepravy a ve snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Rozvoj alternativních způsobů přepravy povede k poklesu množství dopravních nehod, kongescí, zlepšení životního prostředí snížením emisí, vibrací a hluku za současného zvyšování bezpečnosti provozu a zajištění bezbariérového přístupu.

Projekt „Modernizace přestupního terminálu v Kolíně" je spolufinancován Evropskou unií.

Jana Bradáčová
Dotace pro občany

Obrázky

72_irop_cz_ro_b_c rgb_2