Společný pavilon ZŠ Kolín III., Masarykova 412 a ZŠ Kolín II., Bezručova 980 | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Společný pavilon ZŠ Kolín III., Masarykova 412 a ZŠ Kolín II., Bezručova 980

02.05.2018 15:25
(Aktualizováno: 10.4.2019 15:25)
Počet zhlédnutí: 1942
PDF E-mail Print

Operační program: INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Název projektu: Společný pavilon ZŠ Kolín III., Masarykova 412 a ZŠ Kolín II., Bezručova 980

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_0003823

Projekt je zaměřen na výstavbu nového bezbariérového pavilonu odborných učeben společného pro ZŠ Kolín III., Masarykova 412 a ZŠ Kolín II., Bezručova 980. Přínosem projektu je zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů, čímž se zefektivní celý výukový proces. Vytvoří se nové odborné učebny s vazbou na klíčové kompetence - přírodní vědy, technické a řemeslné obory. Nové odborné učebny budou vybaveny moderní vyučovací technologií a bude zavedena interaktivní praktická výuka.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělání na ZŠ Bezručova a na ZŠ Masarykova. Dojde k vybudování společného pavilonu odborných učeben. Díky pořízení moderních vyučovacích technologií bude v moderních učebnách zavedena interaktivní, praktická, názorná a zajímavá výuka. Vzdělávací proces zde bude inovativní v tom smyslu, že umožní uskutečňovat výuku za použití moderních demonstrativních a praktických metod.

V 1. NP společného pavilonu budou vybudovány 2 učebny přírodních věd (každá s jiným zaměřením), kabinet, toalety, bezbariérové WC, šatna a chodba nezbytná pro propojení nově vzniklých prostor. 1. NP bude využívat ZŠ Bezručova. Ve 2. NP dojde k výstavbě 2 odborných učeben (polytechnické učebny a dílny), kabinetu, šatny, toalet, bezbariérové WC, chodby a schodiště propojující nově vzniklé prostory. Odborné učebny ve 2. NP budou sloužit ZŠ Masarykova.

Výsledkem projektu je zcela nový pavilon odborných učeben sloužící pro ZŠ Masarykova a ZŠ Bezručova. Budou vybudovány odborné učebny, které mají vazbu na přírodní vědy, technické a řemeslné obory. Realizací projektu dojde jednoznačně k pozitivním změnám v rámci vyučování na ZŠ Bezručova a ZŠ Masarykova. Díky pořízení moderních vyučovacích technologií bude v moderních učebnách zavedena interaktivní výuka. Projekt jednoznačně přispěje ke zkvalitnění a zefektivnění výukového procesu a celkově se zlepší kredit obou škol. V rámci projektu dále dojde k úpravám venkovního prostředí, což mimo jiné přispěje k efektivnímu propojení vyučované látky a zvýší se komfort při venkovních aktivitách.

Projekt " Společný pavilon ZŠ Kolín III., Masarykova 412 a ZŠ Kolín II., Bezručova 980" je spolufinancován Evropskou unií.

Klára Rakušanová
Dotace pro občany

Obrázky

28_irop_cz_ro_b_c rgb_2