Nástavba odborných učeben pro Základní školu Kolín V., Mnichovická 62 | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Nástavba odborných učeben pro Základní školu Kolín V., Mnichovická 62

04.04.2018 15:22
(Aktualizováno: 10.4.2019 15:22)
Počet zhlédnutí: 2012
PDF E-mail Print

Operační program: INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Název projektu: Nástavba odborných učeben pro Základní školu Kolín V., Mnichovická 62

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003625

Záměrem projektu je vybudování nástavby na budově přístavby základní školy s cílem rozšíření prostor školy pro vznik tří odborných učeben a školního poradenského pracoviště. Projektem je dále řešena bezbariérovost budovy, a to vybudováním výtahu a bezbariérové toalety. Dalšími výstupy projektu jsou: zajištění konektivity celé školy a nákup kompenzačních pomůcek do školního poradenského pracoviště. Projekt řeší rovněž úpravy venkovního prostranství. Jeho výstupy budou využity více školami.

Hlavním cílem projektu, se kterým dílčí cíle synergicky souvisejí, je zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání na 5. ZŠ. Díky pořízení moderních vyučovacích technologií bude v moderních učebnách zavedena interaktivní praktická výuka. Vzdělávací proces zde bude inovativní v tom smyslu, že umožní uskutečňovat výuku za použití moderních demonstrativních a praktických metod. Projekt jednoznačně přispěje ke zkvalitnění a zefektivnění výukového procesu a celkově se zlepší kredit školy. Dalším pozitivním prvkem je vznik školního poradenského pracoviště s kompenzačními pomůckami jako zázemí pro činnosti výchovné poradkyně, školní psycholožky, speciální pedagožky a částečně i metodičky prevence.

Výsledkem projektu je zcela nová nástavba Základní školy Kolín V., Mnichovická 62, ve které budou vybudovány nové odborné učebny - učebna technických a řemeslných činností, jazyková učebna a počítačová učebna. Dále bude v nástavbě vybudováno školní poradenské pracoviště. Vzhledem k navýšení kapacity budovy (nejde o navýšení kapacity školy) dojde nutně také k navýšení kapacity toalet. Dále bude vybudována bezbariérová toaleta a výtah. Projekt zahrnuje řešení celého nového patra, tedy i schodiště, chodby, šatny k dílnám, sklad a serverovnu.

Celkovým výstupem je zkvalitnění výuky předmětů, které rozvíjejí klíčové kompetence - práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory a umožnění studia i tělesně hendikepovaným žákům.

Projekt "Nástavba odborných učeben pro Základní školu Kolín V., Mnichovická 62" je spolufinancován Evropskou unií.

Klára Rakušanová
Dotace pro občany

Obrázky

61_irop_cz_ro_b_c rgb_2