Dotace pro občany | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Dotace pro občany


Informace


Kontakty

Akce

Fotky

Přílohy

RSS

Modernizace přestupního terminálu v Kolíně

14.06.2017 13:14Aktualizováno

Předmětem projektu je modernizace přestupního terminálu v Kolíně, ze kterého odjíždí spoje regionální a městské autobusové dopravy a železniční dopravy. Projekt zahrnuje realizaci vybudování parkovacích stání K + R v přímé ...

Prevence ztráty bydlení a aktivity zaměřené na znovu začlenění do bydlení ve městě Kolín

14.06.2017 13:07Aktualizováno

Reg.číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006100 Doba realizace: 1.5.2017 – 30.4.2020 Projekt je zaměřen na sociální začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením ve městě Kolín. ...

Osázení svahů u TPCA - podzim 2017

31.05.2017 09:25Aktualizováno

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Název projektu: Osázení ...

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

29.05.2017 10:23Aktualizováno

Operační program: INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM   Číslo a název výzvy: 06_15_015 13. výzva IROP - REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK - SC 3.1   ...

Cyklostezka Havlíčkova - koordinační situace

10.05.2017 09:44Aktualizováno

V přiloženém souboru naleznete koordinační situaci cyklostezky Havlíčkova.

Program regenerace městských památkových rezervací

13.09.2016 10:09Aktualizováno

Město Kolín, odbor dotací a veřejných zakázek, informuje vlastníky kulturních památek, které se nacházejí na území MPR Kolín o možnosti požádat o finanční příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských ...

< 1 2 3 4 >