Poskytnuté informace | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Poskytnuté informace


MUKOLIN/KU 77377/17-kus

25.07.2017 13:49

Informace o vymáhání daňových nedpolatků

MUKOLIN/KU 74273/17-kus

21.07.2017 07:21

Informace o SW

MUKOLIN/KU 70885/17-kus

30.06.2017 09:47

Poskytnutí informace, zda pískovna Sandberk a Váš pozemek č. 1442/26 k.ú. Kolín je, či není vodním tokem dle § 43 a břehové pozemky korytem dle § 44 vodního zákona.

MUKOLIN/KU 59261/17-kus

07.06.2017 15:12

Informace o projektu cyklostezky

MUKOLIN/KU 59038/17-kus

05.06.2017 13:23

Seznam řízení, včetně spisových značek, která jsou v současnosti u stavebního úřadu vedena na žádost pana J.S. ohledně staveb, jež chce umístit na uvedeném pozemku v jeho spoluvlastnictví

MUKOLIN/KU 54739/17-kus

30.05.2017 10:36

Seznam právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění

< 1 2 3 4 5 6 7 ... 29 >