Dotace | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Dotace

PDF E-mail Print

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

Informace pro žadatele o programové dotace v sociální oblasti na rok 2020 z rozpočtu města Kolína

Termín pro příjem žádostí o programovou dotaci města Kolína v oblasti  sociálních a návazných služeb v roce 2019 je od 1. 4. 2020 do 20. 4. 2020 (včetně).

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019

Žádost o dotaci

 

Termín pro příjem žádostí o programovou dotaci města Kolína v sociální oblasti města Kolína Komise zdravotní a sociální pro rok 2020 je od 9. 7. 2020  do 31. 7. 2020 (včetně).

Pravidla a podmínky

Žádost o dotaci

 

 

 

 

 

 

Odbor školství, kultury a sportu

 

Informace pro žadatele o dotaci z rozpočtu města Kolína


Program na materiální podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu města Kolína pro rok 2019. Žádosti se přijímají v termínu od 01.01.2019 do 31.01.2019.

Program na podporu sportovní činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů v územním obvodu města Kolína pro rok 2020. Žádosti se přijímají v termínu od 01.12.2019 do 10.01.2020.

Termíny pro příjem žádostí o dotaci kulturní komise pro rok 2019 jsou: 31. 01. 2019, 31. 05. 2019 a 31. 10. 2019.

Žádosti o dotaci komise školské a mládeže je možné podávat v průběhu roku, nejpozději do 31. 10. 2019.

Žádosti o dotaci komise tělovýchovy a sportu je možné podávat v průběhu roku, nejpozději do 31. 10. 2019.

 

Pravidla a podmínky poskytování dotací včetně formulářů žádostí naleznete zde.

 

Postup poskytování dotací:

Vyplnění žádosti dle skutečnosti, zajištění povinných příloh – propozice, zpráva, podrobný rozpočet a povinné přílohy uvedené v žádosti.

Doručení žádosti

poštou na adresu Městský úřad Kolín, Odbor školství, kultury a sportu, Sokolská 545, 280 12, Kolín I,

elektronicky – naskenovanou žádost s razítkem a vlastnoručním podpisem na odbor.skolstvi@mukolin.cz,

osobním doručením v pracovních dnech na Odbor školství, kultury a sportu, Městský úřad Kolín, Sokolská 545, 280 12 Kolín I,

datovou zprávou na ID datové schránky 9kkbs46.


Poslední úprava: 04.06.2020 08:22:40, Petra Kučerová