Vodní hospodářství | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Vodní hospodářství

PDF E-mail Print

Ohlášení – udržovacích prací, obnovy vodního díla, stavební úpravy

Kolaudace – vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

Povolení k vypouštění a stavbě domovní čistírny odpadních vod

Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

Povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

Povolení k některým činnostem

Povolení stavby vodních děl

Vyjádření vodoprávního úřadu

Souhlas vodoprávního úřadu


Poslední úprava: 28.04.2011 10:55:26, Václav Holuša

Přílohy

Žádost o souhrnné vyjádření OŽPZ (25,5 kB) Domovní ČOV - spojená žádost (163,6 kB) Domovní studna - spojená žádost (122,8 kB) Oznamení o užívani stavby (60,5 kB) Ohlaseni (76,5 kB) Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami (119,8 kB) Žádost o vyjádření (37,3 kB) Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (93,3 kB) Žádost o udělení souhlasu (59,6 kB) Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod nebezpečné látky (97,5 kB) Žádost o povolení k užívání vodních děl (67,6 kB) Žádost o stavební povolení k ČOV, studni nebo jinému VD (118,0 kB) Žádost o stavební povolení k vodním dílům (148,1 kB) Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod domácnosti (89,3 kB) Žádost o povolení k některým činnostem (75,1 kB) Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod (91,1 kB) Žádost o povolení k odběru podzemních vod (63,3 kB) Žádost o povolení k nakládání s vodami (100,6 kB)