Odbory MěÚ | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbory MěÚOdbor dopravy

Ulice: Na Valech 72
Město: Kolín II
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 140
Email: odbor.dopravy@mukolin.cz


Ing. Bc. František Pospíšil
vedoucí odboru

Marie Jandová
asistentka
podatelna odboru
parkovací karty

Martina Nekvindová
pokladní

Oddělení evidence řidičů a správního řízení


Bc. Kamil Hrubý
vedoucí oddělení
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 2.08
 • Telefon: +420 321 748 128
 • Email: kamil.hruby@mukolin.cz

Bc. Markéta Hamplová
správní řízení pro přestupky proti PSP

Bc. Dana Hauserová
správní řízení pro přestupky proti PSP

Mgr. Roman Holý
správní řízení pro přestupky proti PSP
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 2.05
 • Telefon: +420 321 748 109
 • Email: roman.holy@mukolin.cz

Jiří Husa
správní řízení pro přestupky proti PSP
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 214.A
 • Telefon: +420 321 748 135
 • Email: jiri.husa@mukolin.cz

Veronika Karásková
správní řízení pro přestupky proti PSP

Pavlína Kašová
evidence řidičů
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přepážka č. 8
 • Telefon: +420 321 748 123
 • Email: pavlina.kasova@mukolin.cz

Jan Klusoň
zkušební komisař
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 200
 • Telefon: +420 321 748 108
 • Email: jan.kluson@mukolin.cz

Iva Kubíčková
zkušební komisař

Miloš Kutílek
správní řízení pro přestupky proti PSP

Petr Novák
správní řízení pro přestupky proti PSP
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 2.05
 • Telefon: +420 321 748 112
 • Email: petr.novak@mukolin.cz

Ivana Nutrová
správní řízení pro přestupky proti PSP

Miroslava Pelikánová
správní řízení pro přestupky proti PSP

Jitka Pokorná
evidence řidičů
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přepážka č. 6
 • Telefon: +420 321 748 100
 • Email: jitka.pokorna@mukolin.cz

Dana Špringlová
správní řízení pro přestupky proti PSP

Mgr. Kateřina Vítová
správní řízení pro přestupky proti PSP

Kateřina Volkmanová
evidence řidičů

Marie Zrůstová
evidence řidičů
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přepážka č. 5
 • Telefon: +420 321 748 120
 • Email: marie.zrustova@mukolin.cz

Oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel


Bc. Pavel Zeman
vedoucí oddělení
 • Město: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 2.18
 • Telefon: +420 321 748 110
 • Email: pavel.zeman@mukolin.cz

Věra Hofmannová
technik pro schvalování tech. způsobilosti vozidel

Alžběta Kasalová
technik pro schvalování tech. způsobilosti vozidel

Ing. Dita Marhanová
evidence vozidel
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přepážka
 • Telefon: +420 321 748 133
 • Email: dita.marhanova@mukolin.cz

Stanislav Paďouk
evidence historických vozidel pro Stč. kraj.

Simona Paďourová
administrativní a spisová pracovnice
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.04
 • Telefon: +420 321 748 119
 • Fax: +420 321 748 115
 • Email: simona.padourova@mukolin.cz

Renata Peterová
evidence vozidel
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přepážka č. 2
 • Telefon: +420 321 748 125
 • Email: renata.peterova@mukolin.cz

Marcela Ulcová
evidence vozidel
správní řízení – zákonné pojištění
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přepážka č. 3
 • Telefon: +420 321 748 134
 • Email: marcela.ulcova@mukolin.cz

Bc. Vendulka Voclíková
evidence vozidel

Oddělení komunikací, silničního hospodářství a speciální stavební úřad


Vladimír Volf
vedoucí oddělení
speciální stavební úřad

Bc. Václav Carva
místní komunikace, autobusová doprava
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 2.02
 • Telefon: +420 321 748 181
 • Email: vaclav.carva@mukolin.cz

Jana Nováková
silnice II. a III. tř.
registrace vozidel taxislužby

Petra Procházková
silniční hospodářství, taxislužba

Jaroslav Doležal

Odbor dotací a veřejných zakázek

Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 253
Email: verejne.zakazky@mukolin.cz


Mgr. Pavla Šimečková
vedoucí odboru
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.03
 • Telefon: +420 321 748 253
 • Email: pavla.simeckova@mukolin.cz

Ing. Jana Bradáčová
referent
koordinátorka projektu Rozvoj sociálně-právní ochrany na Kolínsku
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.02
 • Telefon: +420 321 748 283
 • Email: jana.bradacova@mukolin.cz

Mgr. Barbora Vedralová
referent

Finanční odbor

Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolin I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 354
Fax: +420 321 748 281
Email: financni.odbor@mukolin.cz


Ing. Petr Villner
vedoucí odboru
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín 1
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3.08
 • Telefon: +420 321 748 354
 • Email: petr.villner@mukolin.cz

Helena Havlíčková
pokladní

Veronika Jelínková
rozpočet

Oddělení správy daní, poplatků a pohledávek


Jana Miškovská
referentka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín 1
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3.12
 • Telefon: +420 321 748 247
 • Email: jana.miskovska@mukolin.cz

Radka Studenovská
vymáhání pohledávek

Oddělení účetnictví


Ing. Marcela Homolková
vedoucí oddělení
hlavní účetní

Ludmila Dobřanská
likvidace faktur

Dis. Lenka Dytrichová
účetní

Ing. Ludmila Klobasová
účetní

Alena Pilnáčková
evidence majetku
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3.15
 • Telefon: +420 321 748 331
 • Email: alena.pilnáčkova@mukolin.cz

Lucie Punarová
účetní
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 28012
 • Kancelář: 3.14
 • Telefon: +420 321 748 241
 • Email: lucie.punarova@mukolin.cz

Kancelář úřadu

Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 245
Fax: +420 321 748 203
Email: kancelar.uradu@mukolin.cz


Eva Málková
asistentka tajemníka Městského úřadu Kolín
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.patro - číslo kanceláře 2.05
 • Telefon: +420 321 748 245
 • Telefon: +420 724 211 283
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: eva.malkova@mukolin.cz

Bc. Veronika Michálková
referentka RM, ZM
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - bez čísla
 • Telefon: +420 321 748 254
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: veronika.michalkova@mukolin.cz

Mgr. Šárka Kuchařová
organizační pracovnice
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3. patro - č. dveří 4.04
 • Telefon: + 420 321 748 289
 • Fax: + 420 321 748 203
 • Email: sarka.kucharova@mukolin.cz

Oddělení hospodářské správy


Mgr. Monika Pohůnková
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - 1.18
 • Telefon: +420 321 748 272
 • Email: monika.pohunkova@mukolin.cz

Drahomíra Becková
doručovatelka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna
 • Telefon: +420 321 748 224

Olga Hartmanová
podatelna
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna I
 • Telefon: +420 321 748 224
 • Email: olga.hartmanova@mukolin.cz

Lucie Horáčková
podatelna I, archív
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna I
 • Telefon: +420 321 748 223
 • Email: lucie.horackova@mukolin.cz

Marie Krupková
doručovatelka
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna I
 • Telefon: +420 321 748 224

Kristýna Kučerová
Czech POINT, ověřování
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - recepce (Czech POINT) proti podatelně I
 • Telefon: +420 321 748 197
 • Email: kristyna.kucerova@mukolin.cz

Veronika Lapšanská
podatelna I, archív
 • Telefon: +420 321 748 224
 • Email: veronika.lapsanska@mukolin.cz
 • Kancelář: přízemí - podatelna
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Pavlína Loudátová
Czech POINT, ověřování
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - recepce (Czech POINT) proti podatelně I
 • Telefon: +420 321 748 197
 • Email: pavlina.loudatova@mukolin.cz

Lukáš Paroulek
řidič, údržbář
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna I
 • Telefon: +420 321 748 348

Bc. Michal Pazdera
řidič
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna I
 • Telefon: +420 321 748 348

Josef Petránek
dopravní referent, řidič
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna I
 • Telefon: +420 321 748 348

Ivana Straková
hospodářská správa
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna I
 • Telefon: +420 321 748 224
 • Email: ivana.strakova@mukolin.cz

Oddělení informatiky


Petr Musílek
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • Ulice: 280 12
 • Kancelář: 3.patro - bez čísla
 • Telefon: +420 321 748 391
 • Telefon: +420 602 214 535
 • Fax: +420 321 748 911
 • Email: petr.musilek@mukolin.cz

Roman Koděra
informatik
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C - 4.patro - číslo kanceláře 404
 • Telefon: +420 321 748 275
 • Telefon: +420 601 128 977
 • Fax: +420 321 748 911
 • Email: roman.kodera@mukolin.cz

Mgr. Petra Kučerová
implementátorka eGovernmentu v území ORP Kolín
informatička
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3. patro - bez čísla
 • Telefon: +420 321 748 292
 • Telefon: +420 728 407 702
 • Fax: +420 321 748 911
 • Email: petra.kucerova@mukolin.cz

Ing. Ella Pátková
informatička - GIS
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C - 4.patro - číslo kanceláře 404
 • Telefon: +420 321 748 148
 • Fax: +420 321 748 911
 • Email: ella.patkova@mukolin.cz

Martin Svoboda
informatik
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C - 4.patro - číslo kanceláře 404
 • Telefon: +420 321 748 367
 • Telefon: +420 606 694 144
 • Fax: +420 321 748 911
 • Email: martin.svoboda@mukolin.cz

Personální a mzdové oddělení


Dana Bendžíková
referentka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • Ulice: 280 12
 • Kancelář: 3.patro - bez čísla
 • Telefon: +420 321 748 220
 • Email: dana.bendzikova@mukolin.cz

Pavlína Kuthanová
referentka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3.patro - číslo kanceláře 4.03
 • Telefon: +420 321 748 235
 • Email: pavlina.kuthanova@mukolin.cz

Oddělení marketingu a propagace

Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz


Ing. Gabriela Malá MBA
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.patro - číslo kanceláře 2.03
 • Telefon: +420 321 748 216
 • Telefon: +420 603 253 025
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: gabriela.mala@mukolin.cz

Bc. Šárka Krombholzová
redaktorka Zpravodaje
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - bez čísla
 • Telefon: +420 321 748 236
 • Telefon: +420 775 978 578
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: sarka.krombholzova@mukolin.cz

Odbor obrany a krizového řízení

Ulice: Kutnohorská 23
Město: Kolín 4
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 721 601
Fax: +420 321 723 511
Email: krizovy.stab@mukolin.cz


Mgr. Tomáš Pospěch
vedoucí odboru
bezpečnostní ředitel
 • Ulice: Kutnohorská 23
 • Město: Kolín 4
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: vchod z terasy, 1. patro dveře č. 101
 • Telefon: +420 321 727 354
 • Telefon: +420 321 748 193
 • Fax: +420 321 723 511
 • Email: tomas.pospech@mukolin.cz

Bohuš Pelč
ochrana obyvatelstva, BOZP a PO
 • Ulice: Kutnohorská 23
 • Město: Kolín 4
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: vchod z terasy, 1. patro dveře č. 103
 • Telefon: +420 321 721 401
 • Telefon: +420 321 748 195
 • Fax: +420 321 723 511
 • Email: bohus.pelc@mukolin.cz

Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 251
Fax: +420 321 748 257
Email: regionalni.rozvoj@mukolin.cz


Ing. Martin Tichý
vedoucí odboru
 • Telefon: +420 321 748 353
 • Email: martin.tichy@mukolin.cz
 • Město: Kolín I
 • Kancelář: 3. patro - č.dveří 4.07
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Ilona Slušná
administrativní a spisová pracovnice
 • Telefon: +420 321 748 251
 • Email: ilona.slusna@mukolin.cz
 • Kancelář: 3. patro - č. dveří 4.06
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Oddělení investic, rozvoje a územního plánování


Ing. Iveta Horáková
vedoucí oddělení
 • Telefon: +420 321 748 256
 • Email: iveta.horakova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.04
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Václav Horák
investiční referent
 • Telefon: +420 321 748 347
 • Email: vaclav.horak@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.07
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Ing. Miroslav Káninský
investiční referent
 • Telefon: +420 321 748 293
 • Email: miroslav.kaninsky@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.04
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Ing. Iveta Luťhová
investiční referentka – příprava
 • Telefon: +420 321 748 347
 • Email: iveta.luthova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.07
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Jana Ontlová DiS.
investiční referentka
 • Telefon: +420 321 748 234
 • Email: jana.ontlova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.04
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Ing. Jaromír Skála
referent
 • Telefon: +420 321 748 340
 • Email: jaromir.skala@mukolin.cz
 • Kancelář: 3. patro - č. dveří 4.05
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Radka Váňová
investiční referentka
 • Telefon: +420 321 748 347
 • Email: radka.vanova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.07
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Oddělení správy a evidence městského majetku


Bc. Jan Kokeš
vedoucí oddělení
 • Telefon: +420 321 748 263
 • Email: jan.kokes@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro, č. dveří 2.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Anděla Chroustová
vyjadřování ke stavebním záměrům
 • Telefon: +420 321 748 204
 • Email: andela.chroustova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 2. patro č. dveří 3.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Jitka Vacková
referentka
 • Telefon: +420 321 748 199
 • Email: jitka.vackova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro, č. dveří 2.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Kateřina Klérová
zeleň, mobiliář, pojištění
 • Telefon: +420 321 748 250
 • Email: katerina.klerova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro - č. dveří 2.02
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 602 352 139

Vojtěch Klouček
zábory, trhy, lesy, vraky
 • Telefon: +420 321 748 244
 • Email: vojtech.kloucek@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo č. dveří 0.02 suteren
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 724 768 229

Jiřina Morcová
prodej, pronájem, výkup, zahrádky
 • Telefon: +420 321 748 291
 • Email: jirina.morcova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro č. dveří 2.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Jiří Párys
věcná břemena na pozemcích obce
 • Telefon: +420 321 748 205
 • Email: jiri.parys@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo 2. patro č. dveří 3.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Petr Špitálník
úklid, opravy a údržba komunikací
 • Telefon: +420 321 748 250
 • Email: petr.spitalnik@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro - č. dveří 2.02
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 602 126 878

Klára Vokřálová
prodej, výkup, směny-průmyslová zóna, obchvat
 • Telefon: +420 321 748 290
 • Email: klara.vokralova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro, č. dveří 2.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Sekretariát starosty

Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 111
Fax: +420 321 720 911
Email: sekretariat@mukolin.cz


Mgr. Iva Blümelová
asistentka starosty
tisková mluvčí
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.patro - číslo kanceláře 2.09
 • Telefon: +420 321 748 214
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: iva.blumelova@mukolin.cz

Jarmila Dvořáková
asistentka II. místostarosty
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - číslo kanceláře 2.09
 • Telefon: +420 321 748 215
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: jarmila.dvorakova@mukolin.cz

Mgr. Šárka Hrubá
asistentka I. místostarosty
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.patro - číslo kanceláře 2.09
 • Telefon: +420 321 748 201
 • Telefon: +420 606 709 889
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: sarka.hruba@mukolin.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Ulice: Karlovo náměstí 45
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 259
Fax: +420 321 748 126
Email: socialni.odbor@mukolin.cz


Mgr. Petr Mach
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č. 218
 • Telefon: +420 321 748 310
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: petr.mach@mukolin.cz

Alena Sluková
administrativa
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2.patro - dveře č. 217
 • Telefon: +420 321 748 259
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: alena.slukova@mukolin.cz

Radka Sojková
pokladní
ekonomka
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2.patro - dveře č. 217
 • Telefon: +420 321 748 183
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: radka.sojkova@mukolin.cz

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí


Ing. Bc. Alena Krchová
vedoucí oddělení
tajemnice komise pro sociálně-právní ochranu dětí
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 305
 • Telefon: +420 321 748 350
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: alena.krchova@mukolin.cz

Mgr. Kamila Bížová
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - dveře č. 311
 • Telefon: +420 321 748 169
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: kamila.bizova@mukolin.cz

Mgr. Marie Hepnárková
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 310
 • Telefon: +420 321 748 118
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: marie.hepnarkova@mukolin.cz

Mgr. Iveta Herčíková
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - dveře č. 312
 • Telefon: +420 321 748 177
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: iveta.hercikova@mukolin.cz

Gabriela Heresová
kurátorka
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 304
 • Telefon: +420 321 748 360
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: gabriela.heresova@mukolin.cz

Mgr. Kateřina Jurčiková
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dvře č. 311
 • Telefon: +420 321 748 175
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: katerina.jurcikova@mukolin.cz

Bc. Lucie Kmochová
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 4. patro, dveře č.406
 • Telefon: +420 321 748 192
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: lucie.kmochova@mukolin.cz

Zdena Kronusová DiS.
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - dveře č. 304
 • Telefon: +420 321 748 315
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: zdena.kronusova@mukolin.cz

Mgr. Ilona Luňáková
kurátorka pro děti a mládež
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 4. patro - č. dveří 406
 • Telefon: +420 321 748 191
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: ilona.lunakova@mukolin.cz

Mgr. Iveta Malá
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 306
 • Telefon: +420 321 748 102
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: iveta.mala@mukolin.cz

Ivana Pilná DiS.
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 313
 • Telefon: +420 321 748 167
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: ivana.pilna@mukolin.cz

Jeanne Pošíková
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 309
 • Telefon: +420 321 748 209
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: jeanne.posikova@mukolin.cz

Květoslava Semotamová Dsp.
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 306
 • Telefon: +420 321 748 101
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: kvetoslava.semotamova@mukolin.cz

Mgr. Veronika Smutná
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - dveře č. 309
 • Telefon: +420 321 748 154
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: veronika.smutna@mukolin.cz

Bc. Veronika Štefánková DiS.
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - č. dveří 312
 • Telefon: +420 321 748 176
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: veronika.stefankova@mukolin.cz

Bc. Jan Vaníček
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 310
 • Telefon: +420 321 748 141
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: jan.vanicek@mukolin.cz

Oddělení sociální péče a zdravotnictví


Bc. Romana Paňková
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2.patro - dveře č. 215
 • Telefon: +420 321 748 179
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: romana.pankova@mukolin.cz

Anna Dienstbierová
asistentka sociálního pracovníka
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č. 218
 • Telefon: +420 321 748 326
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: anna.dienstbierová@mukolin.cz

Bc. Klára Dostálová
sociální kurátorka pro dospělé
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č.216
 • Telefon: +420 321 748 207
 • Email: klara.dostalova@mukolin.cz

Dana Holubová DiS.
sociální pracovnice
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č. 218
 • Telefon: +420 321 748 326
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: dana.holubova@mukolin.cz

Ivana Johannisová DiS.
sociální pracovnice
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č.215
 • Telefon: +420 321 748 274
 • Email: ivana.johannisova@mukolin.cz

Mgr. Zbyněk Košata
sociální pracovník
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č. 215
 • Telefon: +420 321 748 284
 • Email: zbynek.kosata@mukolin.cz

Monika Kroupová DiS.
sociální pohřby, ustanovení zvláštního příjemce důchodu, kluby seniorů, vítání občánků
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č. 216
 • Telefon: +420 321 748 208
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: monika.kroupova@mukolin.cz

Iveta Langová
veřejné opatrovnictví
přestupkové řízení
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2.patro - dveře č. 204
 • Telefon: +420 321 748 273
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: iveta.langova@mukolin.cz

Martina Najbrtová DiS.
umisťování do DPS, kluby důchodců
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 1.patro - dveře č. 106
 • Telefon: +420 321 748 178
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: martina.najbrtova@mukolin.cz

Monika Novotná
veřejné opatrovnictví, protialkoholní záchytná stanice
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2.patro - dveře č. 204
 • Telefon: +420 321 748 116
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: monika.novotna@mukolin.cz

Mgr. Martina Pospěchová
sociální pracovnice
 • Ulice: Sokolská 1095
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova CEROP, 1. patro - dvetře č. 214
 • Telefon: +420 321 400 766
 • Telefon: +420 725 897 472
 • Email: martina.pospechova@mukolin.cz

Bc. Marcela Rusková
komunitní plánování sociálních služeb, sociální pracovnice
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2.patro - dveře č. 215
 • Telefon: +420 321 748 170
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: marcela.ruskova@mukolin.cz

Mgr. Petr Zavřel
sociální pracovník
 • Ulice: Sokolská 1095
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova CEROP, 1. patro - dvetře č. 214
 • Telefon: +420 321 400 767
 • Telefon: +420 725 897 471
 • Email: petr.zavrel@mukolin.cz

Protialkoholní záchytná stanice


Miroslav Pros
pomocný pracovník PZS
 • Ulice: Kutnohorská 21
 • Město: Kolín IV
 • Kancelář: přízemí budovy
 • Telefon: +420 725 984 722

Leo Vostrý
pomocný pracovník PZS
 • Ulice: Kutnohorská 21
 • Město: Kolín IV
 • Kancelář: přízemí budovy
 • Telefon: +420 725 984 722

Odbor správních činností a přestupků

Ulice: Karlovo náměstí 44
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 111
Fax: +420 321 748 103
Email: spravni.odbor@mukolin.cz


Jana Kramářová
vedoucí odboru
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 28012
 • Kancelář: 7
 • Telefon: +420 321 748 131
 • Email: jana.kramarova@mukolin.cz

Pavla Husová
správní řízení EO, ohlašovna, volby
volby
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 156
 • Email: pavla.husova@mukolin.cz
 • Kancelář: 7

Miroslava Koutová
evidence obyvatel, ohlašovna

Jana Rapčáková
správní řízení EO, ohlašovna, volby
volby
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 124
 • Email: jana.rapcakova@mukolin.cz
 • Kancelář: 7

Matrika


Renata Němcová
matrikářka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 218
 • Kancelář: 1.17
 • Email: renata.nemcova2@mukolin.cz

Jana Nuhlíčková
matrikářka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 219
 • Kancelář: 1.17
 • Email: jana.nuhlickova@mukolin.cz

Kristýna Smítková
matrikářka

Oddělení přestupků


Mgr. Michaela Havlíková
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 162
 • Fax: 321 723 295
 • Email: michaela.havlikova@mukolin.cz
 • Kancelář: přízemí, č. 07

Lenka Brandejská
přestupkové řízení

Renata Procházková
přestupkové řízení

Bc. Miroslav Šeda
přestupkové řízení

Správní oddělení


Markéta Kubíčková
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 163
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Fax: 321 748 103
 • Email: marketa.kubickova@mukolin.cz

Ilona Dyrčíková
cestovní doklady
občanské průkazy
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 159
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Fax: 321 748 103
 • Email: ilona.dyrcikova@mukolin.cz

Kateřina Jahodová
občanské průkazy
cestovní doklady
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 164
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Fax: 321 748 103
 • Email: katerina.jahodova@mukolin.cz

Bc. Barbora Jánská
občanské průkazy
cestovní doklady
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 165
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Fax: +420 321 478 103
 • Email: barbora.janska@mukolin.cz

Romana Králová
cestovní doklady
občanské průkazy
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 155
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Fax: 321 748 103
 • Email: romana.kralova@mukolin.cz

Vlasta Nečesaná
občanské průkazy
cestovní doklady
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 158
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Fax: 321 748 103
 • Email: vlasta.necesana@mukolin.cz

Bc. Markéta Peterová DiS.
občanské průkazy
cestovní doklady
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 161
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Fax: 321 748 103
 • Email: marketa.peterova@mukolin.cz

Odbor správy bytových a nebytových prostor

Ulice: Sokolská 545
Město: Kolín II
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 111
Fax: +420 321 720 911
Email: sprava.budov@mukolin.cz


Ing. Josef Michalčík
vedoucí odboru
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: v přízemí budovy, na levé straně vedle průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 246
 • Email: josef.michalcik@mukolin.cz

Alice Šauerová
referentka pronájmu bytů
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: v přízemí budovy, na levé straně vedle průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 260
 • Email: alice.sauerova@mukolin.cz

Petr Dušánek
technik
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 187
 • Telefon:
 • Email: petr.dusanek@mukolin.cz

Jiří Chlád
technik
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 187
 • Telefon: +420 602 134 091
 • Email: jiri.chlad@mukolin.cz

Jana Sklenaříková
technik
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: v přízení budovy v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 188
 • Email: jana.sklenarikova@mukolin.cz

Oddělení ekonomiky a správy pohledávek


Bc. Petra Krásná
vedoucí oddělení
byty – pronájem
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: v přízemí budovy, na levé straně vedle průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 261
 • Email: petra.krasna@mukolin.cz

Ing. Alena Kafková
referentka majetkové správy - dluhy, žaloby, insolvence (byty)
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: + 420 321 748 186
 • Email: alena.kafkova@mukolin.cz

Lucie Kučerová
referentka majetkové správy - dluhy, žaloby, insolvence (byty, nebytové prostory)
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 186
 • Email: lucie.kucerova@mukolin.cz

Jana Rieplová
referentka pronájmu prostor sloužících k podnikání
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí budovy, na levé straně vedle průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 268
 • Email: jana.rieplova@mukolin.cz

Radka Rosická
referentka majetkové správy - nájmy bytů, nájemní smlouvy (TPCA)
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 184
 • Email: radka.rosicka@mukolin.cz

Šárka Schederová
referentka majetkové správy - nájmy bytů, nájemní smlouvy
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 185
 • Email: sarka.schederova@mukolin.cz

Projekt prevence ztráty bydlení


Dana Hlavičková
Projekt prevence ztráty bydlení - referentka
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 186
 • Email: dana.hlavickova@mukolin.cz

Odbor školství, kultury a sportu

Ulice: Sokolská 545
Město: Kolín 1
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 228
Fax: +420 321 748 322
Email: odbor.skolstvi@mukolin.cz


Mgr. Petr Kesner
vedoucí odboru
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín 1
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro č. 13
 • Telefon: +420 321 748 228
 • Email: petr.kesner@mukolin.cz

Lenka Borseníková
referentka kultury a sportu
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 28012
 • Kancelář: 1. patro - dveře č.1
 • Telefon: 321 321 748 248
 • Email: lenka.borsenikova@mukolin.cz

Mgr. Jitka Hermová
referentka kultury a sportu
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 248
 • Kancelář: 1. patro - dveře č. 1
 • Email: jitka.hermova@mukolin.cz

Jana Kavříková
referent státní správy a samosprávy ve školství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín 1
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.patro - č.2
 • Telefon: +420 321 748 150
 • Email: jana.kavrikova@mukolin.cz

Mgr. Hana Morová
referentka kultury a sportu
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 28012
 • Kancelář: 1. patro - dveře č.14
 • Telefon: +420 321 748 249
 • Email: hana.morova@mukolin.cz

Vladimíra Nováková
referent samosprávy ve školství

Ing. Lucie Skalová
administrativa, vyúčtování dotací
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - dveře č. 14
 • Telefon: +420 321 748 249
 • Email: lucie.skalova@mukolin.cz

Kateřina Záhorová
referent státní správy a samosprávy ve školství

Veřejnosprávní kontrola


Ivana Honejsková
kontrolorka

Odbor výstavby – stavební úřad

Ulice: Zámecká 160
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 231
Email: stavebni.urad@mukolin.cz


Ing. Stanislav Studnička
vedoucí odboru
 • Telefon: +420 321 748 230
 • Email: stanislav.studnicka@mukolin.cz
 • Kancelář: 1.11
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 721 436 826

Věra Lapšanská
administrativní a spisová pracovnice
korespondence

Lucie Váňová
administrativní a spisová pracovnice
archiv stavebního úřadu
 • Telefon: +420 321 748 287
 • Email: lucie.vanova@mukolin.cz
 • Kancelář: 1.10
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Jana Zadražilová
podatelna odboru
administrativní a spisová pracovnice

Oddělení památkové péče a vyvlastňovací úřad


Jana Pešíková
vedoucí oddělení
 • Telefon: +420 321 748 233
 • Email: jana.pesikova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.13
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Hana Petrusová
referentka památkové péče

Oddělení stavebního úřadu


Eva Havlíčková
vedoucí oddělení

Martin Ďuriš
referent stav. úřadu
státní stavební dozor
 • Telefon: +420 321 748 200
 • Email: martin.duris@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.08
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Iveta Ledvinová
referentka stav. úřadu
státní stavební dozor

Tomáš Mejstřík
referent stav. úřadu

Josef Novotný
referent stav. úřadu
státní stavební dozor
 • Telefon: +420 321 748 229
 • Email: josef.novotny@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.11
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Ondřej Siedlecki
referent stav. úřadu
státní stavební dozor

Jana Slaná
referentka stav. úřadu
 • Telefon: +420 321 748 267
 • Email: jana.slana@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.11
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Ing. Jiří Vokál
referent stav. úřadu
 • Telefon: +420 321 748 232
 • Email: jiri.vokal@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.08
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Tereza Žáková
referentka stav. úřadu
 • Telefon: +420 321 748 352
 • Email: tereza.zakova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.06
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Živnostenský odbor – obecní živnostenský úřad

Ulice: Karlovo náměstí 45
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Kancelář: budova C, 1. patro
Telefon: +420 321 748 111
Email: zivnost.odbor@mukolin.cz


Ing. Dana Neumannová
vedoucí odboru
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 109
 • Telefon: +420 321 748 258
 • Telefon: +420 606 742 141
 • Email: dana.neumannova@mukolin.cz

Oddělení kontrol


JUDr. Vojtěch Hrda
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 108
 • Telefon: +420 321 748 152
 • Telefon: +420 606 882 302
 • Email: vojtech.hrda@mukolin.cz

Ing. Iva Hlaváčová
kontrola
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 105
 • Telefon: +420 321 748 312
 • Email: iva.hlavacova@mukolin.cz

Leoš Severa
kontrola
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 107
 • Telefon: +420 321 748 151
 • Telefon: +420 602 419 676
 • Email: leos.severa@mukolin.cz

Diana Vachová
kontrola
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 105
 • Telefon: +420 321 748 139
 • Email: diana.vachova@mukolin.cz

Oddělení registrace


Bc. Helena Stará
pověřená vedením oddělení
registrace
 • Ulice: Karlovo nám. 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 104
 • Telefon: +420 321 748 149
 • Email: helena.stara@mukolin.cz

Martina Hodanová
registrace
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 103
 • Telefon: +420 321 748 153
 • Email: martina.hodanova@mukolin.cz

Jaroslava Ježilová
registrace
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 103
 • Telefon: +420 321 748 137
 • Email: jaroslava.jezilova@mukolin.cz

Ing. Věra Marková
registrace
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 104
 • Telefon: +420 321 748 136
 • Email: vera.markova@mukolin.cz

Jana Schulzová
registrace
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 104
 • Telefon: +420 321 748 383
 • Email: jana.schulzova@mukolin.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ulice: Sokolská 545
Město: Kolín II
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 334
Fax: +420 321 727 938
Email: zivotni.prostredi@mukolin.cz


Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.04
 • Telefon: +420 321 748 335
 • Email: radek.smutny@mukolin.cz

Daniela Tvrdíková
administrativa
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.01
 • Telefon: +420 321 748 334
 • Email: daniela.tvrdikova@mukolin.cz

Oddělení ochrany přírody a krajiny


Ing. Martin Gregor DiS.
vedoucí oddělení
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.04
 • Telefon: +420 321 748 300
 • Email: martin.gregor@mukolin.cz

Bc. Andrea Hronová
ochrana rostlin, zvířat a rybářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.13
 • Telefon: +420 321 748 320
 • Email: andrea.hronova@mukolin.cz

Irena Felixová
ochrana přírody
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.12
 • Telefon: +420 321 748 337
 • Email: irena.felixova@mukolin.cz

Ing. Ondřej Jedlička
lesní hospodářství a myslivost
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.12
 • Telefon: +420 321 748 325
 • Email: ondrej.jedlicka@mukolin.cz

Stanislava Kiliánová
ochrana rostlin
ochrana zvířat proti týrání
rybářství
rybářské a lovecké lístky

Ing. Tereza Matyášová
ochrana přírody, městská zeleň
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.patro - kancelář č. 1.05
 • Telefon: +420 321 748 338
 • Email: tereza.matyasova@mukolin.cz

Jaroslava Podoláková
ochrana zemědělského půdního fondu

Oddělení vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší


Ing. Blanka Mukařovská
vedoucí oddělení
vodní hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.15
 • Telefon: +420 321 748 349
 • Email: blanka.mukarovska@mukolin.cz

Bc. Šárka Benešová
vodní hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.20
 • Telefon: +420 321 748 324
 • Email: sarka.benesova@mukolin.cz

RNDr. Vladimír Gladkov
vodní hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.14
 • Telefon: +420 321 748 328
 • Email: vladimir.gladkov@mukolin.cz

Štěpánka Holá
vodní hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.15
 • Telefon: +420 321 748 330
 • Email: stepanka.hola@mukolin.cz

Miroslav Chramosta
ochrana ovzduší, EIA
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.14
 • Telefon: +420 321 748 329
 • Email: miroslav.chramosta@mukolin.cz

Ing. Petr Nový
odpadové hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.16
 • Telefon: +420 321 748 332
 • Email: petr.novy@mukolin.cz

Jana Stankeová
vodní hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.16
 • Telefon: +420 321 748 351
 • Email: jana.stankeova@mukolin.cz

Lucie Urbanová
odpadové hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.16
 • Telefon: +420 321 748 322
 • Email: lucie.urbanova@mukolin.cz

Renáta Zemanová
odpadové hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.17
 • Telefon: +420 321 748 342
 • Email: renata.zemanova@mukolin.cz