Odbory MěÚ | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbory MěÚOdbor dopravy

0: Ulice: Na Valech 72
1: Město: Kolín II
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 140
4: Email: odbor.dopravy@mukolin.cz


Ing. Bc. František Pospíšil
vedoucí odboru

Bc. Petra Jenešová
asistentka
podatelna odboru
parkovací karty

Martina Nekvindová
pokladní

Oddělení evidence řidičů a správních řízení


Mgr. Roman Holý
vedoucí oddělení
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 205
 • Telefon: +420 321 748 109
 • Email: roman.holy@mukolin.cz

Bc. Markéta Hamplová
přestupky proti BSP

Ing. Bc. Dana Hauserová
přestupky proti BSP

Jiří Husa
přestupky proti BSP
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 214.A
 • Telefon: +420 321 748 135
 • Email: jiri.husa@mukolin.cz

Bc. Veronika Karásková
přestupky proti BSP

Pavlína Kašová
evidence řidičů
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přepážka č. 8
 • Telefon: +420 321 748 123
 • Email: pavlina.kasova@mukolin.cz

Jan Klusoň
zkušební komisař
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 200
 • Telefon: +420 321 748 108
 • Email: jan.kluson@mukolin.cz

Miloš Kutílek
přestupky proti BSP
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 201 A
 • Telefon: +420 321 748 303
 • Email: milos.kutilek@mukolin.cz

Bc. Žaneta Mlýnková
evidence řidičů
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přepážka č. 5
 • Telefon: +420 321 748 120
 • Email: zaneta.mlynkova@mukolin.cz

Ivana Nutrová
přestupky proti BSP

Miroslava Pelikánová
přestupky proti BSP

Jitka Pokorná
evidence řidičů
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přepážka č. 6
 • Telefon: +420 321 748 100
 • Email: jitka.pokorna@mukolin.cz

Bc. Martin Říha
zkušební komisař
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 200
 • Telefon: +420 321 748 127
 • Email: martin.riha@mukolin.cz

Dana Špringlová
přestupky proti BSP

Mgr. Kateřina Vítová
přestupky proti BSP

Kateřina Volkmanová
evidence řidičů

Bc. Kamil Hrubý
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 208
 • Telefon: +420 321 748 128
 • Email: kamil.hruby@mukolin.cz

Oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel


Bc. Pavel Zeman
vedoucí oddělení
 • Město: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 2.18
 • Telefon: +420 321 748 110
 • Email: pavel.zeman@mukolin.cz

Jitka Gallistlová
evidence vozidel

Věra Hofmannová
technik pro schvalování tech. způsobilosti vozidel

Alžběta Kasalová
technik pro schvalování tech. způsobilosti vozidel

Stanislav Paďouk
evidence historických vozidel pro Stč. kraj.

Simona Paďourová
administrativní a spisová pracovnice
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.04
 • Telefon: +420 321 748 119
 • Fax: +420 321 748 115
 • Email: simona.padourova@mukolin.cz

Renata Peterová
evidence vozidel
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přepážka č. 2
 • Telefon: +420 321 748 125
 • Email: renata.peterova@mukolin.cz

Marcela Ulcová
evidence vozidel
správní řízení – zákonné pojištění
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přepážka č. 4
 • Telefon: +420 321 748 134
 • Email: marcela.ulcova@mukolin.cz

Bc. Vendulka Voclíková
evidence vozidel

Oddělení komunikací, silničního hospodářství a speciální stavební úřad


Vladimír Volf
vedoucí oddělení
speciální stavební úřad

Bc. Václav Carva
místní komunikace, autobusová doprava
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 2.02
 • Telefon: +420 321 748 181
 • Email: vaclav.carva@mukolin.cz

Jana Nováková
silnice II. a III. tř.
registrace vozidel taxislužby

Petra Procházková
silniční hospodářství, taxislužba

Odbor dotací a veřejných zakázek

0: Ulice: Karlovo náměstí 78
1: Město: Kolín I
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 253
4: Email: verejne.zakazky@mukolin.cz


Mgr. Pavla Šimečková
vedoucí odboru
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.03
 • Telefon: +420 321 748 253
 • Email: pavla.simeckova@mukolin.cz

Bc. Klára Rakušanová
referentka

Mgr. Barbora Vedralová
referent

Finanční odbor

0: Ulice: Karlovo náměstí 78
1: Město: Kolin I
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 354
4: Fax: +420 321 748 281
5: Email: financni.odbor@mukolin.cz


Ing. Petr Villner
vedoucí odboru
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín 1
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3.08
 • Telefon: +420 321 748 354
 • Email: petr.villner@mukolin.cz

Oddělení rozpočtu a vymáhání daňových pohledávek


Veronika Jelínková
vedoucí oddělení / referentka rozpočtu

Alena Brantová
referentka správy místních poplatků
 • Ulice: Sokolská 1095
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova CEROP, přízemí, vpravo
 • Telefon: +420 321 400 757
 • Email: alena.brantova@mukolin.cz

Martina Jarešová
referentka správy místních poplatků
 • Ulice: Sokolská 1095
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova CEROP, přízemí, vpravo
 • Telefon: +420 321 400 757
 • Email: martina.jaresova@mukolin.cz

Jitka Kolaříková
vymáhání pohledávek

Jana Miškovská
referentka správy místních poplatků, evidence smluv
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín 1
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3.12
 • Telefon: +420 321 748 247
 • Email: jana.miskovska@mukolin.cz

Radka Studenovská
vymáhání pohledávek

Oddělení účetnictví


Ing. Marcela Homolková
vedoucí oddělení
hlavní účetní

Simona Buchalová
účetní

Lenka Burianová
účetní
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín 1
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3.15
 • Telefon: +420 321 748 358
 • Email: lenka.burianova@mukolin.cz

Ludmila Dobřanská
likvidace faktur

Dis. Lenka Dytrichová
účetní

Helena Havlíčková
pokladní

Ing. Ludmila Klobasová
evidence majetku

Lucie Punarová
účetní
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 28012
 • Kancelář: 3.14
 • Telefon: +420 321 748 241
 • Email: lucie.punarova@mukolin.cz

Ing. Karolína Růžičková
daňová specialistka, pojištění majetku

Odbor investic a územního plánování

0: Ulice: Karlovo náměstí 78
1: Město: Kolín I
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 251
4: Fax: +420 321 748 257
5: Email: investice@mukolin.cz


Ing. Miroslav Káninský
vedoucí odboru
 • Telefon: +420 321 748 353
 • Email: miroslav.kaninsky@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.04
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Ilona Slušná
administrativní a spisová pracovnice
 • Telefon: +420 321 748 251
 • Email: ilona.slusna@mukolin.cz
 • Kancelář: 3. patro - č. dveří 4.06
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Oddělení investic, rozvoje a územního plánování


Ing. Iveta Horáková
vedoucí oddělení
 • Telefon: +420 321 748 256
 • Email: iveta.horakova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.04
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Karolina Kraicová
územní plánování
 • Telefon: +420 321 748 340
 • Email: karolina.kraicova@mukolin.cz
 • Kancelář: 3. patro - č. dveří 4.07
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Ing. Jaromír Skála
územní plánování
 • Telefon: +420 321 748 340
 • Email: jaromir.skala@mukolin.cz
 • Kancelář: 3. patro - č. dveří 4.07
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Bc. Vladimír Šindelář
územní plánování
 • Telefon: +420 321 748 340
 • Email: vladimir.sindelar@mukolin.cz
 • Kancelář: 3. patro - č. dveří 4.07
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Karin Dostálová
investiční referentka
 • Telefon: +420 321 748 293
 • Email: karin.dostalova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.04
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Václav Horák
investiční referent
 • Telefon: +420 321 748 347
 • Email: vaclav.horak@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.07
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Ing. Iveta Luťhová
investiční referentka
 • Telefon: +420 321 748 347
 • Email: iveta.luthova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.07
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Jana Ontlová DiS.
investiční referentka
 • Telefon: +420 321 748 234
 • Email: jana.ontlova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.04
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Radka Váňová
investiční referentka
 • Telefon: +420 321 748 347
 • Email: radka.vanova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.07
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Kancelář úřadu

0: Ulice: Karlovo náměstí 78
1: Město: Kolín I
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 245
4: Fax: +420 321 748 203
5: Email: kancelar.uradu@mukolin.cz


Eva Málková
asistentka tajemníka Městského úřadu Kolín
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.patro - číslo kanceláře 2.05
 • Telefon: +420 321 748 245
 • Telefon: +420 724 211 283
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: eva.malkova@mukolin.cz

Michaela Holovská
referentka RM, ZM
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro – číslo kanceláře 2.03
 • Telefon: +420 321 748 254
 • Email: michaela.holovska@mukolin.cz

Mgr. Šárka Kuchařová
organizační pracovnice
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3. patro - č. dveří 4.04
 • Telefon: + 420 321 748 289
 • Fax: + 420 321 748 203
 • Email: sarka.kucharova@mukolin.cz

Oddělení hospodářské správy


Mgr. Monika Pohůnková
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - 1.18
 • Telefon: +420 321 748 272
 • Email: monika.pohunkova@mukolin.cz

Bc. Michal Pazdera
energetik
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: suterén č. dveří 0.19
 • Telefon: +420 321 748 355
 • Email: michal.pazdera@mukolin.cz

Drahomíra Becková
doručovatelka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna
 • Telefon: +420 321 748 224

Olga Hartmanová
podatelna
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna I
 • Telefon: +420 321 748 224
 • Email: olga.hartmanova@mukolin.cz

Lucie Horáčková
podatelna I, archív
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna I
 • Telefon: +420 321 748 223
 • Email: lucie.horackova@mukolin.cz

Veronika Lapšanská
podatelna I, archív
 • Telefon: +420 321 748 224
 • Email: veronika.lapsanska@mukolin.cz
 • Kancelář: přízemí - podatelna
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Pavlína Loudátová
Czech POINT, ověřování
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - recepce (Czech POINT) proti podatelně I
 • Telefon: +420 321 748 197
 • Email: pavlina.loudatova@mukolin.cz

Petr Novák
řidič, údržbář
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna
 • Telefon: +420 321 748 348
 • Email: petr.novak@mukolin.cz

Lukáš Paroulek
řidič, údržbář
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna I
 • Telefon: +420 321 748 348

Nikola Roudnická
Czech POINT, ověřování
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - recepce (Czech POINT) proti podatelně I
 • Telefon: +420 321 748 197
 • Email: nikola.roudnicka@mukolin.cz

Ivana Straková
hospodářská správa
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna I
 • Telefon: +420 321 748 224
 • Email: ivana.strakova@mukolin.cz

Josef Zíka
řidič
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna I
 • Telefon: +420 321 748 348

Oddělení informatiky


Petr Musílek
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • Ulice: 280 12
 • Kancelář: 3.patro - bez čísla
 • Telefon: +420 321 748 391
 • Telefon: +420 602 214 535
 • Fax: +420 321 748 911
 • Email: petr.musilek@mukolin.cz

Roman Koděra
informatik
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C - 4.patro - číslo kanceláře 404
 • Telefon: +420 321 748 275
 • Telefon: +420 601 128 977
 • Fax: +420 321 748 911
 • Email: roman.kodera@mukolin.cz

Mgr. Petra Kučerová
implementátorka eGovernmentu v území ORP Kolín
informatička
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3. patro - bez čísla
 • Telefon: +420 321 748 292
 • Telefon: +420 728 407 702
 • Fax: +420 321 748 911
 • Email: petra.kucerova@mukolin.cz

Ing. Ella Pátková
informatička - GIS
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C - 4.patro - číslo kanceláře 404
 • Telefon: +420 321 748 148
 • Fax: +420 321 748 911
 • Email: ella.patkova@mukolin.cz

Martin Svoboda
informatik
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C - 4.patro - číslo kanceláře 404
 • Telefon: +420 321 748 367
 • Telefon: +420 606 694 144
 • Fax: +420 321 748 911
 • Email: martin.svoboda@mukolin.cz

Personální a mzdové oddělení


Dana Bendžíková
referentka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • Ulice: 280 12
 • Kancelář: 3.patro - bez čísla
 • Telefon: +420 321 748 220
 • Email: dana.bendzikova@mukolin.cz

Pavlína Kuthanová
referentka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3.patro - číslo kanceláře 4.03
 • Telefon: +420 321 748 235
 • Email: pavlina.kuthanova@mukolin.cz

Oddělení marketingu a cestovního ruchu

0: Ulice: Karlovo náměstí 78
1: Město: Kolín I
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 216
4: Fax: +420 321 748 203
5: Email: marketing@mukolin.cz


Ing. Gabriela Malá MBA
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - bez čísla
 • Telefon: +420 321 748 216
 • Telefon: +420 603 253 025
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: gabriela.mala@mukolin.cz

Mgr. Hana Morová
redaktorka Zpravodaje
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - bez čísla
 • Telefon: +420 321 748 236
 • Telefon: +420 602 685 076
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: hana.morova@mukolin.cz

Mgr. Kateřina Tesařová
referentka cestovního ruchu
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - bez čísla
 • Telefon: +420 321 748 384
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: katerina.tesarova@mukolin.cz

Lydie Tachecí
recepční rozhledny Vodárna Kolín
 • Ulice: ul. Míru
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: recepce rozhledny
 • Telefon: +420 727 941 361
 • Email: vodarna@mukolin.cz

Odbor obrany a krizového řízení

0: Ulice: Kutnohorská 23
1: Město: Kolín 4
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 193
4: Email: krizovy.stab@mukolin.cz


Mgr. Tomáš Pospěch
vedoucí odboru
bezpečnostní ředitel
 • Ulice: Kutnohorská 23
 • Město: Kolín 4
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: vchod z terasy, 1. patro dveře č. 101
 • Telefon: +420 321 727 354
 • Telefon: +420 321 748 193
 • Email: tomas.pospech@mukolin.cz

Jarmila Dvořáková
referentka
 • Ulice: Kutnohorská 23
 • Město: Kolín 4
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: vchod z terasy, 1. patro dveře č. 103
 • Telefon: 321 748 195
 • Email: jarmila.dvorakova@mukolin.cz

Sekretariát vedení města

0: Ulice: Karlovo náměstí 78
1: Město: Kolín I
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 111
4: Fax: +420 321 720 911
5: Email: sekretariat@mukolin.cz


Mgr. Jiřina Holubová
vedoucí sekretariátu, asistentka I. místostarostky
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - číslo kanceláře 2.09
 • Telefon: +420 321 748 215
 • Telefon: +420 771 415 926
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: jirina.holubova@mukolin.cz

Mgr. Šárka Hrubá
asistentka starosty, tisková mluvčí
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.patro - číslo kanceláře 2.09
 • Telefon: +420 321 748 201
 • Telefon: +420 606 709 889
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: sarka.hruba@mukolin.cz

Ing. Romana Hanušová
asistentka II. místostarosty
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - číslo kanceláře 2.09
 • Telefon: +420 321 748 214
 • Telefon: +420 775 911 555
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: romana.hanusova@mukolin.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

0: Ulice: Karlovo náměstí 45
1: Město: Kolín I
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 259
4: Fax: +420 321 748 126
5: Email: socialni.odbor@mukolin.cz


Mgr. Petr Mach
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č. 218
 • Telefon: +420 321 748 310
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: petr.mach@mukolin.cz

Alena Sluková
administrativa
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2.patro - dveře č. 217
 • Telefon: +420 321 748 259
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: alena.slukova@mukolin.cz

Radka Sojková
pokladní
ekonomka
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2.patro - dveře č. 217
 • Telefon: +420 321 748 183
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: radka.sojkova@mukolin.cz

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí


Ing. Bc. Alena Krchová
vedoucí oddělení
tajemnice komise pro sociálně-právní ochranu dětí
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 305
 • Telefon: +420 321 748 350
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: alena.krchova@mukolin.cz

Mgr. Marie Hepnárková
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 310
 • Telefon: +420 321 748 118
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: marie.hepnarkova@mukolin.cz

Mgr. Iveta Herčíková
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - dveře č. 311
 • Telefon: +420 321 748 177
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: iveta.hercikova@mukolin.cz

Gabriela Heresová
kurátorka
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 304
 • Telefon: +420 321 748 360
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: gabriela.heresova@mukolin.cz

Jitka Jeřábková Dsp.
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - dveře č. 313
 • Telefon: +420 321 748 106
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: jitka.jerabkova@mukolin.cz

Mgr. Monika Košnerová
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 4. patro - č. dveří 406
 • Telefon: +420 321 748 192
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: monika.kosnerova@mukolin.cz

Zdena Kronusová DiS.
kurátorka pro děti a mládež
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - dveře č. 304
 • Telefon: +420 321 748 315
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: zdena.kronusova@mukolin.cz

Mgr. Ilona Luňáková
kurátorka pro děti a mládež
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 4. patro - č. dveří 410
 • Telefon: +420 321 748 191
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: ilona.lunakova@mukolin.cz

Mgr. Jana Machačová
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 306
 • Telefon: +420 321 748 102
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: jana.machacova@mukolin.cz

Bc.. Marie Muchová
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - dveře č. 312
 • Telefon: +420 321 748 169
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: marie.muchova@mukolin.cz

Petra Nechanická
administrativa
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 4. patro - dveře č. 410
 • Telefon: +420 321 748 314
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: petra.nechanicka@mukolin.cz

Ivana Pilná DiS.
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 313
 • Telefon: +420 321 748 167
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: ivana.pilna@mukolin.cz

Jeanne Pošíková
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 309
 • Telefon: +420 321 748 209
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: jeanne.posikova@mukolin.cz

Květoslava Semotamová Dsp.
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 306
 • Telefon: +420 321 748 101
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: kvetoslava.semotamova@mukolin.cz

Mgr. Veronika Smutná
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - dveře č. 309
 • Telefon: +420 321 748 154
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: veronika.smutna@mukolin.cz

Mgr. Kateřina Tichá
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 311
 • Telefon: +420 321 748 175
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: katerina.ticha@mukolin.cz

Bc. Jan Vaníček
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 310
 • Telefon: +420 321 748 141
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: jan.vanicek@mukolin.cz

Lucie Veselá DiS.
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - č. dveří 312
 • Telefon: +420 321 748 142
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: lucie.vesela@mukolin.cz

Oddělení sociální péče a zdravotnictví


Mgr. Denisa Rujzlová
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č. 218
 • Telefon: +420 321 748 326
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: denisa.rujzlova@mukolin.cz

Anna Dienstbierová
asistentka sociálního pracovníka
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č. 218
 • Telefon: +420 321 748 326
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: anna.dienstbierová@mukolin.cz

Ivana Johannisová DiS.
sociální pracovnice
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č.215
 • Telefon: +420 321 748 274
 • Email: ivana.johannisova@mukolin.cz

Monika Kroupová DiS.
sociální pohřby, ustanovení zvláštního příjemce důchodu, kluby seniorů, vítání občánků
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č. 216
 • Telefon: +420 321 748 208
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: monika.kroupova@mukolin.cz

Iveta Langová
veřejné opatrovnictví
přestupkové řízení
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2.patro - dveře č. 204
 • Telefon: +420 321 748 273
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: iveta.langova@mukolin.cz

Martina Najbrtová DiS.
umisťování do DPS, kluby důchodců
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 1.patro - dveře č. 106
 • Telefon: +420 321 748 178
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: martina.najbrtova@mukolin.cz

Monika Novotná
veřejné opatrovnictví
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2.patro - dveře č. 204
 • Telefon: +420 321 748 116
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: monika.novotna@mukolin.cz

Mgr. Martina Pospěchová
sociální pracovnice
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dvetře č. 215
 • Telefon: +420 321 748 179
 • Telefon: +420 725 897 472
 • Email: martina.pospechova@mukolin.cz

Bc. Veronika Votrubová
sociální pracovnice
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č. 216
 • Telefon: +420 321 748 207
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: veronika.votrubova@mukolin.cz

Mgr. Petr Zavřel
manažer strategického plánu sociálního začleňování
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č. 215
 • Telefon: +420 321 748 170
 • Telefon: +420 725 897 471
 • Email: petr.zavrel@mukolin.cz

Odbor správních činností a přestupků

0: Ulice: Karlovo náměstí 44
1: Město: Kolín I
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 111
4: Fax: +420 321 748 103
5: Fax: +420 321 723 295
6: Email: spravni.odbor@mukolin.cz


Jana Kramářová
vedoucí odboru
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 28012
 • Kancelář: přízemí
 • Telefon: +420 321 748 131
 • Email: jana.kramarova@mukolin.cz

Pavla Husová
správní řízení EO, ohlašovna, volby
volby
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 156
 • Email: pavla.husova@mukolin.cz
 • Kancelář: přízemí

Bc. Markéta Peterová
evidence obyvatel, ohlašovna
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 157
 • Email: marketa.peterova@mukolin.cz
 • Kancelář: přízemí

Jana Rapčáková
správní řízení EO, ohlašovna, volby
volby
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 124
 • Email: jana.rapcakova@mukolin.cz
 • Kancelář: přízemí

Matrika


Martina Lebedová
matrikářka

Jana Nuhlíčková
matrikářka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 219
 • Kancelář: 1.17
 • Email: jana.nuhlickova@mukolin.cz

Kristýna Smítková
matrikářka

Oddělení přestupků


Mgr. Michaela Havlíková
vedoucí oddělení

Lenka Brandejská
přestupkové řízení

Renata Procházková
přestupkové řízení

Bc. Miroslav Šeda
přestupkové řízení

Správní oddělení


Markéta Kubíčková
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 163
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Email: marketa.kubickova@mukolin.cz

Ilona Dyrčíková
cestovní doklady
občanské průkazy
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 159
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Email: ilona.dyrcikova@mukolin.cz

Kateřina Jahodová
občanské průkazy
cestovní doklady
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 164
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Email: katerina.jahodova@mukolin.cz

Romana Králová
cestovní doklady
občanské průkazy
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 155
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Email: romana.kralova@mukolin.cz

Vlasta Nečesaná
občanské průkazy
cestovní doklady
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 158
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Email: vlasta.necesana@mukolin.cz

Michaela Pokorná
občanské průkazy
cestovní doklady
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 161
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Email: michaela.pokorna@mukolin.cz

Odbor správy bytových a nebytových prostor

0: Ulice: Sokolská 545
1: Město: Kolín II
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 111
4: Fax: +420 321 720 911
5: Email: sprava.budov@mukolin.cz


Ing. Josef Michalčík
vedoucí odboru
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: v přízemí budovy, na levé straně vedle průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 246
 • Email: josef.michalcik@mukolin.cz

Alice Šauerová
referentka pronájmu bytů
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: v přízemí budovy, na levé straně vedle průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 260
 • Email: alice.sauerova@mukolin.cz

Petr Dušánek
technik
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 385
 • Telefon:
 • Email: petr.dusanek@mukolin.cz

Jiří Chlád
technik
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 186
 • Telefon: +420 702 268 075
 • Email: jiri.chlad@mukolin.cz

Ing. Vladimír Nezmeškal
technik
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 186
 • Email: vladimir.nezmeskal@mukolin.cz

Jana Sklenaříková
technik
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: v přízení budovy v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 188
 • Email: jana.sklenarikova@mukolin.cz

Jiří Šustr
technik
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 187
 • Telefon: +420 602 134 091
 • Email: jiri.sustr@mukolin.cz

Oddělení ekonomiky a správy pohledávek


Bc. Petra Krásná
vedoucí oddělení
byty – pronájem
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: v přízemí budovy, na levé straně vedle průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 261
 • Email: petra.krasna@mukolin.cz

Eva Jiroutová
referentka pronájmu prostor sloužících k podnikání
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí budovy, na levé straně vedle průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 268
 • Email: eva.jiroutova@mukolin.cz

Ing. Alena Kafková
referentka majetkové správy - dluhy, žaloby, insolvence (byty)
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, za průjezdem vlevo
 • Telefon: + 420 321 748 239
 • Email: alena.kafkova@mukolin.cz

Lucie Kučerová
referentka majetkové správy - dluhy, žaloby, insolvence (byty, nebytové prostory)
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, za průjezdem vlevo
 • Telefon: +420 321 748 239
 • Email: lucie.kucerova@mukolin.cz

Radka Rosická
referentka majetkové správy - nájmy bytů, nájemní smlouvy (TPCA)
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 184
 • Email: radka.rosicka@mukolin.cz

Šárka Schederová
referentka majetkové správy - nájmy bytů, nájemní smlouvy
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 185
 • Email: sarka.schederova@mukolin.cz

Odbor správy městského majetku

0: Ulice: Karlovo náměstí 78
1: Město: Kolín I
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 263
4: Fax: +420 321 748 257
5: Email: majetek@mukolin.cz


Ing. Jan Kokeš
vedoucí odboru
 • Telefon: +420 321 748 263
 • Email: jan.kokes@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro, č. dveří 2.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Mgr. Markéta Drahotová
prodej, výkup, směna, pronájem, E-ZAK, obnova vodohospodářské infrastruktury
 • Telefon: +420 321 748 204
 • Email: marketa.drahotova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo 2. patro , č. dveří 3.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Ing. Karel Chudoba
vyjadřování ke stavebním záměrům, sjezdy, zateplení budov, souhlas vlastníka sousedního pozemku, prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy, dražby
 • Telefon: +420 321 748 205
 • Email: karel.chudoba@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 2. patro č. dveří 3.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Kateřina Klérová
zeleň, mobiliář, dětská hřiště, odpady, pojištění
 • Telefon: +420 321 748 250
 • Email: katerina.klerova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro - č. dveří 2.02
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 602 352 139

Jana Krügerová
věcná břemena na pozemcích města, prodej, výkup, pronájem
 • Telefon: +420 321 748 205
 • Email: jana.krugerova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo 2. patro č. dveří 3.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Jiřina Morcová
prodej, pronájem, výkup, směna, zahrádky
 • Telefon: +420 321 748 291
 • Email: jirina.morcova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro č. dveří 2.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Petr Špitálník
úklid, opravy a údržba komunikací, blokové čištění
 • Telefon: +420 321 748 250
 • Email: petr.spitalnik@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro - č. dveří 2.02
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 602 126 878

Bc. Radka Šturmová
zábory, trhy, lesy, vraky, reklama
 • Telefon: +420 321 748 244
 • Email: radka.sturmova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo č. dveří 0.02 suteren
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 725 545 000

Jitka Vacková
prodej, výkup, pronájem, směna, misys, věcná břemena na pozemcích obce
 • Telefon: +420 321 748 199
 • Email: jitka.vackova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro, č. dveří 2.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Klára Vokřálová
prodej, výkup, směny-průmyslová zóna, obchvat
 • Telefon: +420 321 748 290
 • Email: klara.vokralova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro, č. dveří 2.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Odbor školství, kultury a sportu

0: Ulice: Sokolská 545
1: Město: Kolín 1
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 228
4: Telefon: +420 321 748 249
5: Telefon: +420 321 748 150
6: Telefon: +420 321 748 239
7: Telefon: +420 321 748 323
8: Fax: +420 321 748 322
9: Email: odbor.skolstvi@mukolin.cz
10: Email: kultura@mukolin.cz


Mgr. Petr Kesner
vedoucí odboru
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín 1
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro č. 13
 • Telefon: +420 321 748 228
 • Email: petr.kesner@mukolin.cz

Lenka Borseníková
referentka kultury a sportu
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 28012
 • Kancelář: 1. patro - dveře č.1
 • Telefon: +420 321 748 248
 • Email: lenka.borsenikova@mukolin.cz

Mgr. Jitka Hermová
referentka kultury a sportu
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 248
 • Kancelář: 1. patro - dveře č. 1
 • Email: jitka.hermova@mukolin.cz

Jana Kavříková
referent státní správy a samosprávy ve školství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín 1
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.patro - č.2
 • Telefon: +420 321 748 150
 • Email: jana.kavrikova@mukolin.cz

Bc. Jitka Skramuská
referentka kultury a sportu
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - dveře č. 14
 • Telefon: +420 321 748 249
 • Email: jitka.skramuska@mukolin.cz

Kateřina Záhorová
referent státní správy a samosprávy ve školství

Oddělení vnitřního auditu a kontroly

0: Ulice: Karlovo náměstí 78
1: Město: Kolín I
2: PSČ: 280 12
3: Email: audit.kontrola@mukolin.cz


Mgr. Ing. Šárka Jelínková
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - č. dveří 2.03
 • Telefon: +420 321 748 189
 • Email: sarka.jelinkova@mukolin.cz

Ing. Petra Budíková
kontrolorka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: suterén č. dveří 0.20
 • Telefon: +420 321 748 359
 • Email: petra.budikova@mukolin.cz

Ivana Honejsková
veřejnosprávní kontrola
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín 1
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: kancelář 1.04
 • Telefon: +420 321 748 138
 • Email: ivana.honejskova@mukolin.cz

Odbor výstavby – stavební úřad

0: Ulice: Zámecká 160
1: Město: Kolín I
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 231
4: Email: stavebni.urad@mukolin.cz


Eva Havlíčková
pověřená vedením odboru
vedoucí oddělení

Ludmila Jeřábková
administrativní a spisová pracovnice

Věra Lapšanská
administrativní a spisová pracovnice
korespondence

Lucie Váňová
administrativní a spisová pracovnice
 • Telefon: +420 321 748 287
 • Email: lucie.vanova@mukolin.cz
 • Kancelář: 1.10
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Jana Zadražilová
podatelna odboru
administrativní a spisová pracovnice

Oddělení památkové péče a vyvlastňovací úřad


Jana Pešíková
vedoucí oddělení
 • Telefon: +420 321 748 233
 • Email: jana.pesikova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.13
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Ing. Jana Vyšanská
referentka památkové péče
 • Telefon: +420 321 748 364
 • Email: jana.vysanska@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.11
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Oddělení stavebního úřadu


Martin Ďuriš
referent stav. úřadu
 • Telefon: +420 321 748 200
 • Email: martin.duris@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.08
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Iveta Ledvinová
referentka stav. úřadu

Václav Nešvara
referent stav. úřadu

Josef Novotný
referent stav. úřadu
 • Telefon: +420 321 748 229
 • Email: josef.novotny@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.11
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Jiří Novotný
referent stav. úřadu
 • Telefon: +420 321 748 267
 • Email: jiri.novotny@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.11
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Josef Vančura
referent stav. úřadu
 • Telefon: +420 321 748 255
 • Email: josef.vancura@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.11
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Ing. Jiří Vokál
referent stav. úřadu
 • Telefon: +420 321 748 232
 • Email: jiri.vokal@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.08
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Tereza Žáková
referentka stav. úřadu
 • Telefon: +420 321 748 352
 • Email: tereza.zakova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.06
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Živnostenský odbor – obecní živnostenský úřad

0: Ulice: Karlovo náměstí 45
1: Město: Kolín I
2: PSČ: 280 12
3: Kancelář: budova C, 1. patro
4: Telefon: +420 321 748 111
5: Email: zivnost.odbor@mukolin.cz


Ing. Dana Neumannová
vedoucí odboru
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 109
 • Telefon: +420 321 748 258
 • Telefon: +420 606 742 141
 • Email: dana.neumannova@mukolin.cz

Oddělení kontroly


JUDr. Vojtěch Hrda
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 108
 • Telefon: +420 321 748 152
 • Telefon: +420 606 882 302
 • Email: vojtech.hrda@mukolin.cz

Ing. Iva Hlaváčová
kontrola
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 105
 • Telefon: +420 321 748 312
 • Email: iva.hlavacova@mukolin.cz

Leoš Severa
kontrola
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 107
 • Telefon: +420 321 748 151
 • Telefon: +420 602 419 676
 • Email: leos.severa@mukolin.cz

Diana Vachová
kontrola
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 105
 • Telefon: +420 321 748 139
 • Email: diana.vachova@mukolin.cz

Oddělení registrace


Bc. Helena Stará
pověřená vedením oddělení
registrace
 • Ulice: Karlovo nám. 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 104
 • Telefon: +420 321 748 149
 • Email: helena.stara@mukolin.cz

Martina Hodanová
registrace
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 103
 • Telefon: +420 321 748 153
 • Email: martina.hodanova@mukolin.cz

Jaroslava Ježilová
registrace
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 103
 • Telefon: +420 321 748 137
 • Email: jaroslava.jezilova@mukolin.cz

Ing. Věra Marková
registrace
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 104
 • Telefon: +420 321 748 136
 • Email: vera.markova@mukolin.cz

Jana Schulzová
registrace
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 104
 • Telefon: +420 321 748 383
 • Email: jana.schulzova@mukolin.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství

0: Ulice: Sokolská 545
1: Město: Kolín II
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 334
4: Fax: +420 321 727 938
5: Email: zivotni.prostredi@mukolin.cz


Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.04
 • Telefon: +420 321 748 335
 • Email: radek.smutny@mukolin.cz

Daniela Tvrdíková
administrativa
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.01
 • Telefon: +420 321 748 334
 • Email: daniela.tvrdikova@mukolin.cz

Oddělení ochrany přírody a krajiny


Ing. Martin Gregor DiS.
vedoucí oddělení
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.04
 • Telefon: +420 321 748 300
 • Email: martin.gregor@mukolin.cz

Mgr. Andrea Hronová
ochrana rostlin a zvířat
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.13
 • Telefon: +420 321 748 320
 • Email: andrea.hronova@mukolin.cz

Stanislava Kiliánová
ochrana rostlin
ochrana zvířat proti týrání
rybářství
rybářské a lovecké lístky

Ing. Josef Melich
ochrana přírody
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.12
 • Telefon: +420 321 748 337
 • Email: josef.melich@mukolin.cz

Jaroslava Podoláková
ochrana zemědělského půdního fondu

Alena Pospíšilová
lesní hospodářství a myslivost
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.12
 • Telefon: +420 321 748 336
 • Email: alena.pospisilova@mukolin.cz

Ing. Martin Pros
lesní hospodářství a myslivost
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.12
 • Telefon: +420 321 748 325
 • Email: martin.pros@mukolin.cz

Oddělení správy městské zeleně


Bc. Šárka Benešová
vedoucí oddělení
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.20
 • Telefon: +420 321 748 324
 • Email: sarka.benesova@mukolin.cz

Ing. Tereza Matyášová
ochrana přírody, městská zeleň
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.patro - kancelář č. 1.05
 • Telefon: +420 321 748 338
 • Email: tereza.matyasova@mukolin.cz

Lucie Urbanová
ochrana přírody, městská zeleň
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.16
 • Telefon: +420 321 748 322
 • Email: lucie.urbanova@mukolin.cz

Oddělení vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší


Ing. Blanka Mukařovská
vedoucí oddělení
vodní hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.15
 • Telefon: +420 321 748 349
 • Email: blanka.mukarovska@mukolin.cz

RNDr. Vladimír Gladkov
vodní hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.14
 • Telefon: +420 321 748 328
 • Email: vladimir.gladkov@mukolin.cz

Kateřina Haklová DiS.
vodní hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.16
 • Telefon: +420 321 748 324
 • Email: katerina.haklova@mukolin.cz

Štěpánka Holá
vodní hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.15
 • Telefon: +420 321 748 330
 • Email: stepanka.hola@mukolin.cz

Miroslav Chramosta
ochrana ovzduší, EIA
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.14
 • Telefon: +420 321 748 329
 • Email: miroslav.chramosta@mukolin.cz

Ing. Petr Nový
odpadové hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.16
 • Telefon: +420 321 748 332
 • Email: petr.novy@mukolin.cz

Jana Stankeová
vodní hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.16
 • Telefon: +420 321 748 351
 • Email: jana.stankeova@mukolin.cz

Renáta Zemanová
odpadové hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.17
 • Telefon: +420 321 748 342
 • Email: renata.zemanova@mukolin.cz