Jak žádat o nahlédnutí do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Jak žádat o nahlédnutí do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Nahlížení do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích
 4. Základní informace k životní situaci
  Veřejní funkcionáři definovaní v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, jsou povinni podávat formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a o příjmech, darech a závazcích. Tajemník městského úřadu vede registr těchto oznámení. Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Každý občan (fyzická osoba)
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 
  Nahlédnout do registru je umožněno na základě písemné žádosti. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace 
  Písemná žádost obsahující jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě se podává osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky do elektronické podatelny.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Městský úřad Kolín
  S kým: tajemník
  Kdy: osobní nahlédnutí je umožněno v úřední hodiny MěÚ (Po a St 8:00-17:00) nebo jindy po předběžné dohodě
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  doklad pro ověření totožnosti žadatele
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
  Formuláře nejsou stanoveny. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Nahlížení do registru je bezplatné.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty nejsou zákonem č. 159/2006 Sb. stanoveny.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  bez dalších účastníků
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 
  Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, s výjimkou uvedenou v § 13 odstavci 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů. (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
 16. Elektronická služba, kterou lze využít 
  Po ověření písemné žádosti pro umožnění přístupu k registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě udělí tajemník žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru (http://hubertus/), které bez zbytečného odkladu doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele s výjimkou žádosti podané osobně.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 578/2006 Sb.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Nevyřízení žádosti – postupuje se dle § 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 
  Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno. Porušení zákazu je přestupkem.
 21. Nejčastější dotazy
  -
 22. Další informace
  -
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  -
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Jak sdělit skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Kancelář úřadu MěÚ
 26. Kontaktní osoba
  PhDr. Dana Soukupová, tajemnice MěÚ
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  20. 6. 2008
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  5. 6. 2012
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace