Vydání tabulky s registrační značkou na přání | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Vydání tabulky s registrační značkou na přání


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Vydání tabulky s registrační značkou tvořenou žadatelem zvolenou kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic (dále registrační značka na přání – RZP).
 4. Základní informace k životní situaci

  Tato situace se týká možnosti výroby RZP, kdy musí být splněno následující:

  - obsah textu RZP musí splňovat náležitosti dané platnou právní úpravou,

  - stejná RZP není již přidělena jinému žadateli, není rezervována, není vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená,

  - splňuje požadavky na formu a strukturu RZP.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Vlastník vozidla – osoby fyzická nebo právnická, popř. zmocněnec.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Na odboru dopravy podat písemnou žádost o vydání tabulky s registrační značkou na přání.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Odbor dopravy – MěÚ Kolín
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Na Valech 72, Kolín
  S kým:
  příslušný referent
  Kdy:
  úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  občanský průkaz,
  živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku (u firemních vozidel),

  pokud žádá provozovatel vozidla, předloží souhlas vlastníka vozidla,

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář žádosti nebyl prováděcím předpisem stanoven. Žádost je podávána volnou formou, ze které musí vyplývat osoba žadatele/vlastníka, o jakou kombinaci RZP žádá a na jaké vozidlo je RZP určena.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  5.000 Kč za každou tabulku registrační značky

  50 Kč za úkon
  Lze uhradit na odboru dopravy.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Žádost na počkání, zhotovení RZP do 15 dnů ode dne uhrazení poplatku, po předchozím vydání kladného rozhodnutí o přidělení RZP.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Leasingová společnost popř. jiný vlastník.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Podání písemné žádosti. V případě, že RZP jsou vydávány žadateli na vozidlo již registrované, vrácení původně přidělených RZ při vydávání RZP a předložení technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla, k vyznačení změny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Elektronickou službu (vyjma on-line objednání na úkon) nelze využít.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 18. Jaké jsou související předpisy

  Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 21. Nejčastější dotazy
  Od kdy je možno službu využít? Od 01.01.2016.
 22. Další informace
  Ministerstvo dopravy ČR
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo dopravy ČR
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  naleznete zde
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy
 26. Kontaktní osoba
  kontaktní telefon: 321 748 113, 125, 133, 134, 145, 277
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2016
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  23.12.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  -RZP se vydává na základě písemné žádosti oprávněné osoby, ze které musí být patrno, kdo žádá, o jakou kombinaci RZP žádá a pro jaké vozidlo je RZP určena.

  - žadatel nesmí mít víc jak 1 platnou rezervaci v daný čas a pro dané vozidlo.

  - žádost o RZP u dosud neregistrovaného vozidla lze podat nejdříve společně s žádostí o jeho registraci.

  - co nesmí RZP obsahovat, ukládá ustanovení § 7b odst. 2 zák.č. 56/2001 Sb.

  - na RZP lze užít kombinaci latinské abecedy a arabských číslic (alespoň 1 číslice) nebo arabské číslice a to v počtu 8 znaků; pro motocykly v počtu 7 znaků; a 5 znaků pro moped.