Odbor školství, kultury a sportu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zajímavé odkazy

Odbor školství, kultury a sportu


Ulice: Sokolská 545
Město: Kolín 1
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 228
Fax: +420 321 748 322
Email: odbor.skolstvi@mukolin.cz

Organizační náplň

Odbor zajišťuje, koordinuje, usměrňuje a kontroluje činnosti na úseku školství, a to jak v samostatné působnosti jako zřizovatel příspěvkových organizací, tak i v přenesené působnosti jako pověřená obec P III, spravuje rozpočtovou kapitolu školství.

V oblasti kultury, sportu a mládeže zajišťuje odbor činnost směrem k veřejnosti v záležitostech spadajících do samostatné působnosti obce. Odbor organizačně a administrativně zajišťuje činnost komise tělovýchovy a sportu, komise školské a mládeže, komise kulturní, komise pro občanské záležitosti.

Odbor plní úkoly zřizovatele Městské hudby Františka Kmocha včetně kontroly jejího hospodaření.

Dotační program na podporu sportovní činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů

 Aktualizováno

Město Kolín vyhlašuje dotační program na podporu sportovní činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů v územním obvodu města Kolína pro rok 2018. Termín podání žádostí je v období ...

Dotační program na materiální podporu neškolských organiziací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže

 Aktualizováno

Město Kolín vyhlašuje dotační program na materiální podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu města Kolína ...

< 1 >