Žádost o prodloužení doby hudební produkce | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Žádost o prodloužení doby hudební produkce


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o posunutí doby nočního klidu
 4. Základní informace k životní situaci
  Posunutí doby nočního klidu při konání kulturní akce spojené s veřejnou hudební produkcí na veřejném prostranství musí být povoleno odborem školství, kultury a sportu na základě schválení Radou města Kolína
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Pořadatel akce – fyzická i právnická osoba
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žadatel podá žádost nejméně 60 dní před konáním akce. Rada města na svém jednání rozhodne o schválení posunutí doby nočního klidu a odbor školství, kultury a sportu vydá rozhodnutí.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podáním žádosti na podatelně městského úřadu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, podatelna – Karlovo náměstí 78, odbor školství, kultury a sportu – Sokolská 545
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  OŠKS
  S kým:

  Kdy:
  Nejméně 60 dní před konáním akce
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Vzor žádosti je k dispozici na: http://www.mukolin.cz/cz/obcan/kultura/obecne-informace/
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Písemné rozhodnutí bude žadateli doručeno do 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Při konání akce na veřejném prostranství je nutné na formuláři také potvrzení odboru životního prostředí.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna@mukolin.cz; odbor.skolstvi@mukolin.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon o obcích č. 128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  OZV o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných veřejných hudebních produkcí v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku č. 2/2013
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje – podání na odboru školství, kultury a sportu MěÚ Kolín
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Oznámení pořádání kulturní nebo sportovní akce spojené s veřejnou hudební produkcí
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor školství, kultury a sportu
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  11.07.2013
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  11.07.2013
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Žádost_prodloužení_doby_hudebni_produkce_fyzická_osoba (12,6 kB) Žádost_prodloužení_doby_hudebni_produkce_právnická_osoba (12,4 kB)