Speciální označení vozidla č. O7 (parkovací průkaz) | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Speciální označení vozidla č. O7 (parkovací průkaz)


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Speciální označení vozidla č. O7 (parkovací průkaz)
 4. Základní informace k životní situaci
  Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností.  Nárok na vydání parkovacího průkazu mají držitelé platných průkazů ZTP a ZTP/P.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatelem o parkovací průkaz je držitel platného průkazu nebo usnesením soudu určený opatrovník za osoby omezené způsobilosti k právním úkonům.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou je přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P.

  Průkaz osoby se zdravotním postižením nahrazuje průkaz mimořádných výhod. Ačkoli byl institut „mimořádných výhod“ zrušen, benefity, které osobám se zdravotním postižením vyplývaly z držení průkazů TP, ZTP a ZTP/P, zůstávají v platnosti. Průkazy mimořádných výhod a průkazy osoby se zdravotním postižením (vydané podle předpisů platných po 1. 1. 2012 a do 1. 1. 2014) zůstávají i nadále v platnosti po dobu, která je na nich vyznačena, nejdéle však do 31. 12. 2015.

  Problematika průkazu osoby se zdravotním postižením nepatří do kompetence obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Případné dotazy a praktické problémy řešte prosím s Úřadem práce ČR – kontakt na kontaktní pracoviště Kolín
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Osobním jednáním na Městském úřadu Kolín, Karlovo náměstí 45, Kolín
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 45, Kolín
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oddělení sociální péče a zdravotnictví - budova B, 1.patro
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Pro vydání parkovacího průkazu je nutný platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, občanský průkaz k prokázání totožnosti, fotografii o rozměru 35 x 45 mm. V případě výměny za označení č. O1 platné do 31. 12. 2012 je potřeba toto neplatné označení při žádosti o výměnu vrátit.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře nejsou předepsány, potřebné údaje vyplňuje referentka při osobním jednání.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

  Vyhláška č. 30/2001 Sb., Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 18. Jaké jsou související předpisy
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  MPSV ČR

  Portál veřejné správy ČR

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
  Mgr. Ivan Černovský, vedoucí odboru OSVZ, Bc. Romana Paňková, vedoucí oddělení sociální péče a zdravotnictví
 26. Kontaktní osoba
  Martina Najbrtová, DiS. - http://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/adresar-meu/telefonni-seznam/282773-martina-najbrtova.html
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.10.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.10.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Pro snadnější orientaci v problematice doporučujeme osobní jednání na našem oddělení.