Odbor výstavby – stavební úřad | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zajímavé odkazy

Odbor výstavby – stavební úřad


Ulice: Zámecká 160
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 231
Email: stavebni.urad@mukolin.cz

Organizační náplň

Odbor výstavby - stavební úřad (pracoviště odboru je v Kolíně I, Zámecká 160zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní správy na úsecích

Na odboru můžete konzultovat přípravu staveb s architektem VIZ architekta města. Konzultace jsou určeny pro občany, stavebníky a projektanty staveb na území města Kolín.

Referentka památkové péče paní Hana Petrusová je dlouhodobě nemocná

 Aktualizováno

Po dobu nemoci paní Petrusové kontaktujte prosím paní Janu Pešíkovou.

! Stavební zákon byl novelizován, účinnost novely je od 1.1.2018.

 

Informace o novele a znění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů je uveřejněna na webu Ministerstva pro místní rozvoj.

PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO (ČP) ke stavbě rodinného domu, které se od 1.1.2018 nekolaudují.

 Aktualizováno

Po vypuštění § 120 stavebního zákona od 1.1.2018, žádá stavebník o přidělení ČP žádostí přímo u stavebního úřadu, který stavbu povolil na jednotném formuláři, který je v příloze.

Konzultace přípravy staveb s Ing. Arch. MgA. Davidem Mateáskem, architektem města

 Aktualizováno

Na základě smlouvy o výkonu funkce architekta v oblastech architektury a urbanismu města Kolína je pro stavebníky a projektanty staveb konzultace přípravy staveb bezplatná.

Informace o bezplatném informativním měření radonu

 Aktualizováno

Radonová poradna je místo pro Vaše dotazy ke všemu, co Vás o radonové problematice zajímá. Bezplatně i anonymně Vám poradí pracovníci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, případně další odborníci v dané oblasti. Můžete využít přímo připravený odkaz nebo napsat mail ...

OCHRANA ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI

 Aktualizováno

Povinnosti stavebníků chránit archeologické nálezy Území s archeologickými nálezy je definováno jako území, na němž se vyskytují archeologické nálezy nemovité povahy vytvořené člověkem nebo vzniklé přírodním procesem na základě působení či využití člověkem a archeologické nálezy movité povahy.

< 1 2 >