Odbor výstavby – stavební úřad - Tiskopisy, materiály | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zajímavé odkazy

Odbor výstavby – stavební úřad - Tiskopisy, materiály


Tiskopis ohlášení stavby:

ohlaseni_stavby (213,5 kB)

OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení § 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

oznameni_zmeny_v_uzivani_stavby (206,7 kB)

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podle ustanovení § 76 zákona č. 50/1976 Sb.,a § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb., (staveb pravomocně povolených před 1.1.2007)
 

navrh_na_vydani_kolaudacniho_rozhodnuti (63,5 kB)

Postup při obnově staveb zasažených povodní nebo záplavou

• nezačínat s obnovou stavby bez ohlášení svému stavebnímu úřadu
• pořídit fotodokumentaci stavu stavby
• vyplnit formulář a s fotodokumentací stavu podat na stavební úřad

Pokud se jedná o obnovu stavby, která je v souladu s posledním povoleným a kolaudovaným stavem, pak stavební úřad provede prohlídku na místě a vydá sdělení, že proti obnově nemá námitek.
Bez písemného souhlasu stavebního úřadu není možné započít s obnovou stavby.

V případě poškození objektu nebo sesuvu zeminy kontaktujte stavební úřad, který zajistí prohlídku místa 

formular_ohlaseni_obnova_pohroma (66,5 kB)