§ 86 SZ Existence sítí, vyjádření k existenci sítí a jejich vytýčení - služba pro stavebníky a investory. | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

§ 86 SZ Existence sítí, vyjádření k existenci sítí a jejich vytýčení - služba pro stavebníky a investory.Vyjádření k existenci sítí

Žadatel k žádosti (kterou podává stavebnímu úřadu: Městský úřad Kolín odbor výstavby - stavební úřad) o vydání územního rozhodnutí (§ 86 stavebního zákona), stavebního povolení a pod. je povinen doložit také stanoviska vlastníků (správců) veřejné technické infrastruktury (sítí) o jejich existenci a podmínkách jejich ochrany.

Služba e-UtilityReport (http://cz.mawis.eu/stredocesky-kraj/) umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vlastní a spravuje pevné sítě a fyzickou mobilní infrastrukturu i datová centra, a mimo jiné vystavuje vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací.

Více informací k problematice vyjadřování o existenci sítí elektronických komunikací naleznete na webové adrese: https://www.cetin.cz/cs/vyjadrovani-o-existenci-siti.

V obvodu  stavebního úřadu Kolín společnost O2 Czech Republic nevlastní ani neprovozuje pevnou síť elektronických komunikací.

Oznámení_o_NEEXISTENCI_sítí_O2_Czech_Republic_a s (150,4 kB)