! PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO (ČP), KOLAUDACE RODINNÝCH DOMŮ OD 1.1.2018 | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

! PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO (ČP), KOLAUDACE RODINNÝCH DOMŮ OD 1.1.2018


Přílohou žádosti o přidělení ČP musí být

  • geometrický plán a

  • prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou dokumentací/ověřenou projektovou dokumentací.

    Pokud při provádění stavby došlo k odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci, přiloží stavebník místo prohlášení dokumentaci skutečného provedení stavby.

KOLAUDACE RODINNÝCH DOMŮ OD 1.1.2018 - METODIKA MMR

rozsah_a_obsah_dokumentace_skutecneho_provedeni_stavby (71,0 kB) 5a_zadost_o_prideleni_cp._k_dokoncene_nove_stavbe_su (57,6 kB)