Odbor životního prostředí a zemědělství | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbor životního prostředí a zemědělství


Ulice: Sokolská 545
Město: Kolín II
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 334
Fax: +420 321 727 938
Email: zivotni.prostredi@mukolin.cz

Organizační náplň

Odbor životního prostředí a zemědělství je orgánem státní správy na úseku ochrany a tvorby životního prostředí v oblastech ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, myslivosti, ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství, ochrany rostlin, ochrany zvířat proti týrání, veterinární péče, vodního hospodářství, odpadového hospodářství a ochrany ovzduší. Tuto činnost vykonává v rámci kompetencí svěřených příslušnými zákonnostmi jako obecní úřad, pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Odbor dále spolupracuje se samosprávnými orgány při zajišťování tvorby životního prostředí ve městě např. vytvářením systému nakládání s komunálním odpadem, koncepce městské zeleně apod.
Odbor organizačně a administrativně zajišťuje činnost komise pro životní prostředí.

Sečení trávy ve městě

 Aktualizováno

47_seceni_travy.jpg Město Kolín disponuje cca 102 ha travnatých ploch, které jsou pravidelně udržovány sečí. Celková plocha je tvořena různými typy travnatých ploch, které se mezi sebou liší členitostí, způsobem využití, údržby a péče. Velká část ...

Výzva – Hledá se letošní kolínský vánoční strom

 

94vanocni_strom_5428web.jpg Pokud máte k dispozici vzrostlý jehličnan, který by mohl městu posloužit jako vánoční strom, a uvažujete o jeho skácení, budeme rádi, pokud jej městu darujete. Strom bude po celý advent a vánoční období zdobit Karlovo náměstí.

Dotaz z Lepšího místa - zápach

 

Z důvodu nedostatku prostoru pro odpověď v aplikaci Lepší místo zveřejňujeme na stránkách města odpověď pro pana Rulíka ve věci zápachu lakovny.

Stromy ve městech - poklad i závazek

 Aktualizováno

Odkaz na záznam přednášky „Stromy ve městech“ ze dne 20. 4. 2017 konané v konferenčním sále příspěvkové organizace CEROP Kolín naleznete v textu.

< 1 >