Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Srpen 1968 v Kolíně

 

Průřez srpnových událostí roku 1968 v Kolíně shrnul historik Ladislav Jouza.

Vzpomínka na oběti srpnových událostí roku 1968

 

50. výročí srpnových událostí roku 1968 připomněli položením květin na kolínském hřbitově starosta Vít Rakušan a místostarostové Michael Kašpar a Tomáš Růžička.

Otevřená ulice - 7. letní

 

Je velkým štěstím, že Komenského park je opravdu velký. I když uvidíme, protože tuto středu využijeme snad každé jeho místo. Sedmá letní je ve znamení partnerství: Blešák na vzduchu - srpen s Otevřenou ulicí.

Děti z Ukrajiny navštívily radnici a prohlédly si město

 Aktualizováno

V pondělí 20. srpna přijal starosta Vít Rakušan skupinu dětí, jejichž otcové zemřeli při obraně své země v protiteroristické operaci na východě Ukrajiny.

Pozvánka na výstavu fotografií Pavla Váchy z roku 1968

 

Město Kolín, Městská knihovna a CEROP Kolín srdečně zvou na zahájení výstavy fotografií Pavla Váchy z roku 1968.

Poslední víkend v srpnu je ve znamení posvícení

 Aktualizováno

Nejen v září, ale také poslední víkend v srpnu Vás čeká ještě spousta zajímavých akcí.

< 1 2 3 4 ... 45 >