Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Jak probíhá očkování v očkovacím centru?

 

Dnes jsme navštívili očkovací centrum v Kolíně, které je umístěno v budově bývalé svobodárny vedle dětského centrálního hřiště. V tyto dny jsou očkováni zejména pracovníci v sociálních službách pečující o seniory. Od 1. ...

Informace k očkování v Kolíně

 Aktualizováno

Na četné dotazy k organizaci očkování veřejnosti v Kolínské nemocnici sdílíme následující informace. Očkování bude probíhat v Centru pro vzdělávání a péči o zaměstnance, pavilon „U“ (bývalá svobodárna) ON Kolín, ulice ...

Dne 27. 1. bude kancelář odpadového hospodářství z provozních důvodů uzavřena

 Aktualizováno

Místní poplatek je v tento den možné uhradit v úředních hodinách na hlavní pokladně MěÚ Kolín ve 2. patře budovy radnice na Karlově náměstí 78, Kolín I.

Turistický deník města Kolína a pohlednice Bartolomějského návrší se umístily v soutěži na předních příčkách

 

Pohled na kolínský chrám sv. Bartoloměje nikdy neomrzí. Jsme rádi, že si totéž myslí i porota soutěže O nejhezčí turistickou pohlednici, vizitku a deník.

17. zasedání Zastupitelstva města Kolína

 

V pondělí 25. ledna 2021 od 15 hodin se v sále podnikatelského inkubátoru CEROP Kolín, v areálu Kolínského zámku, koná další zasedání Zastupitelstva města Kolína.

Budova Obchodní akademie v novém kabátku

 Aktualizováno

Dnešním sundáním lešení se ukázal do plné krásy výsledek rekonstrukce fasády budovy Obchodní akademie.

< 1 2 3 4 ... 74 >