Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Odbor dopravy zavedl ON-LINE objednávání

 Aktualizováno

Přepážková pracoviště Odboru dopravy Městského úřadu Kolín přecházejí dnem 08.04.2020 na systém on-line objednání.

Kraslicovník na Karlově náměstí

 

Zdobení stromů na Karlově náměstí se stalo již tradicí v předvánočním čase. Letos poprvé máme ozdobený strom také jako připomínku blížících se Velikonoc.

Zápisy do prvních tříd základních škol probíhají od 1. do 17. dubna 2020

 Aktualizováno

Zápisy do prvních tříd do kolínských základních škol pro školní rok 2020/2021 probíhají v novém termínu a to od 1. -17.4.2020. S ohledem na mimořádné opatření MZ a vlády ČR budou letošní zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Nový rouškomat na kolínské poliklinice

 Aktualizováno

Dnes jsme instalovali nový rouškomat ve vstupní hale kolínské polikliniky ve Smetanově ulici. Automat je naplněn jednotlivě zabalenými rouškami i s návodem jak se o roušku starat. Cena jedné roušky je 30 Kč a veškerý výtěžek z prodeje ...

Demontáž ocelové nádrže z půdy západního křídla paláce kolínského zámku

 Aktualizováno

Málokdo to ví, ale na půdě pod střechou západního křídla Žerotínského paláce se ukrývala velká ocelová nádrž. Ta v minulosti sloužila jako nádrž na technologickou vodu pro pivovar. Dlouhodobě byl ale problém, vzhledem k váze ...

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

 Aktualizováno

Zápisy do prvních tříd do kolínských základních škol pro školní rok 2020/2021 proběhnou v novém termínu a to od 1. -17.4.2020. S ohledem na mimořádné opatření MZ a vlády ČR budou letošní zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

< 1 2 3 4 ... 63 >