Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

I. etapa rekonstrukce ulic Moravcova a Březinova je dokončena

 

Od pátku 19.07.2019 je otevřena pro veřejnost dokončená I. etapa rekonstrukce ulic Moravcova a Březinova. Etapa byla zhotovitelem předána o cca 10 dnů dříve a nyní je v předčasném užívání. V tentýž den se uzavírá další část ...

V Kolíně vystoupili dvojkoncertem Robert Křesťan se skupinou Druhá tráva a Bratři Ebenové

 Aktualizováno

V neděli 14. července se na Karlově náměstí konal druhý koncert v rámci Kolínského kulturního léta 2019. O hlavní program se postaral Robert Křesťan se skupinou Druhá tráva a Bratři Ebenové.

Uzavírka v ul. Havlíčkova, v místě železničního přejezdu trati Kolín – Ledečko

 

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu si vás dovolujeme informovat o plánované úplné uzavírce silnice I/38H v ul. Havlíčkova, v místě železničního přejezdu trati Kolín – Ledečko v termínu od 29.7.2019 8:00 hod do 7.8.2019 24:00 hod z důvodu opravy železničního přejezdu. ...

Prezentace Smart city starostům a starostkám z Bosny a Hercegoviny

 Aktualizováno

Ve středu 10. 7. 2019 přijal starosta Michael Kašpar na radnici 10 starostů a starostek z Bosny a Hercegoviny.

TPCA Beat festival 20. 7. 2019

 Aktualizováno

TPCA Beat festival pořádá automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o. ve spolupráci s městem Kolín od roku 2008. Akcí chce podpořit regionální kapely, objevit neobjevené v soutěži mladých talentů a udělat z jednoho červencového ...

Změna hodin pro veřejnost pošty Kolín 3, Mlýnská 1199

 

Česká pošta, s. p. informuje o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny pošty Kolín 3, Mlýnská 1199.

< 1 2 3 4 ... 53 >