Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Anketa na téma "Architektonická soutěž Jiráskovo náměstí"

 Aktualizováno

Záměrem města Kolína je na počátku roku 2020 vyhlásit architektonickou soutěž na úpravu Jiráskova náměstí na Zálabí v Kolíně. Včera se přímo na náměstí uskutečnilo setkání s občany Zálabí a diskutovalo se o tom, co občany ...

Marek Ztracený a kapela Czech It zakončili letošní kolínské kulturní léto

 Aktualizováno

V neděli 15. září se uskutečnil na kolínském Karlově náměstí poslední letošní koncert v rámci Kolínského kulturního léta.

Radnice se opět otevřela veřejnosti

 

Již po osmé se v neděli 15. září v rámci Dnů evropského dědictví otevřela budova kolínské radnice návštěvníkům z blízkého, ale i z dalekého okolí. Přivítali jsme také několik návštěvníků ze zahraničí.

Výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka

 Aktualizováno

Dnes si připomínáme výročí 82 let od úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka, prvního československého prezidenta a významného státníka, politika, filozofa a sociologa.

Domov pro seniory ve Slovenské ulici v novém

 

Místostarosta Michal Najbrt navštívil Domov pro seniory ve Slovenské ulici, který prošel zásadní rekonstrukcí.

Sportovní náborový den na Karlově náměstí

 

Odpoledne ve středu 11. září patřilo Karlovo náměstí sportovcům.

< 1 2 3 4 ... 56 >