Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Město Kolín nabízí pronájem dřevěných stánků na letošní adventní období

 

Nabízíme k pronájmu dva dřevěné uzamykatelné stánky o velikosti 200x150x250 cm k prodeji sortimentu během Adventu 2020 na Karlově náměstí v bezprostřední blízkosti vánočního stromu.

Tvrdost vody v Kolíně

 Aktualizováno

„S VHS Kolín a Energií AG Kolín na problému pracujeme již delší dobu. Jsem rád, že se podařilo nejít efektivní řešení, které bylo finančně přijatelné jak investičně, tak následně provozně. Zároveň důležitým faktorem bylo ...

Městská hudba Františka Kmocha ve Valdštejnské zahradě

 Aktualizováno

Navzdory opatřením kolem pandemie hrála Městská hudba Františka Kmocha 17. září ve Valdštejnské zahradě u Senátu Parlamentu ČR.

Dobrovolná dražba bytových jednotek

 

Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I vyhlašuje dobrovolnou DRAŽBU na dvě bytové jednotky v Kolíně:

Osobnosti měsíce října

 

V měsíci říjnu si připomeneme výročí těchto osobností:

Uzavření parkoviště v pivovaru z důvodu voleb

 

V areálu kolínského zámku bude zřízeno volební stanoviště DRIVE – IN pro osoby v karanténě.

< 1 2 3 4 ... 75 >