Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Kolínským hasičům vařil oběd Zdeněk Pohlreich

 Aktualizováno

Kolínští hasiči celý rok obětavě nasazují své životy k záchraně druhých. Jejich povolání, stejně jako ostatních záchranných složek, zdaleka není jen práce, je to práce s velkým lidským přesahem. A proto si zaslouží odměnu ...

Možnost komentovaných prohlídek pro ZŠ - betlém v chrámu sv. Bartoloměje

 

Kolínská farnost nabízí možnost komentovaných prohlídek v týdnu od 16. do 20. prosince pro ZŠ a zájmové organizace k betlému instalovanému v chrámu sv. Bartoloměje. Více informací na mailu: farnost-kolin@volny.cz.

ZMĚNA V SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OD 1. 1. 2020

 Aktualizováno

Od 1. 1. 2020 dochází ke změně v systému odpadového hospodářství - z důvodu plánovaného přechodu na místní poplatek vyplývající z novelizace zákona o odpadech již nebudeme vzájemně uzavírat smlouvy o zajištění shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

V době adventu se určitě zastavte na Karlově náměstí

 Aktualizováno

Pokud nevíte, tak na Karlově náměstí vedle vánočního stromu jsou umístěny dva dřevěné stánky, které vám určitě v předvánočním čase zpříjemní ne jednu procházku centrem města.

Omezení průjezdnosti ul. Ovčárecká

 

Tuto sobotu 7.12. bude částečně omezen průjezd ulicí Ovčárecká v Kolíně před Tatradomy z důvodu výměny poklopu kanalizace. Jedná se o omezení pouze na jeden den.

Adventní posezení s hudbou a tancem pro seniory

 

Ve středu 4. prosince pořádal Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předvánoční posezení s hudbou a tancem pro seniory, osoby se zdravotním postižením a pečující osoby v Městském společenském domě.

< 1 2 3 4 ... 61 >