Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Hejtmanka Petra Pecková navštívila Kolín

 

Dnes Kolín navštívila hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. Společně se starostou Michaelem Kašparem a radním města a poslancem ČR Vítem Rakušanem zavítali do Oblastní nemocnice v Kolíně.

Oznámení o upuštění od konání veřejných dobrovolných dražeb

 

Navrhovatel dražby a vlastník, Město Kolín se sídlem v Kolíně I, Karlovo náměstí 78, IČ 00235440 tímto oznamuje, že dle ustanovení § 22 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, upouští od konání veřejných dražeb dobrovolných, ...

Vlaky RegioJet nově zastavují ve stanici Kolín

 

Od tohoto týdne zastavují nově vybrané vlakové spoje RegioJet jedoucích na trasách z Prahy do Brna, Bratislavy a Vídně ve stanici Kolín. Středočeské město se stává další žlutou destinací. Počet spojů RegioJet ve stanici Kolín ...

Omezení provozu v ul. U Nemocnice

 Aktualizováno

Od 8. dubna 2021 bude omezen provoz v ulici U Nemocnice u křižovatky s ulicemi Benešova a Na Výfuku.

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa 2021

 Aktualizováno

Zítra 8. dubna proběhne již 16. ročník Veřejného čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa. Stejně jako v loňském roce zasáhla do realizace akce pandemie koronaviru a s ní spojená protiepidemická opatření. Již po druhé se proto ...

Pojďte s námi 24. dubna uklidit Kolín!

 

Cílem všech dobrovolnických úklidových akcí je zbavit česká města, vesnice a přírodu volně odhozeného nepořádku a černých skládek.

< 1 2 3 4 ... 74 >