Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Kmochův Kolín se těší na 57. ročník v roce 2022. Posíláme pozdravy z Kolína.

 Aktualizováno

Právě dnes bychom zahajovali další ročník Kmochova Kolína. Těšili jsme se, že se po 2 letech opět setkáme a společně prožijeme tři dny plné dechové hudby. Bohužel nám okolnosti ani letos nedovolily uspořádat tento výjimečný festival. ...

Slavnostní otevření Ústavní lékárny

 

V kolínské nemocnici dnes proběhlo slavnostní otevření nově rekonstruovaného pavilonu "P" na ústavní lékárnu za účasti středočeské hejtmanky Petry Peckové a radního pro zdravotnictví Pavla Pavlíka.

Připomínka Františka Kmocha a Kmochova Kolína

 Aktualizováno

Dnes by za normálních okolností začínal tradiční dechový festival Kmochův Kolín. Bohužel, letošní ročník se již podruhé nemohl konat z důvodu epidemiologických opatření.

20. zasedání Zastupitelstva města Kolína

 

V pondělí 21. června 2021 od 15 hodin se v sále podnikatelského inkubátoru CEROP Kolín, v areálu Kolínského zámku, koná další zasedání Zastupitelstva města Kolína.

Hledá se správce / údržbář multifunkční sportovní haly v Borkách

 Aktualizováno

Správa městských sportovišť Kolín hledá do svého týmu spolehlivého, odpovědného člověka s technickým zaměřením – Správce / údržbáře multifunkční sportovní haly v Borkách.

50. ročník turistického pochodu KMOCHOVA 50

 

Oddíl všestrannosti T. J. Sokol Kolín zve všechny členy i nečleny letos opět netradičně (již podruhé online) projít nebo projet některou z letošních tras Kmochovy 50!

< 1 2 3 4 ... 75 >