Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Nové stolpersteiny v Kolíně

 

Dnes byly položeny mezi dlažební kostky kolínských chodníků další Stolpersteiny, kameny zmizelých.

VÝZVA – hledá se vánoční strom do Kolína

 Aktualizováno

Pokud máte k dispozici vzrostlý jehličnan, který by mohl městu posloužit jako vánoční strom, a uvažujete o jeho skácení, budeme rádi, pokud jej městu darujete. Strom bude po celý advent a vánoční období zdobit Karlovo náměstí v Kolíně.

Výročí úmrtí prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka

 

Dnes si připomínáme výročí 84 let od úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka, prvního československého prezidenta a významného státníka, politika, filozofa a sociologa.

Den otevřených dveří kolínské radnice

 

V neděli 19. 9. 2021 v rámci Dnů evropského dědictví se v době od 10 do 12 hodin opět otevře kolínská radnice veřejnosti.

Misterios del Amor Plaisirs de Musique - koncert sefardských písní v synagoze

 Aktualizováno

Osobitá hudební kultura sefardských Židů v jedinečném podání souboru Plaisirs de Musique a emotivní zpěvačky Elišky Tesařové ožije v prostorách nádherné kolínské synagogy v pátek 24. září od 19 hodin.

Pietní akt Václav Morávka

 

K uctění památky štábního kapitána Václava Morávka pořádá Společnost Václava Morávka ve spolupráci s městem Kolín před pamětní deskou umístěnou na budově Obchodní akademie Kolín každým rokem v září slavnostní pietní akt. ...

< 1 2 3 4 ... 78 >