Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Lednový Zpravodaj právě vyšel

 

72dsc_5825.jpg Co v lednovém čísle naleznete?

Projekt e-bullet.cz

 

401_autor_projektu.jpeg Představujeme unikátní projekt, který má kořeny v našem okrese. Autor unikátní technické koncepce a manager projektu, pan Radovan Šimeček, jehož společnost sídlí v malé obci Lhotky u Malotic, nedaleko od Kolína, nám poskytl informace ...

Tři králové požehnali radnici

 Aktualizováno

7tri_kralove_43.jpg První dny nového roku patří tradičně největší dobročinné akci u nás - Tříkrálové sbírce.

Středočeská veřejná doprava se připravuje na vlnu Omikronu

 

25omikron.jpg Vzhledem k očekávánému prudkému nárůstu incidence mutace covid–19 Omikron v populaci, která se týká i řidičů autobusů a členů vlakových čet na železnici, připravuje Středočeský kraj systémové opatření, kterým se zajistí ...

Uzavírka ul. Na Magistrále

 

731.etapa_1.jpg Z důvodu rekonstrukce kanalizace bude od pondělí 10.01.2022 do 30.06.2022 úplná uzavírka místních komunikací ul. Na Magistrále a A.M.Jelínka, která je rozdělena do tří etap. Jednotlivé etapy budou trvat cca 2 měsíce.

Likvidace vánočních stromků

 

Informujeme občany, že pro likvidaci vánočních stromků je možné stejně jako v předešlých letech využít sběrná místa odpadu.

< 1 2 3 4 ... 80 >