Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Kolínským hasičům vařil oběd Zdeněk Pohlreich

 Aktualizováno

Kolínští hasiči celý rok obětavě nasazují své životy k záchraně druhých. Jejich povolání, stejně jako ostatních záchranných složek, zdaleka není jen práce, je to práce s velkým lidským přesahem. A proto si zaslouží odměnu ...

OZNÁMENÍ - v úterý 28.1. bude kancelář pro platby odpadů v CEROP uzavřena

 

Dne 28. 1. 2020 bude z provozních důvodů uzavřena kancelář komunálního odpadu v budově CEROP. V tento den je možné poplatek za odpady zaplatit na hlavní pokladně Městského úřadu v Kolíně, Karlovo náměstí 78, 2. patro.

Pozvánka na MAP AKCI z cyklu matematické gramotnosti

 Aktualizováno

MAP II na Kolínsku vás srdečně zve 29. 1. 2020 v 15:00 hod na první setkání Pracovní skupiny Matematické gramotnosti v r. 2020 a seminář na téma: „Grafické řešení slovních úloh aneb čím nás může inspirovat Singapurská matematika“. ...

Projekt Florián pomůže kolínským hasičům

 

Ve středu 23. ledna se na kolínské radnici sešli zástupci společnosti Energie AG, VHS Kolín, vedení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje-územního obvodu Kolín s vedením města Kolína. Na tiskové konferenci představili ...

Představení nových autobusů MHD

 Aktualizováno

Od 1. února se v Kolíně mění dopravce MHD. Novým provozovatelem bude společnost OAD Kolín, která dnes za přítomnosti vedení města představila na Karlově náměstí autobusy zn. Mercedes-Benz a midibus ISUZU ze svého vozového parku.

Seminář sebeobrany pro ženy ve věku 51 až 65 let

 Aktualizováno

Město Kolín ve spolupráci s Policií ČR každoročně pořádají intenzivní kurz sebeobrany pro ženy ve věku cca do 50 let. Vzhledem k zájmu žen přesahující tuto věkovou hranici jsme letos připravili i pro tyto "aktivní" ženy pilotní ...

< 1 2 3 4 ... 60 >