Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

DEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE 28. 10. 2021

 

84009_chram_sv._bartolomeje_ales_otava_photography.jpg Den Středočeského kraje se tradičně koná 28. října 2021 v den státního svátku. Při této příležitosti nabízejí středočeská muzea a galerie zřizovaná krajem vstup za symbolické vstupné a doprovodný program.

VYHLÁŠENÍ STAVBY ROKU 2021

 Aktualizováno

76stavba_roku_2.jpg Včerejší večer patřil v Betlémské kapli nejlepším stavbám v naší zemi za rok 2021. Pro Kolín to byla velká čest, do nejužšího finále postoupily dvě kolínské stavby - Bartolomějské návrší a Sportovní hala Borky. A neodjeli jsme s prázdnou.

Uzavření synagogy ve dnech 23.-29.10.2021

 Aktualizováno

28synagoga_rekonstrukce.png Ve dnech 23.-29.10.2021 nebudou z důvodu rekonstrukce na nádvoří synagogy možné prohlídky synagogy a pracovny rabína Federa.

Evropský den jazyků na ZŠ Lipanská

 

41lipanska1.jpg Dne 24.9.2021 proběhl na 4.ZŠ projektový den Evropský den jazyků. Škola se v tento den proměnila na místo plné cestovních kanceláří a turistů, kteří si vybírali, kam pojedou na dovolenou. Žáci se dozvěděli informace o Velké ...

Oddělení prevence kriminality MP Kolín má novou edukační pomůcku – „Drogový kufr“

 

72mp_kufr.jpg Součástí činnosti Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín jsou preventivní besedy. Jejich cílem je předat školákům potřebné informace o tom, jak se správně chovat v různých situacích, a jak předcházet protiprávnímu jednání.

Uzavírka v lokalitě Za Jízdárnou

 

97vpp_dio_mk_ul._u_cihelny.jpg Z důvodu výstavby plynovodu pro stavbu bytových domů Za Jízdárnou bude od pondělí 18.10.2021 do 31.10.2021 úplná uzavírka místní komunikace ul. U Cihelny a ul. Jabloňová bez vedení objízdné trasy.

< 1 2 3 4 5 ... 80 >