Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Souhrnné informace o změnách v sociálním zabezpečení v roce 2019

 Aktualizováno

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo souhrnný informační materiál o změnách v sociálním zabezpečení v roce 2019.

Informace k omezenému provozu K – centra, organizace Prostor plus, o.p.s.

 

Vzhledem k rekonstrukci budovy K- centra na adrese Zahradní 17, Kolín IV, fungují služby pro uživatele drog pouze v terénu. Na terénní pracovníky je možno se obrátit na tel. +420 777 650 030 (např. při nálezu použité stříkačky).

Přednáška na téma „Jak při péči myslet i na sebe a nevyčerpat všechny své síly“

 

V úterý 19. 2. 2019 od 17 hodin proběhne v Městském společenském domě, na adrese Zámecká 109, přednáška institutu Dementia na téma „Jak při péči myslet i na sebe a nevyčerpat všechny své síly“. Přednášku povede PhDr. Jaroslava ...

HLASUJTE V ANKETĚ – Použití zábavní pyrotechniky v Kolíně ANO či NE?

 Aktualizováno

Má se použití zábavní pyrotechniky regulovat? Jaký je Váš názor na ohňostroje, dělbuchy a petardy?

Na přednášky - duševní onemocnění a možnosti jejich léčby Vás zve Fokus, z.s.

 

FOKUS Mladá Boleslav z.s. Vás srdečně zve na přednášky týkající se duševního zdraví. Přijďte se dozvědět více o duševních onemocněních a možnostech jejich léčby.

Osobnosti měsíce února

 

V měsíci únoru si připomínáme výročí několika osobností spojených s Kolínem.

< 1 2 3 4 5 ... 46 >