Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Revitalizace Zálabské skály

 Aktualizováno

Radnice vybrala zhotovitele na revitalizaci tzv. Zálabské skály

Změna provozní doby Městského úřadu Kolín

 

V pondělí 26.8.2019 bude Městský úřad Kolín z provozních důvodů otevřen pouze do 12 hodin.

Kolínské kulturní léto - Charifest 2019

 

V neděli 11. srpna se na Kmochově ostrově konala další hudební akce Kolínského kulturního léta.

Rekonstrukce plynovodu na sídlišti

 

Na sídlišti v ulicích Rimavské Soboty, Klenovecké, Tisovecké a Funkeho proběhne v době od 12. 8. 2019 do 18. 10. 2019 v několika etapách, jejichž přesný časový harmonogram není předem možno stanovit, rekonstrukce plynovodu, kterou zajišťuje ...

Kurz sebeobrany pro ženy

 

Město Kolín ve spolupráci s Policií ČR pořádají další kurz sebeobrany pro ženy. Tento kurz se uskuteční v rámci projektu Bezpečný Kolín již po osmé a díky podpoře ze strany Ministerstva vnitra (program Prevence kriminality) je zcela ZDARMA.

Informace k uzavírce silnice č. II/322 mezi městem Kolín a obcí Tři Dvory

 Aktualizováno

Krajská správa a údržba silnic jako investor stavby informuje veřejnost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/322 mezi městem Kolín a obcí Tři Dvory (cca 1,7 km), z důvodu opravy povrchu vozovky. Dojde zde k úplné uzavírce ...

< 1 2 3 4 5 ... 57 >